ÜÇ EMİR ÜÇ YASAK-2

Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.( Nahl Suresi 90)

Geçen haftaki yazımızda Nahl Suresi 90.Ayeti Kerimede vurgulanan üç emir üzerinde durmuş, burada adalet kavramının önemi, iyilik yapmanın değeri ve yardım etmenin gerekliliği konularına yer vermiştik. Gelin isterseniz bu hafta da üç yasak konusu üzerinde durmaya çalışalım.

***

Her hafta imzaladığımız bir akdimiz var demiştik. Cuma günü bizlere hatırlatılan bu uyarılara kulak vermek ve bu doğrultuda hareket etmek hepimizin şiarı olmalıdır. Samimi bir mü’min olabilmenin yolu ise bize çizilen bu çizgiden ayrılmamak, sıratı müstakim olan dosdoğru yolda ilerlemektir. İşte bu yolda dosdoğru bir şekilde yürüyebilmemiz için Nahl Suresi 90.Ayet-i Kerimesinde vurgulanan “Hayâsızlık, fenalık ve azgınlık ” tan uzak durmamız gerektiği çok açıktır.

Hayâ duygusu bir toplumun temel değerlerinden birisidir. Allah korkusu ile ahlak dışı her ne varsa kaçınmanın, kötü ve pis olan şeylerden uzak durmanın adıdır. Allah muhafaza hayâ duygusu ifşa olursa o toplumda bozulma başlayacak ve edep perdesi yırtılacaktır. O kadar değerlidir ki, İmandan bir parça olarak zikredilmiştir. “İman, yetmiş küsur parçadır. Hayâ da imandan bir parçadır.” (Müslim, Îmân, 57) İnsanlık tarihi boyunca emredile gelmiştir. “İnsanlık, ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir söz bilir: Şayet utanmıyorsan, dilediğini yap!”(B6120 Buhârî, Edeb, 78)

Bugün üzerinde yaşadığımız çağda şu gerçeği çok net bir şekilde söyleyebilirim ki hayâ perdesi çok zayıfladı, ne yazık ki bunu da kendi ellerimizle kendimize yaptırdılar. “Erkam’ların adamı olmak gerekirken ekranların adamı olmaya başladık.” Arif Nihat Asya’nın dediği gibi bize her ne olduysa bu kadardan bir şey olmaz diye diye oldu. Taviz tavizi doğurdu. Ve sonunda:

Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu Ne olduysa hep bize azar, azar oldu”

***

Fenalık ve azgınlık ise yasaklanan diğer davranışlardandır. Fenalık ve azgınlık nedir dediğimiz zaman Rabbimiz tarafından yasaklanan fuhşiyât, çirkinlik, kötü davranış ve bunların türevleridir. Toplumda bu davranışların artması demek ahlaksızlığın artmasına sebebiyet verecek ve bunun sonucunda manevi çöküntülerin önünü açacaktır. Konulmuş olan nizamın bozulmasına sebep olacaktır. Fenalık ve azgınlık açıkça yasaklanmıştır. Yasaklanan bu davranışların peşinde koşmak yerine helal ve temiz olana sarılmak, iyiliğin güzelliğin yanında olmak bizleri hem bu dünyada hem de ahirette huzura kavuşturacaktır. Çünkü Rabbimiz bu emir ve yasakları bizlere hatırlatıyor ki ibret alalım, düşünelim ve öğüt alalım. “O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” ( Nahl Suresi 90)

Ya Rabbi! Bizleri adaletten, iyilik yapmaktan ve yardım etmekten alıkoyma, hayâsızlıktan, fenalık ve azgınlıktan ise sen koru. (Âmin)

Selam, dua ve muhabbetlerimle…

Bayram MİROĞLU

 

Önceki ve Sonraki Yazılar