Bayram Miroğlu

Bayram Miroğlu

Bin Aydan Daha Hayırlı Bir Gece: Kadir Gecesi

Bin Aydan Daha Hayırlı Bir Gece: Kadir Gecesi

“Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” (Kadîr sûresi, 1-5)
Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluşa vesile olan Ayların Sultanı Ramazan ayının artık son dilimi içerisindeyiz. Ramazanın ayının kıymetini anlatmaya kelimeler kifayet etmez. Çünkü içerisinde Rabbimizin ifadesiyle “Kadir Gecesi” yer almaktadır. Yani hakkıyla ibadet edebilirsek içerisinde Kadir Gecesinin bulunmadığı bin aydan daha hayırlı bir gece…
Şu bir gerçektir ki bazı aylar diğer aylara, bazı günler ise diğer günlere nazaran daha üstün kılınmıştır. Örneğin Ramazan ayının diğer aylara, Cuma Gecesi, Kadir Gecesi ve kandil gecelerinin de diğer günlere, fecr vaktinin de diğer vakitlere nazaran daha bereketli kılınmış olması ve buradaki hikmetin ise bizlerin bu vakitleri değerlendirip, şuurlu bir kullukla ibadet ederek ecir ve sevabına layık olmamız, ahir zaman olan bu zaman diliminde ibadet ve taatlerimizi artırıp nihai hedefimiz olan Rabbimizin rızasına nail olabilmemiz içindir.
Bu gece öyle bir gecedir ki Duhân sûresi 3. Ayeti kerimesinde : “Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.” Buyrulmakta, yani bizim hayatımıza şekil veren, iyiyi kötüden ayırmamıza vesile olan, hak ile batılı birbirinden çekip çıkaran, hayat nizamımıza rehber olan Kur’an-ı Kerim bu gecede nazil olmuştur.
Peygamber Efendimizin Hadis-i Şeriflerde işaret ettiği üzere : “Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi’ni arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,) ifadesi ile Ramazan Ayının özellikle son 10 veya son yedi günü bizim için kat be kat daha değerlidir.
Peki, bu gecelerde ne yapmalıyız dostlar?
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yine bu konuda bize örnek olmakta ve bu gecelerde riya ve gösteriş karışmadan sırf Allah rızası için yapılan ibadetlerin geçmiş günahlarımızı temizleyeceğini ifade etmiş ve bizlere şu şekilde tavsiyelerde buyurmuştur:
“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)
Yine bu gecenin değerlendirilmesi hususunda, Hz. Aişe annemizin Peygamber Efendimize:
–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sormuş, Efendimiz de:
«Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)
Nasıl ki bu dünya hayatının bir sonu var, bize verilen bu güzel günlerinde bir sonu ve süresi vardır dostlar. Yani “Eyyâmen ma’dûdât” -(Oruç) Sayılı günlerdir.- Bakara (184) buyurulmuştur. Önemli olan üzerinde bulunduğumuz “an” ın kıymetini bilmek, vaktimizi bize sunulan geniş helal dairesi içerisinde geçirmek, harama bulaşmaktan ve haramla geçen zaman diliminden uzak durmak hepimizin tek gayesi olmalıdır.
Rabbim bizleri Kadir Gecesine ulaştırmayı, bu gecede hakkıyla kendisine kulluk yaparak ibadet edebilmeyi ve sonunda ise günahlardan arınmış bir şekilde tertemiz olarak Rızasına kavuşmayı bizlere nasip eylesin (amin) duasıyla;
Selam, dua ve muhabbetlerimle…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Bayram Miroğlu Arşivi
SON YAZILAR