Bayram Miroğlu

Bayram Miroğlu

Muharrrem Ayı, Hicri Yılbaşı, Aşure

Muharrrem Ayı, Hicri Yılbaşı, Aşure

Doğrusu Allah’a göre ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin, müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.( Tevbe Suresi – 36)

Zaman dediğimiz mefhum değişkenlik arz etmekte, kendi süreci ve döngüsü içerisinde akıp gitmektedir. Bu zaman dilimi içerisinde Allah’u Teâlâ’nın önem atfettiği zamanlar vardır. Bu önemli zaman dilimlerinden biri ise “haram kılınmış” , “hürmete lâyık” anlamlarına gelen “Muharrem” ayıdır. Peki, bu ayı değerli kılan nedir?

  1. Hicri Yılbaşı: Muharrem Ayı, kameri yılı yani ayın hareketlerini esas alınmaktadır. Hz. Ömer devrinde, Hz. Peygamber (s.a.v.) ‘in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği, Miladi 632 yılını İslami takvimin başlangıcı, Muharrem ayını da bu takvimin ilk ayı olarak kabul edilmiştir. Hicret konusu kendi içerisinde değerlendirmek üzere çok geniş ve mühim bir konudur. İnşallah başka bir yazımızda bu konu üzerinde durmak nasip olur.


  1. Aşûre Günü (On Muharrem) : Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret etmesinden sonra orada yaşayan Yahudiler Firavun ’un zulmünden aşure günü kurtulduklarını ifade etmeleri üzerine onları yalanlamamıştır. Bu konu üzerinde Peygamber Efendimizden nakledilen şu Hadis-i Şerifi nakletmekte fayda vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

Aşure Gününde Meydana Gelen Diğer Tarihi Olaylar


  1. Hz.Nuh (a.s)’un gemisi tufandan kurtulup Cûdi Dağına Aşure günü oturmuştur.
  2. Hz.Adem (a.s) ’in tövbesi kabul edilmiştir.
  3. Hz.İbrahim (a.s) Nemrut’un ateşinden kurtulmuştur.
  4. Hz.Yakup (a.s) oğlu Yusuf (a.s.) ‘a kavuşmuştur.
  5. Hz.Musa (a.s) ve İsrailoğulları Firavun ’un zulmünden kurtulmuşlardır.

1446 Hicri Yılbaşının ve Muharrem Ayının ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, bereket ve huzura vesile olması duası ile…

Selam, dua ve muhabbetlerimle…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Bayram Miroğlu Arşivi
SON YAZILAR