Bayram Miroğlu

Bayram Miroğlu

Rızık Allah’tandır

Rızık Allah’tandır

Allah, rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Hâlbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. (Ra’d Suresi 26)

Doğumumuzdan ölümümüze kadar hepimize belli bir ölçü miktarınca rızık belirlenmiştir. Önemli olan ise bu rızkı hangi yolardan kazandığımız ve ailemize temin ettiğimizdir. Ama neden bazılarının rızkı genişken bazılarının dardır?

***

Evet, bu dünyada hepimiz bir koşuşturma içerisindeyiz. Bize belirlenen rızkı aramakta ve gayret göstermekteyiz. Elbette ki helalinden rızık temin etmek, kazancımıza haram karıştırmamak, çoluk çocuğumuza helal rızık götürmek hepimiz için imtihanın bir parçasını teşkil etmektedir. Hûd Suresi 6. Ayeti Kerimede Yüce Rabbimiz “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın” buyurmakta ve rızkı herkese temin edenin kendisi olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Peki, bizim korkumuz nedendir? Rızık endişesi duyarak çocukların canlarına kıyılmakta ve daha anne karnındayken hayatlarına son verilmekte veya sokağın bir köşesine bırakılmaktadır. Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Başlarınız hareket ettiği müddetçe (Yani yaşadığınız sürece) rızıktan ümitsiz olmayınız. Çünkü annesi doğurduğunda, çocuğun üstünde hiçbir elbisesi yoktur. Sonra Allah onu rızıklandırır.” (İbn Mâce, Zühd 14) buyurmaktadır.

***

Diğer bir husus ise çok çalıştığı halde fakirlik çekmek, belki de hiç çabalamadan zengin olmak gibi bir durum hepimizce malumdur. Buradaki hikmet ise tam da imtihanın başladığı noktadır. Herkes hiç kimsenin hakkının yenmeyeceği, zerre miktarınca da olsa kimsenin kimse de hakkının kalmayacağı, adaletin tesis edileceği mizan kurulduğunda bu gerçeği anlayacaktır. Evet, zenginlik ve fakirlikte bir imtihandır. Kimine şükretmek düşerken, kimine sabretmenin düştüğü ince bir çizgidir. Bu ise açıkça Kur’an-ı Kerim de ifade edilmiş ve şöyle buyurulmuştur: “Allah’ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve (dilediğine) kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rûm Suresi 37)

***

Bu dünyada Karun gibi zengin olup da hayatlarını sorun içerisinde geçirenler olduğu gibi fakir olup da huzur içerisinde hayat sürdürenler elbet vardır. Önemli olan Rabbimizin bize takdir ettiğine şükretmek ve en iyi şekliyle kulluk etmektir. Biz yeter ki Allah’a tam anlamıyla güvenelim. Bu doğrultuda gayret gösterelim. Bir Hadis-i Şerif te yer alan bu nasihati her an hatırlayalım. “Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

***

Mevla’m bizlere helalinden tertemiz rızıklar nasip eylesin ve iyilikte yarışanlara öncü eylesin.(Amin)

Selam, dua ve muhabbetlerimle.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Bayram Miroğlu Arşivi
SON YAZILAR