Soru ve Cevaplar

Soru 1. Hocam, benim kızımdan erkek torunum var. 9 yaşında sünnet yaptırmak istiyoruz. Babası çocukları İslam’da sünnet ettirme emri yok diyor. Bu bir adettir diye, yaptırmak istemiyor.  Ne yapmamız lazım? Açıklarmısınız?

Cevap 1. Hazreti İbrahim’den gelme bir sünnettir. Hanefi ve Maliki mezheplerine göre erkek çocukları belli bir yaşlarda sünnet yaptırmak sünnettir. Şafii ve Hambeli mezheplerine göre erkeklerin sünnet olması vaciptir. Ehlisünnet âlimleri bunu böyle yazmışlar. Son zamanlarda sünneti ortadan kaldırmak için uluslar arası boyutta çalışmalar var. Bunları yerli Müslüman hoca – kesilen amelsiz hocalar da işbirliği yapıyorlar. İslam’da sünnet yoktur diyen cehaletindense tövbe etsin. Yoksa bu İslam’ı yıkmak için yapılan casusluktur. İslam’ı yıkmak isteyen gizili işbirlikçileridir. Siz torunuzu bir şekilde sünnet ettirin. Biz Müslüman’ız elhamdülillah.

Soru 2. Hocam, evimizin içine hayvan ve insan giremeyeceği yerde üzeri yazılı yumurta buluyoruz. Hanım bir kere fena korktu. Baktık ki domuz yağı sürülmüş. Bunu kim yapar bilemedik. Bunu bilen, çözen bir hoca var mı? Bu bir büyü mü? Açıklarmısınız?

Cevap 2. Sihir sebebi ince gizli olan şeydir. Türkçe’de buna büyü denir. Bunu yapanlara da büyücü denir. Sihrin değişik yolları var. 4 bin yıllık bir geçmişi var. Sihir yapmak, büyü yaparak birinin aile yuvasını yıkmak ne kadar kötü ve günahtır, haramdır. Büyü yoluyla kazanılan paralar da haramdır. Yapanlar cinler vasıtasıyla yumurtayı koydurur. Domuz yağı da sürdürürler. Allah Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresi 103. Ayette şöyle buyuruyor: Sihir yapanlar, Allah’ın izni olmadıkça kimseye hiçbir zarar veremez. Korunmak ve bozmak için ihlaslı bir hoca bulun. Şunları okuyun: 3 Fatiha, 3 Ayet-el-Kürsi, 71 defa Vedduha, 3 Kadir Suresi, 11 İhlas, Felak ve Nas suya okuyun ve için.

Soru 3. Hocam, son günler üniversitede tartışıyoruz. Beyat nedir? Kime yapılır? Arkadaşlar Beyat Şeyhe yapılır diyorlar. Açıklarmısınız?

Cevap 3. Beyat İslam’ın üçüncü emri olan farzı mutlak ayin olan bir emirdir. Halifeye yapılır. Âlimler tarafından seçilir ve o seçilene ümmetin Beyat etmesi farz olur. Şeyhlere Beyat olmaz intisab olur. Örneğin: Fatih Sultan Muhammed Akşemseddin’e intisablıydı. Akşemseddin, Molla Husrev gibiler de Fatih’e Beyatlı idiler. Konuyla ilgili bir sahih hadiste şöyle buyrulur: Kim eline, halifesine Beyat etmezse onun namazı da yoktur, orucu da, zekatı da, haccı da yoktur. Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: Kim halifesine Beyat etmeden ölürse cahiliyet ölümüyle ölür. Ashap sorar: Cahiliye ölümü ne demektir? Efendimiz (s.a.v) Ebu Cehlin, Ebu Leheb’in öldüğü gibi imansız gider. (Kaynak Tilmizi, Buharı)

Soru 4. Hocam, babaannem vefat etti. Akşam namazından sonra defnettiler. Gece cenaze kalkar mı? Mekruh vakitlerde cenaze namazı kılınır mı? Açıklarmısınız?

Cevap 4. Ölüyü defnetmekte acele ediniz. Eğer ölü geç defnedilirse kokma, bozulma ihtimali varsa, o takdirde aydınlatma varsa, aydınlatılırsa gece defnede bilirsiniz. Kerahet vaktinde cenaze namazı kılınır mı sorusuna ise fıkahanın fıkhı görüşler vardır. Hanefi’ye göre kerahet vaktinde cenaze namazı kılmak mekruhtur, rivayet edilen hadisi zayıf bulmuştur. Bu acıdan kerahet vaktinde cenaze namazı kılmak caiz değildir. Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: Üç vakitte namaz kılmak, cenaze namazı kılmak mekruhtur – güneş doğarken, güneş tepedeyken, güneş batarken. Cumhura göre kerahet vaktinde zaruretten dolayı cenaze namazı kılınması caizdir.

Soru 5. Hocam, öldükten sonra ruhlar kabirde mi kalır, nereye gidiyor? Ölen kimse kabirdeki insanları görür mü? Merak ettik. Açıklarmısınız?

Cevap 5. Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: Bir gün kabirden bir şey duyuldu. Efendimiz (s.a.v) şöyle seslendi: Bu kabirdeki insan ne zaman öldü? Cahiliye döneminde öldü dediler. Efendimiz sevindi ve şöyle buyurdu: Eğer bir birinizi defnetmeği terk etmenizden korkmasaydım kabir azabını duymanız için dua ederdim. Ölen kimse kabirde defin esnasında ruhla ceset birleşir, yukarıdakilerin seslerini duyar. İnanç ve amellerine göre ruhlar farklı durumlarda olur. Efendimiz (s.a.v) buyuruyor: Sizden biriniz vefat ettiğinizde sabah ve akşam ona kendi makamı gösterilir. Cennet ehlinden ise cennet ehli makamlarından bir makam gösterilir. Cehennem ehlinden ise cehennem hücrelerden bir karargah gösterilir. Ve ona burası senin ebedi durağındır. Kıyamet günü Allah seni buraya gönderecektir, denilir. Ruhlar alemi ervaha gider. Kimi serbest, kimi hapistir.

Soru 6. Hocam, Avrupa’da ölen bir arkadaşı hanımı yıkamış, gömdükten sora bu duyuldu. Cenaze yakınları kabirden çıkarmak istediler. Polis izin vermedi. Kadın kocasını, erkek hanımını yıkayabilir mi? Açıklarmısınız?

Cevap 6. Hanefi mezhebine göre kocasının ölmesi halinde kadın iddet beklemek zorundadır. Yani hala onun nikahı altındadır. Onun için kadın kocasını yıkayabilir. Vücuduna bakabilir. Boşanmış, iddet ini doldurmuş bir kadın kocasını yıkayamaz. Kocası ise öldüğü zaman eşi nikah düşer, nikahı düştüğü için de o karısına bakamaz. Bu yüzden kocası onu yıkayamaz. Şafii mezhebine göre kadın kocasını, kocası da karısını yıkayabilir. Yıkaması caizdir. Fakat en güzeli erkeği erkeğin, kadını da kadının yıkamasıdır.

Soru 7. Hocam, Adana’da bir mahalle caminde cenazeyi caminin içine getirdiler. Camide namazı kılındı. Bu doğru mudur?  Açıklarmısınız?

Cevap 7. Hanefi ve Maliki mezheplerine göre cenaze namazını camide kılmak tahrimen mekruhtur. Şafii mezhebine göre camiye cenaze konabilir. Caizdir. Hiçbir mahzuru yoktur. Hatta mescidi kirletme durumu yoksa müstehaptır. Namazı camide kılınabilir. Sizin gördüğünüz cenaze Şafii mezhebindendir.

Soru 8. Hocam, Çarşamba günü banyo yapılmaz, gece ev süpürülmez, Salı günü yola çıkılmaz deniyor siz ne dersiniz?

Cevap 8. Bu tür inançlar batıldır. İnsan cünüpse Çarşamba günü yıkanmayıp pis mi gezecek? Namaz kılmayacak mı? Öyle şey mi olur? Ne zaman olursa olsun, yıkanmak icap ederse hemen yıkanacak. Salı günü neden kötü olsun? Her gün Allah’ın günüdür. Salı günü İstanbul’un fethedildiği gün olduğu için Hıristiyanlar o günü uğursuz saymışlar. Oradan da bize gelmiştir. Bidattir, yanlıştır.

Soru 9. Hocam, Evliya nedir? Evliya olanların hal ve hareketlerinden belli olur mu? Günümüzde evliya var mı? Açıklarmısınız?

Cevap 9. Evliya velinin çoğuludur. Evliya Allah’ı bilen, Allah dostu, Allah’a daha yakın olan Müslüman’dır. Sünnetleri titizlikle uygulayan, bidatlerden kaçınan, takva ehli, gönülden seçkin Müslümanlardır. Allah (cc) bir ayetinde şöyle buyuruyor: İyi bilin ki, Allah’ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında ahrette onlar için müjdeler vardır. Allah’ın sözlerinde asla değişme yoktur. Bu en büyük mutluluğun ta kendisidir. Ayetten de anlaşıldığı üzere veliler için korku ve üzülme olmadığı, onların vasıfları iman ve takvadır. Onlar lokmalarına son derece dikkat ederler. Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: Onlar öyle kimselerdir ki, görüldüğü zaman onlar Allah’ı hatırlatırlar. Allah kalplerine ilham ederse bilirler. Allah bildirmezse bilemezler. Her dönemde Allah’ın veli kulları vardır. Üçler, yediler, kırklar, 313 ler, 300 ler, on binler kıyamete kadar devam edecektir. Efendimiz (s.a.v) buyuruyor: Her kim beni tanıyan ve ihlas ile bana ibadet eden bir kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim.

Soru 10. Hocam, gusül abdesti aldıktan sonra namaz kılmak için tekrar abdest almak gerekir mi? Gusül abdestini tarif eder misiniz? Açıklarmısınız?

Cevap 10. İlk önce Hanefi mezhebine göre guslü tarif edelim. Guslün farzı üçtür. Elleri dirseklere kadar yıkarız. Avret mahallerini yıkarız. Farz 1 – ağzımıza dolu-dolu su alıp çalkalarız, bir defa farz, üç defa sünnettir. Farz 2 – burnumuza su çekeriz. Farz 3 – bütün vücudu iğne ucu kadar kuru kalmayacak şekilde yıkarız. Dikkat edilecek yer – göbek çukurluğuna suyun ulaşmasını sağlarız. Göz çukurluklarına dikkat ederiz. Takma dişler varsa çıkarırız. Kadınlar küpe deliklerine dikkat eder. Yüzükler oynatılır. Sık saçların altına su işlemesi sağlanır. Ellerde, tırnaklarda su geçirmeyen, suya mani olan boya balık pulu vs. Varsa onlar çıkarılır. Bundan sonra abdest almaya gerek yok. Bu abdestle namaz kılınır, Kur’an okunur, cenaze namazı kılınır. Şafii ve Hanefi’ye göre saçı uzun olup örgülü olan bir bayanın saç örgülerini çözmesine gerek yok. Amma saçların dibine, deriye suyun ulaşması lazımdır. Ümmi Seleme annemiz Efendimize sorar: Yarasulullah benim saçlarım biliyorsun uzun, örgülü, ben gusül abdesti alırken örgülerimi çözeyim mi? Efendimiz (s.a.v) hayır çözmene gerek yok, başın üzerine üç avuç su dökmen yeterlidir. Sonra suyu üzerine dökünür, temizlenirsin. Şafii mezhebinde guslün farzı üçtür: 1. Niyet etmek, Şafilerde farz, Hanefilerde sünnettir. 2. Vücutta necaset varsa önce onu temizlemek. 3. Vücudun her tarafını titizlikle hiç kuru kalmayacak şekilde yıkamak.

Selam ve dualar.

----------

İrşad Dayanışma Vakfı Başkanı

Ali Galip Doğan

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.