A. Galip Doğan

A. Galip Doğan

FIKHÎ SORULAR VE CEVAPLARI

FIKHÎ SORULAR VE CEVAPLARI

S.1) Hocam; Ben sizi Aksaray’ın bir köyünden arıyorum. Bizim ineklerimiz var. Yüklenmesi için boğaya çekiyoruz. Boğanın sahibi bizden çok para istiyor. Bunun için para alınması caiz midir? Açıklar mısınız?

C.1) Boğa, koç veya atlarda onların suyunu (spermini) satmak caiz değildir haramdır. Boğa sahipleri sırf bunun için boğa, koç veya at beslemeleri caiz değildir. Bu tür hayvanlardan para alınması Allah (CC) ve Rasülü (SAV)’in yasakladığı bir şeydir. Bu tür kullanılan hayvanları hiçbir şey beklemeden suyunu (spermini) vermesi lazımdır. Bunu biz bir şekilde hatırlatıyoruz. (Kaynak: Halil GÜNER; Şafii İlmihali)

S.2) Hocam: Hacamat nedir? Peygamber Efendimiz (SAV) hacamat yaptırmış mıdır? Yaptırana faydası var mıdır? Açıklar mısınız?

C.2) Hacamat yaptırmak sünnettir. İki omuz arasında veya vücudun her hangi bir yerinde biriken kirli kanı almaktır. Peygamber Efendimiz (SAV) her üç ayda bir hacamat yaptırmıştır. Hatta bir defasında deve üzerinde yaptırmıştır. Hacamatın çok büyük faydaları vardır. Alternatif tıp olarak şimdi tavsiye ediliyor. Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: ”Kan aldırma yollarının en güzeli hacamattır. Hacamat sizin en iyi tedavi yollarınızdandır” (Kaynak: Buhari – Müslim – Ebu Davud)
Başka bir Hadis-i Şerifte ise Efendimiz (SAV): “Hacamat yaptırmak aç karnına daha faydalıdır. Hacamat yaptırmak aklı güçlendirir, hıfzetme (ezberleme) gücünü artırır. Hafız olanın da hıfzetme kabiliyetini artırır. Artık kim hacamat yaptırmak isterse Allah’ın ismini anarak Perşembe Günü hacamat olsun” (Kaynak: İbni Mace)

S.3) Hocam: Ben bir adak adadım. Allah (CC) hastalığıma şifa verirde iyi olursam Eyüb Sultan’da fakirlere sadaka vereceğim dedim. Ben Karaman’dayım, İstanbul’a gitmekte zor ve masraflı ne yapabilirim? Açıklar mısınız?

C.3) Hanefi Mezhebine göre; Adakta yer tayin edilirse bu tayin geçerli değildir. Eyüb Sultan’da dağıtacağım demişsiniz. Bu dağıtacağınız parayı bulunduğunuz yerde de dağıtabilirsiniz. Bu hususta muhayyersiniz. (Kaynak: Reddül Muhtar)
Şafii Mezhebine göre; Bir kimse ben fakirlere sadakayı Edirne’de dağıtacağım diye adamışsa, parayı kastettiği yerde dağıtması lazımdır. Nedeni ise; ameller niyetlere bağlıdır Niyet ettiği yerde sadakayı dağıtmayı Şafii Mezhebi şart koşuyor. (Kaynak: El Envar – Halil GÖNENÇ Şafii İlmihali)

S.4) Hocam; Sohbet yapıyoruz. Sohbette sık sık Peygamber Efendimiz (SAV)’in ismi geçtiğinde Salavat-ı Şerife getirmemiz gerekir mi? Açıklar mısınız?

C.4) Bazı âlimlere göre; sık sık Peygamber Efendimiz (SAV)’in ismi geçiyorsa bir defa Salavat-ı Şerife getirmek yeterlidir.
Bazı âlimlere göre ise; Peygamber Efendimiz (SAV)’in ismi her geçtiğinde Salavat-ı Şerife getirilmelidir. Bu Salavat-ı Şerifeyi getirmek sünnet bazı âlimlere göre de vaciptir. (Kaynak: Fıkh-ül İslam)
İmamı Suyuti’yi vefatından sonra rüyada çok güzel görürler ve sorarlar: “Sen bu makama nasıl erdin” dediler. Suyuti: “O kadar Hadis yazdım. Rasülullah (SAV)’in her ismi geçtiğinde O’na hep Salavat-ı Şerife getirdim. Bu makama o sebepten ulaştım” dedi.
En güzeli Peygamber Efendimiz (SAV)’in her ismi geçtiğinde O’na Salavat-ı Şerife getirilmesidir.
S.5) Hocam; Benim saçlarım uzun ve örgülü, banyoda o örgüleri çözecek miyim? Tekrar örmesi çok zaman alıyor. Açıklar mısınız?

C.5) biz genelde cevaplarımızı Hanefi ve Şafii Mezheplerine göre veriyoruz.
Hanefi ve Şafii Mezheplerine göre; saçların dibinin ıslanması, suyun kafanın dibine işlemesi farzdır. Örgülü olan saçların çözülmesine gerek yoktur. Uzun saçların çözülmesi tekrar örülmesi zor olduğundan çözmenize gerek yoktur.
Ümmü Seleme (RA) Peygamber Efendimiz (SAV)’e şöyle sorar: “Ya Rasülallah! Benim saçlarım uzundur. Saçlarımı örüyorum. Cünüplükten kurtulmak için abdest alırken örgümü çözecek miyim?
Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: “Hayır. Sadece başının üzerine üç avuç su döktür. Bu kadarı yeterlidir” (Kaynak: Müslim – Ebu Davud)
Yani bu gün banyoda spiralle yıkanırken saçlarının dibine su giriyorsa temizlenmiş sayılırsınız.
Suyun saç diplerine ulaşması yeterlidir. Eğer saç boyalıysa altına su geçirmezse cünüplükten çıkılmaz. Su saç dibine geçmediği için de gusül abdesti almaz. Bu durumda kına yakılması en eftalidir. Çünkü kına saç derisine su geçirir ve sünnettir.

S.6) Hocam: Cünüpken tırnak kesilir mi? Tıraş olmak caiz midir? Açıklar mısınız?

C.6) Hanefi ve Şafii Mezheplerine göre; Cünüpken tırnak kesmek, koltuk altı tıraş olmak mekruhtur. Nedeni ise yarın kıyamet gününde organlarımız bizlerden şikâyetçi olacaktır. O organlar pis olarak gelecek ve bizlerden şikâyetçi olacaktır.
İmamı Gazali İhyayı Ulumiddin adlı eserinde şöyle der: “Cünüp iken tıraş olmak, tırnak kesmek, kan aldırmak, her hangi bir vücut parçasını koparmak uygun değildir”

S.7) Hocam; Kütahya’dan arıyorum. Sizi YouTube’den takip ediyoruz. Karım beri mahkemeye verdi ve mahkeme de bizi boşadı. Bizim çocuklarımız var. Tekrar birleşmek istiyoruz. Burada bazı hocalara sorduk. Siz boşanmışsınız dediler. Açıklamanızı bekliyoruz.

C.7) Boşanma 2 çeşittir:
A) Rici Talak: Kocanın 1 veya 2 defa boşaması veya mahkemenin boşaması neticesinde tekrar geri dönülmesi birleşilmesi için kadının iddet müddeti içinde yeni bir nikâh ve yeni bir mehir olmaksızın birleşmelerine denir.
Bu durumda siz tekrar birleşebilirsiniz.
B) Bain Talak: Bu da 2 kısımdır:
1- Beynuneti Sugra: Mahkemenin boşaması veya erkeğin 1 veya 2 defa boşamasından sonra, iddet müddeti bittikten sonra iki erkek şahidin huzurunda yeni bir nikâh yeniden belirlenen mehirle birleşmeye denir. Beynuneti Sugra ile tekrar birleşebilirsiniz.
Mahkemenin boşamasında 1 talak gider 2 talak kalır. Böylece siz bir araya gelebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur.
2- Beynuneti Kübra: 3 talakla boşanma sonucunda dönüşü olmayan bir boşamadır. Erkek hanımını 3 talakla boşadıktan sonra bir daha birleşemezler.
Ancak kadın başka bir erkekle nikâhlanıp evlenir ve onunla izdivaç gerçekleşir, sonra ikinci koca ölür veya o hanımı 3 talakla boşarsa o zaman eski kocaya dönüşü olur.
Yalnız nikâh kıyalım, birleşme olmadan boşanın denirse kesinlikle bu olmaz. Muta nikâhı gibi günlük, aylık nikâhta olmaz. Birleşemezler, birleşirlerse zina yapmış olurlar. Bu haramdır büyük günahtır.

S.8) Hocam; Kadında iddet nedir? Nasıl olur? Açıklar mısınız?

C.8) Kadının kocasından ayrılmasından sonra bir başkası ile evlenebilmesi için 3 adet görmesinin beklenmesine iddet denir. Kadın hamile ise doğumdan sonra iddet biter bir başkası ile nikâhlanıp evlenebilir.
Şayet kadının kocası ölmüşse bekleme müddeti 120 gündür.

S.9) Hocam; İnternet üzerinden alış veriş yapıyoruz. Bunda Dinî açıdan bir sakınca var mıdır? Açıklarsanız memnun oluruz.

C.9) bir ticaretin esnaftan veya internet üzerinden yapıldığında helal olması için şu şartlar gerekir:
A) Faizle bağlantısı olmaması gerekir.
B) Aldatma ve hile ile olmaması gerekir
C) Zulüm ve baskıyla olmaması gerekir
D) Alıcı ve satıcı arasında bir ihtilaf olmaması gerekir
E) Fiyatta anlaşılan malın belli olması gerekir. Belirsiz veya şüpheli olmaması gerekir
F) Helal olan bir mal üzerinden alış veriş yapılması gerekir
G) Hayalî bir ticaret olmaması gerekir
Bütün bunlar olursa internet üzerinden alış verişte bir sorun yoktur. Satıcının malı elinde olmalı, hile veya bozuk mal olmamalıdır. Son aylarda internet üzerinden alış verişte çok aldatmalar oluyor. Bunlara dikkat etmek aldanmamak gerekiyor.

S.10) Hocam: Biz buzdolabına pazarlık ettik. Kaparo istediler bende 4.000.-TL kapora verdim. Biz buzdolabı almaktan vazgeçtik. Satıcı esnaf verdiğim kaporayı vermiyor. Bende helal etmedim. Bir hoca kaparo geri verilmez diyor. Siz ne dersiniz?

C.10) Biz genelde Hanefi ve Şafii Mezheplerine göre cevap veriyoruz.
Kaparo bir malı almak için önceden verilen paradır.
Hanefi ve Şafii Mezheplerine göre; kaparo almak caiz değildir. Verilen kaparo alış veriş olmadığı takdirde verilen kaporanın iade edilmesi lazımdır. Mezheplerin fetvası bu şekildedir.
Hambeli Mezhebine göre; kaparo almak vermek caizdir. Mal pazarlık edilmiş almayı teyit için kaparo verilmiş, alış verişten vazgeçildiğinde satıcının malı bağlandığı için zarar edebilir. NOT: Sonuç olarak alınan para alın teri olmadığı için bunu almak uygun değildir. Helallik açısından kaporanın geri verilmesi uygundur.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
A. Galip Doğan Arşivi
SON YAZILAR