A. Galip Doğan

A. Galip Doğan

FIKHÎ SORULAR VE CEVAPLARI

FIKHÎ SORULAR VE CEVAPLARI

S.1) Hocam; Günümüzde bazı ulusal kanallarda etiketli hocalar biz Kur’an’la amel ederiz Kur’an’ın yazdığını uygularız Sünnet delil değildir diyorlar. Siz ne dersiniz?

C.1) Bunlar Vatikan’ın projeleridir. İsrail’de ilahiyat okulları var. İslam’ öğretiriz derler. Oradan mezun olanlar İslam’ı öğretmiyorlar, İslam’a inananları bozmak için çalışıyorlar.

4 Ehli Sünnet mezhebin görüşleri, Kur’an- Kerim, Hadis-i Şerifler, İcma ve Kıyas İslam’ın ana kaynaklarıdır.

Allah (CC) Kur’an-ı Kerim’de Haşr Suresinin 7. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyurur: “Rasülüm size neyi verdiyse onu alın. Sizi neden nehyetmişse ondan da kaçının

Başka bir Ayet-i Kerime; Necim Suresi 3. Ayet-i Kerimede: “O (Rasülüm) kendiliğinden konuşmaz. O’nun konuşması vahye dayanır

Yine Rabbimiz (CC) Kur’an-ı Kerim’in Ali İmran Suresinin 31. Ayet-i Kerimesinde: “De ki; (Ya Muhammed) gerçekten Allah’ı seviyorsanız Bana tabi olun ki Allah’ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın” buyurmaktadır.

Peygamber Efendimiz (SAV) Veda Haccında: “Size iki kaynak bırakıyorum. Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim ve Benim Hadis-i Şeriflerim. Bunlara sarılıp tabi oldukça sapıklığa düşmezsiniz” buyurmaktadır.

Bunlara şöyle sormak lazım; Allah (CC)’ın nur kelamı Kur’an-ı Kerim’de 30’dan fazla yerde Namazınızı kılın buyurur. Kur’an-ı Kerim’de namazın nasıl kılınacağına dair bir tarif yoktur. Nasıl kılacağız? Kaç rekât kılacağız? Kur’an bize yeter diyenlere söyleyeyim; Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: “Sallü raeytümüni, kema asalliye= Namazı bende gördüğünüz gibi kılınız” İşte sünnet bize namazın nasıl kılınacağını ve diğer ibadetlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağını öğretiyor.

Sonuç olarak; bu tür söyleyenler Hadis-i Şerifleri ortadan kaldırıp Hristiyanlık gibi yapmak istiyorlar. İçi boşaltılmış sadece haftada 1 gün ayine katılarak eylem ve fiilleri olmayan, sadece sözlerle sınırlandırılmış bir din oluşturmuşlardır.

S.2) Hocam: Cenazelere çelenk gönderiyorlar. Bazen de alkışlıyorlar. Bu doğru mudur? Açıklar mısınız?

C.2) Dinimiz İslam; ölüye çelenk göndermeye izin vermez bidattir. Çelenk’in ölüye bir faydası yoktur. Bu adet hrıstiyanlarda vardır. Ölüye alkış olmaz. Cahiliye dönemi adetlerindendir. Ölüye Kur’an-ı Kerim okunur dua edilir.

Allah-ü Ekber demenin yasak olduğu bir zamanda ünlü bir kişi ölmüş Vakıflar Genel Müdür fötr şapkasıyla cenazeyi kıldırmış, selamı Esselamü Aleyküm diye vermiştir. Arkasında namaz kılan rütbeli bir general; hoca namaz olmadı. Arapça olarak selam verdin demiş, namaz kıldıran müdür de; zaten benim de abdestim yoktu abdestsiz kıldırdım demiştir. Demek ki ölen adam da ona layıkmış.

S.3) Hocam: Sizi Adana’dan arıyorum. Babam öldü. Amcalarım babamın tırnaklarını kestiler. Saçları uzundu, saçlarını da kestiler. Bu yapılanlar doğru mudur? Açıklar mısınız?

C.3) Hanefi Mezhebine göre; ölen bir insanın tırnaklarını kesmek, saçlarını kesmek, sakalını kesmek Tahrimen Mekruhtur kesilmez. Yalnız tırnaklarında kırılan varsa onlar kesilebilir. Saçından ve sakalından hiçbir şey kesilemez.

Şafii Mezhebine göre; Saç ve sakalı hafifçe taranabilir. Tarağa çıkan kıllarda kefenin içine konulur. İslam’da ölüyü süslemek yoktur. Kefenden başka da hiçbir şey konmaz. Konmasını vasiyet etse bile kefenin içine bir şey konmaz.

S.4) Hocam; Sizi YouTube’den takip ediyoruz. Yeni ölen bir kimse kabre konulduğunda yakınına konulduğu kabirdekiler bu yeni öleni görürmüş, dünyadakiler nasıldır diye sorarmış, Bu durumu açıklar mısınız?

C.4) Yeni ölen ölüyü daha önce ölen kabirdekiler onu tanıyabilir, dünya ahvalinden soru sorabilirler.

Cabir (RA) Peygamber Efendimiz (SAV)’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: ”Ölülerin kefenini güzel yapın. Çünkü onlar kefenlerinden dolayı övünürler ve kabirlerinde birbirlerini ziyaret ederler

Bir başka Hadis-i Şerifte Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: “Sağ olanların amelleri ölülere gösterilir. İyilik görürse sevinir rahatlar. Kötülük görürlerse Allah’ım ona hidayet nasip eyle diye dua eder” (Kaynak: Taberani)

Ehli Sünnet inancı budur. Demek ki orada da ruhlar buluşuyorlar.

S.5) Hocam; YouTube’de etiketli bir hoca kabir azabı yoktur, kabir suali yoktur. Ayetlerde böyle bir şey geçmez diyor. Ne dersiniz?

C.5) Kabir azabı haktır. Kabirde sual haktır. Mizan haktır. Sırat haktır. Cennet ve Cehennem haktır. Ehli Sünnetin görüşü budur. İnanmayan zındık hatta ahmaktır.

Allah (CC) Kur’an-ı Kerim’de Ali İmran Suresinin 169. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyurur: “Allah yolunda ölenleri öldürülenleri sakın ölü saymayın. Bilakis onlar diridirler. Allah’ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rablerinin yanında rızıklandırılırlar.

Kur’an-ı Kerim’de başka bir Ayet-i Kerime’de Allah (CC) Nuh Suresi 25’te şöyle buyurur: “Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular, ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah’tan başka yardımcılar da bulamadılar

Peygamber Efendimiz (SAV)’de şöyle buyurur: “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur” (Kaynak: Tirmizi)

Fetevai Hindiye’ de şöyle denir: “Kabir azabını, kabir sualini inkâr eden kimse kafir olur” (Kaynak: Fetevai Hindiye 4/338)

S.6) Hocam: Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşını kutlamak, noeli kutlamak İslam’da caiz midir? Açıklar mısınız?

C.6) İslam Dininde noel kutlamak çılgınca yılbaşını kutlamak yoktur. Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: “Men teşebbehe bi gavmin fahüve mü’min=Kim ki başka bir kavme benzerse o mü’min değildir

Başka bir Hadis-i Şerifte ise: “Men teşebbehe bi gavmin feleyse minni=Kim ki başka bir kavme benzemeye çalışırsa o bizden değildir onlardandır

Peygamber Efendimiz (SAV) Sahabelerini ve biz Müslümanları sevindirmek ve daha güzel günleri müjdelemek için şöyle buyurur: “Allah (CC) bunların yerine size daha hayırlı, daha iyi günler verdi. O günler Ramazan ve Kurban Bayramlarıdır” (Kaynak: Ebu Davud–Nesei)

İmamı Azam Fıkhı Ekber adlı kitabında şöyle der: “Beline zünnar bağlayan kâfir olur” Zünnar papazların bellerine bağladıkları kuşaktır. Yılbaşında noel baba kıyafetini giyip gezen insan dinden çıkıyor. Ancak onu yine de giyiyor.

S.7) Hocam; Aramızda tavla oynuyoruz. Dedemse bize kızıyor. Günah işliyorsunuz diyor. Bu doğru mudur? Açıklar mısınız?

C.7) Deden doğru söylüyor. Onun sözünü dinleyin. Tavla oynamak ittifakla haramdır.

Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: “Tavla oynayan kimse elini domuz etine bulamış gibidir” (Kaynak: Müslim)

Başka bir Hadis-i Şerifte ise Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: “Tavla oynayan Allah ve Rasülüne asi olmuş olur” (Kaynak: Ebu Davud-İbni Mace-Beyhaki)

Tavlada 15 beyaz pul, 15 siyah pul ve 2’de zar vardır, toplam 32 eder. Bu da İslam’ın 32 Farzını işaret eder. Bilmeden sizin gibi tavla oynayanlara 32 farzla alay ettiriyorlar. Düşes dendiği zaman 12’yi bulup kazanıyor. Bu da Namazın 12 farzı ile alay ettiriyor.

S.8) Hocam; Eskişehir’den arıyorum. Sizi Facebook’tan takip ediyorum. Yaşlı bir annem var. Allah’ım canımı alda kurtulayım diye dua ediyor. Vazgeçiremedim. Ne tavsiye edersiniz?

C.8) Böyle bir istekte bulunmak, böyle ölümü temenni etmek caiz olmaz. Tayin edilen ömür istekle sonlandırılmaz. Kulun istemesiyle ölüm olmaz.

Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: “Sizden hiç biriniz başına gelen bir sıkıntıdan, zarardan dolayı ölümü istemesin. Çünkü o eğer iyi bir kimse ise belki Allah (CC) iyiliklerini daha da artırır. Eğer kötü biriyse o zaman da belki tövbe eder de Allah’ın rızasını kazanır” Peygamber Efendimiz (SAV) Hadis-i Şerifin devamında şöyle buyurur: “İlla böyle bir şey yapacaksa şöyle desin. Allah’ım eğer yaşamam benim için hayırlıysa beni yaşat, eğer ölmek benim için daha hayırlıysa ruhumu al” (Kaynak: Buhari-Müslim)

Annenize söyleyin böyle ölümü istemesin. Canı verende O’dur, alanda O’dur. Şifa O’ndan, devada O’ndandır. Kullara düşen sabır ve şükürdür.

S.9) Hocam; Saç ektirmek istiyoruz. Dinen sakıncası var mıdır? Açıklar mısınız?

C.9) Başkasının saçını kendisine ektirmek hem erkeğe hem de kadına haramdır. Hiçbir neden bu haramı ortadan kaldırmaz helaldir diyemez. Yalnız kendi saçından alıp kök hücre yoluyla ektirmekte bir sakınca yoktur. Yabancı bir erkeğin, yabancı bir kadının saçını ektirmek hem haramdır hem de büyük günahtır.

S.10) Hocam: Ankara’dan arıyorum. Sizi YouTube’den arıyorum. Size güveniyorum. Benim saçlarım 25 yaşında beyazlaştı, bembeyaz oldu. 40 yaşında bir adamın görünümündeyim. Saç boyası varmış, saçını boyat dediler. Bir hocada hayır boyatma günahtır dedi. Siz ne dersiniz?

C.10) Erkeklerin saçlarını boyatması haramdır. Kadınlarında siyaha boyatması haramdır. Ancak kına yakmak, sarıya boyatmak, kırmızıya boyatmak mubahtır caiz görülmüştür. Çünkü bu yahudi ve hrıstiyanlara muhalefet edilmiş oluyor.

Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: “Yahudi ve hrıstiyanlar saçlarını, sakallarını sarı veya kırmızıya boyamazlar. Siz onlara muhalefet ediniz” (Kaynak: Buhari – Müslim)

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
A. Galip Doğan Arşivi
SON YAZILAR