Masadaki kılıç!

Dahiliye Nâzırı Ahmet Reşit Bey'den naklederler...

***

1902 yılı Ramazan ayının 15. günü Hırka-i Saadet'i ziyaretten dönen II. Abdülhamid Hân, Hazine-i Hümâyûn'da bulunan Sultan III. Mehmet'e ait murassâ sorgucu ister...

***

Sorguç, bir heyet tarafından yerinden alınır ve Bağdat Köşkü'nde padişaha takdim olunur...

***

Hazine-i Hümâyûn sorumlusu Hasan Şevki Bey, padişahın huzurdan çıkınca, Başmâbeynci Hacı Ali Paşa'ya dert yanar...

***

Efendimizin ulu ecdâdı, Hazine-i Hümâyûnlarına birçok şey koymuşlar, vermişler, fakat buradan bir habbe bile çıkarmamışlar ve alamamışlardır.”

***

Hasan Şevki Bey, derin bir üzüntü içerisinde devam eder; “Eğer şevketmeâb efendimiz bu sorgucu götüreceklerse, doğrusu bu âcizi çok mahzun edecekler.”

***

II. Abdülhamid Hân, kızı Ayşe Sultan'a yaptıracağı taca örnek tutmak için istemiştir sorgucu...

***

İtiraz kendisine arz edildiğinde, bunu geçici olarak aldığını, bayramın birinci günü iade edeceğini belirtir ve Hasan Şevki Bey'e teslim edilmek üzere, bir de senet imzalayarak verir...

***

Ve bayram gelir çatar...

***

Yıldız Sarayı'nda yapılan bayramlaşma töreninden sonra, Hasan Şevki Bey, söz konusu senedi Başmâbeyncinin eline tutuşturur ve iâdenin temin buyurulmasını" ister...

***

II. Abdülhamid Hân'da senedini geri alıp sorgucu verir...

***

Başmabeynci'ye de şunları söyler; “Hasan Şevki Bey'e selâm-ı şâhânemi söyle ve kendisinin vazifeşinaslığından memnun olduğumu da tebliğ et... Şu yüz altını da ver, bayram harçlığı yapsın.”

***

Bu tarihi vakayı niye anlattık şimdi...Gündemde Topkapı Sarayı'nda bulunan tarihi bir kılıç var...

***

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Moldova'nın milli kahramanı Stefan Çel Mare'nin Topkapı Sarayı'nda bulunan kılıcının replikasını, (Orijinale en yakın taklidi) Moldovya'ya hediye etti...

***

Ama Moldovlar kılıç üzerinde hala ısrarcılar...

***

Başbakan Yarımcısı Beşir Atalay'ı aracı koyarak, kılıcın aslının, Recep Tayyip Erdoğan tarafından Moldavya'ya hediye edilmesini istiyorlar...

***

Konu Başbakan'ın gündemindeyken, bu satırları yazalım istedik...

***

Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Boğdan zaferi sırasında, Stefan Çel Mare' yi yenerek aldığı kılıç pazarlık masasına asla gelmemelidir...

***

Beklentimiz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan II. Abdülhamithân'ın davranışına benzer bir tavır takınmasıdır...

***

II. Adbdülhamit Hân tahtın sahibi ecdadının resmi mirascısı olduğu halde, bu emanetlere el sürmemiştir...

***

Aynı hassasiyet gösterilecek mi, bekleyip göreceğiz...

Önceki ve Sonraki Yazılar