Fitneci

Köle pazarında müthiş pazarlıklar yapılıyordu...

***

Adamın birinin, güçlü kuvvetli bir köleyi gözü tutmuş ve onu ne pahasına olursa olsun almak istiyordu...

***

Sahibine: “Bu köleyi bana sat” dedi...

***

Adam; “Satayım, ama bunun bir kusuru var, onu da bildireyim, bu köle fitnecinin biridir” dedi...

***

Adam: “Amaaan canım. Bunun fitneciliğinden ne olacak.” diyerek, güçlü kuvvetli, diyerek köleyi satın aldı... Köle yeni sahibinin evine geldi... Efendisi çalışmasından memnundu...

***

Günler böyle geçerken, fitneci kölenin, cibilliyetini ortaya koyması zamanı gelmişti... Önce evin hanımına gitti; “Sizin için çok üzülüyorum, kocanız sizin üzerinize evlenecek” dedi...

***

Duyduklarına inanarak telaşa kapılan kadın; “Peki, onu bu işten nasıl vazgeçiririz?” dedi...

***

Köle; “Ben onun çaresini biliyorum. Sen onu öğle uykusuna yatır, uyurken usturayla çenesinin altından bir tek kıl kes getir, gerisine karışma! ”

***

Kadın denileni yapmak için düşüne dursun, köle bu arada kadının kocasına gitti... Üzüntülü bir vaziyette yaklaştı;

***

Efendim, kötü bir durumla karşı karşıyasınız” diye söze başladıktan sonra, karısının kendisini kesmek istediğini söyledi... Adam inanmak istemedi...

***

Fitneci Köle üsteledi; İsterseniz öğleyin uyumuş gibi yapın... Göreceksiniz ki, sizi kesmek için elinde usturayla gelecek!”

***

Adam, çaresiz inandı ve hemen karısına; “Uykum var, ben biraz uzanıyorum,” dedi... Bir müddet sonra da yalancıktan horlamaya başladı..

***

Bu arada köle hemen kadına gitti: “Hanımefendi tam zamanı... Kocanız uyudu.” dedi...

***

Zavallı kadın saf saf, elinde usturayla kocasına yaklaştı... Adam aniden kalktı ve daha kadının cevap vermesine bile fırsat vermeden, elindeki usturayla kadıncağızı oracıkta doğradı...

***

Fitneci bununla yetinir mi?.. Doğruca kadının akrabalarına gitti ve; “Benim efendim hanımını kesti” dedi... Kadının akrabaları da adamı öldürdüler... Bu sefer efendisinin akrabalarına giden köle, onlara da: “Oğlunuzu öldürdüler” dedi...

***

Onlar da kadının akrabalarına saldırdılar, iki taraf arasında büyük bir çatışma çıktı... Nice insanlar öldü... Bir fitneci sebebiyle birçok insan canından, malından oldu...

***

Fitne ile başa çıkmak zordur...

***

Şeytani bir eylemdir... Akıl yürütmeyi, inanç gütmeyi, insan sürmeyi, katagori etmeyi sever fitneciler... Vaziyeti fitne çıkararak idare etmeye çalışırlar...

***

Şeytanilerin eylemidir...

***

Yavuz Sultan Selim bile bunların tesirinde uzunca bir süre kalmış, çok sayıda, iyi yetişmiş ehl-i tarikat vezirinin kellesini vurdurmuştur... O dönemden bu döneme; “Yavuza vezir olasın İnşallah!” bedduası söylenip gelmiştir...

***

Cenab-ı Hakk, ümmeti her türlü fitneden uzak eylesin, Konyamızı fitne ve fucür ile karıştırmak isteyenleri de kahreylesin inşallah...

***

Amin diyin müslümanlar...

Önceki ve Sonraki Yazılar