Niye böyle oldu?

"Vaktiyle Kalenderîyye yoluna mensup bir derviş, nefisle mücahede makamının sonuna gelir… Meşrebin usulünce bundan sonraki makam Kalenderîlik makamıdır…

***

Yani her türlü süsten, gösterişten arınacak, varlıktan vazgeçecektir… Fakat iş yamalı bir hırka giymekten ibaret değildir… Her türlü görünür süslerden arınması gereklidir...

***

Saç, sakal, bıyık, kaş ne varsa hepsinden… Derviş, usule uygun hareket eder, soluğu berberde alır…

*** 

“- Vur usturayı berber efendi…” der…

***

Berber dervişin saçlarını kazımaya başlar… Derviş aynada kendini takip etmektedir... Başının sağ kısmı tamamen kazınmıştır... Berber tam diğer tarafa usturayı vuracakken, yağız mı yağız, bıçkın mı bıçkın bir kabadayı girer içeri…

***

Doğruca dervişin yanına gider, başının kazınmış kısmına okkalı bir tokat atar…

*** 

“- Kalk bakalım kabak, kalk da tıraşımızı olalım…” diye kükrer

***

Dervişlik bu; “Sövene dilsiz, vurana elsiz gerek…”

***

Kaideyi bozmaz derviş… Ses çıkarmaz, usulca kalkar yerinden… Berber mahçup, fakat korkmuştur… Ses çıkaramaz. Kabadayı koltuğa oturur, berber tıraşa başlar… Fakat küstah kabadayı tıraş esnasında da sürekli aşağılar dervişi, alay etmeye devam eder…

***

"Kabak aşağı, kabak yukarı…" 

***

Nihayet tıraş biter, kabadayı dükkandan çıkar… Henüz birkaç metre gitmiştir ki, gemden boşanmış bir at arabası yokuştan aşağı hızla üzerine gelir… Kabadayı şaşkınlıkla yol ortasında kalakalır… Derken, iki atın ortasına denge için yerleştirilmiş uzun sivri demir karnına dalıverir...

***

Kabadayı oracığa yığılır, kalır... Ölmüştür… Görenler çığlığı basar… Berber ise şaşkın, bir manzaraya, bir dervişe bakar, gayri ihtiyarî sorar;

***

“- Biraz ağır olmadı mı derviş efendi?”

***

Derviş mahzun, düşünceli cevap verir; “- Vallahi gücenmedim ona… Hakkımı da helal etmiştim. Gel gör ki kabağın bir sahibi var… O gücenmiş olmalı!..”

***

Nereye bağlayacağız

***

Çoğunuzun bildiği bir hikaye bu…

***

Hala AK Parti’de bir grup, yeni listelerin nasıl şekillendiği konusunda şaşkınlığını ve kızgınlığını üzerinden atamamış görünüyor… AK Parti’nin sürpriz milletvekili listesi bazılarına göre çok ağır oldu… Berberin tepkisini veriyorlar…

***

16 Ekim 2014’de bir yazı kaleme almıştık… “Çal kemancı” başlıklı, açın okuyun…

***

Bakın oradan bir satır size; “….Başbakan Ahmet Davutoğlu siyasette belki de yediği en büyük golü hiç ama hiç unutmamış… Hem de bu golü Konya teşkilatından bazılarından yemiş

***

Bir kenara olsa iyi, unutmayım diye her yere yazmış…”

***

Tokada, tekme

***

Dün tiye aldıklarınız, bugün esas duruşunuzdan bile etkilenmiyorsa artık yapacak çok az şey kalmıştır…

 

Önceki ve Sonraki Yazılar