Fıkıhi Soru ve Cevaplar

Soru 1- Hocam, ulusal kanalın birinde Muaviye’ye çok hakaret etti. Nerdeyse kâfir diyecekti, zındık dedi. Sizden açıklama bekliyorum?

Cevap 1- Hazreti Muaviye sahabedendi. Hudeybiye günü İslam’ı kabul etmiştir. Vahiy kâtiplerindendir. Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali rasındaki çekişme siyasi bir çekişmedir. Oğlu Yezid’in zalim olması onu bağlamaz. İmam-ı Rabbani şöyle der: “Bir meselede en doğru ve en sağlam yol Hazreti Peygamberin (s.a.v) ashabı arasında cereyan eden çekişmelerde en güzeli susmaktır, çekişmelerden, tartışmalardan kaçmaktır” İmam-ı Azam (ra) “onlar kılıçlarını kana buladılar, biz dilimizi kana bulamayalım”. İmam-ı Muhammed “Siyeri Kebir” adlı eserinde Efendimizden (s.a.v) şu hadisi rivayet eder: “Ashabın hakkında Allah’tan (cc) korkun. Onları hedef edinmeyin, kim onları severse beni sevmiş olur. Kim de onlara eziyet ederse bana eziyet etmiş olur”. Ezcümle bir kimseyi eleştiremeyiz, Allah bilir der, geçeriz.

Soru 2- Hocam, Mehdi kimdir, gelmişmidir? İstanbul’da birisine Mehdi diyorlar. Doğrumudur? Gelecek midir? Merak ediyoruz, açıklarsanız seviniriz.

Cevap 2- Kıyametin büyük alametleri Mehdi’nin zuhuru, Deccal’ın çıkışı, debbetül arz denilen bir hayvanın çıkmasıdır. Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuş: “Dünyanın yalnız bir günlük ömrü de kalsa yeryüzünü zulmün kapladığı gibi adaletle dolduracak. Adı benim adımdan olacak, babasının adı da benim babamın adı olacak, benden ve ya ehli beytimden birini göndermek için Allah (cc) o günü uzatacaktır” (Ebu Davud). Mehdi Zülkarneyn (as) Süleyman (as) gibi bütün dünyaya hakim olacaktır. Bu güne kadar çok Mehdi’yiz diyen çıkmıştır, ama Mehdi gelmemiştir. Mehdi Mekke’de zuhur edecek. Tavaf esnasın rüknil Yemen tarafında 313 kişiyi beyat edecektir. Sonra dünyayı adalet kaplayacaktır. Mescidi Aksa’da  bir sabah namazında İsa (as) ile buluşacak. Komutan İsa (as), yardımcısı Mehdi olacaktır. Allah (cc) bizleri onlara asker eylesin.

Soru 3- Hocam, bir kanalda domuz eti yüz derece suda kaynatılırsa tirisimler ölürmüş. Bundan sonra domuz etinin yenmesinde bir sakınca yokmuş. Ne dersiniz?

Cevap 3- Allah (cc) birçok hayvanın etini helal kılmışta neden domuz etini haram kılmıştır? Allah (cc) bugünkü teknolojiyi bilmiyordu da haram kılmıştır? Günümüzde bir takım cinsel sapıkların olduğu gibi dinsel sapıklar davasıdır. Haram iki kısma ayrılır:

Haram li aynini – özü, aslı haram kılınan bir şeyin, mamullerin satışı da haramdır. Domuz eti haramdır. Domuzdan imal edilen sucuk, salam, kanı, derisi hepsi haramdır. Allah (cc) ölü etini, kanı, hınzırı, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanları haram kılmıştır. Bunu yiyen haram işlemiş, büyük günah kazanmıştır. İnkâr eden de dinden çıkar, kâfir olur.

Soru 4- Hocam, benim midem hasta, bira içersen midenin ağrısı geçer diyorlar, ne dersiniz, tedavi maksadıyla içsek olurmu?

Cevap 4- Nedametten Keramet olmaz. Haramdan şifa beklenmez. İçki, necis olan haram edilen etlerden, sulardan şifa olmaz. Hastaya şifayı doktor mu veriyor, ilaç mı veriyor, yoksa Allah mı veriyor? Öyleyse Allah haram kıldığı bir şeyden neden ne den şifa versin? Bir gün Süvey oğlu Tarık (ra) Peygamberimiz (s.a.v) şöyle sordu: “Ya Rasulallah, içki harammıdır, ben içkiden ilaç yapıyorum, o da harammıdır?” Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: “o bir ilaç değildir, lakin bir hastalıktır” (Ebu Davud)

Bu gün ilaç sanayi o kadar gelişmiştir ki, içkiye meydan bırakmadan tedavi yapıyor. Siz bu tür, Allah’ın (cc) haram kıldığı şeylerden şifa aramayın. Sifayı Allah’tan bekleyin. Ama gereken tedavi yollarına da bakın. 

Soru 5- Hocam, ben içmiyorum, içki içilen yerlere, kumar oynanan yerlere gide bilirmiyiz? Gidersek ne olur, Açıklarmısınız?

Cevap 5- Size bu hususta Nisa suresinin 140. ayetini hatırlatayım. Siz buna göre kendinize yol haritası çizin. “Gerçekten Allah size kitap indirmiştir. Allah’ın ayetlerinin inkar edildiği, onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık onlarla beraber olmayın. Ta ki, başka bir söze dalsınlar, yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır” (Nisa 140). Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa üzerinde içki sunulan sofraya oturmasın” Bir başka hadiste şöyle buyuruyor: “On kişiye Allah lanet eder- 1. İçki üretimi yapana, 2. İçki içene, 3. İçki satışı yapana, 4. İçki üretiminde çalışanlara, 5. İçkinin nakliyesini yapana, 6. İçki alana, 7. İçkili yerlerde bulunanlara, 8. Getirene, 9. Götürene, 10. Satana yardımcı olana.

Son günler bazı sanayicilerimiz müşterilerini içkili yerlere götürüyorlarmış. Kendileri içmiyor, ama içkili yerlerde bulunuyor. Böyle yapanlar Allah’ın lanetine uğruyor. 

Soru 6- Bazı genç arkadaşlar kötü yola düşmemek için eşek, at, inek, köpek gibi hayvanlarla birleşiyor. Bunların hükmü nedir? Haram değil mi? Açıklarmısınız?

 Cevap 6- Hayvanla birleşmek çok çirkin bir davranıştır. Allah’ın haram kıldığı işlerdendir. Haram oluşunda icma vardır. Konuyla ilgili Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Sabah, akşam Allah’ın azabında bulunan dört grup insan vardır. Bunlar a- Kadınlara özenen, kadınlara benzemek isteyen erkeklere, b- Erkeklere benzemek isteyen, onları özenti duyan kadınlara, c- Hayvanlarla münasebette bulunan erkeklere ve kadınlara, d-Livata yapanlara” (Taberani)

Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Açık bayanlara bir şey diyemiyecem, amma yıllarca mücadelesini verdiğimiz başına sıkça eşarbını bağlayan, dar kot pantolon giyen, üzerine de vücut hatlarını belli eden bayanlara bir mana veremiyoruz. Allah’ın lanetine uğruyorlar. Geçici bir zevk ve dünya için Allah’ın lanetine uğramaya deymez. Biz bunlara çok üzülüyor, şuurlaşmaları için Rabbimize dua ediyoruz. Bu gidiş nereye? Allah’ı ve peygamberi razı etmeyen, hatta düşman eden bir hayatı nasıl tercih ederiz? Rabbim, bu kardeşlerimize şuur ver, basiret ver, dirayet ver de, Allah’ın lanetine uğramaktan kurtulsunlar inşallah.

Soru 7- Hocam, ben bir kızla nişanlandım. Ara sıra beraber gezmeğe, yemeye götürmek istiyorum. Ailesi müsaade etmiyor. Madem kıskanıyorlar, neden nişan yaptık, gezmek günah mı? Açıklarmısınız?

Cevap 7- Allah’a hamdolsun ki, günümüzde Allah’ın yasaklarına uyan, haramdan kaçınan kız babaları da varmış. Demek ki, İslam’a bağlı bir aile taktir ve tebrik ediyoruz. Siz bu hususta alınmayın, teşekkür edin. Dinen nikahınız kıyılmadıkça o kız size haram olur.  Ellerini tutamazsın. Yalnız gezip dolaşamazsınız. Yanınızda annesi, yengesi, kız kardeşleri olursa, ihtiyaç için çıkarsınız. Diyelim ki, nişan bozuldu, siz de sorumsuzca gezdiniz, ileriye de gittiniz, ayrıldınız. Sizlerden gelecek zürriyetiniz bir biriyle evlenemez. Bunu nasıl temin edersiniz. Sabret, günaha girme, bir an önce nikahınız kıyılsın, düğününüz olsun, artık ölünceye kadar o senin yanında kalsın inşallah.

Soru 8- Hocam, süt bankası kurulacakmış, Avrupa’da olduğu için bizde de olacakmış. Bazı hocalar bunun olmasında bir sakınca yoktur diyorlar, siz ne dersiniz?

Cevap 8- Elin kafirinden bize ne? Almanya’da 1982 yılında gazetelerden okudum, bir papaz kilisede 40 yaşında bir erkekle, 22 yaşında bir erkek öğrencinin nikahını din adına kıymıştı. Bizde mi böyle yapalım? Hanefi ve Şafii mezhebine göre iki, iki bucuk yaşına kadar yabancı bir kadından süt emenler süt evlat olurlar. Doğumdan sonra aşağı karşı olan süt kardeş olurlar. Emenin emzirene nefsi haramdır. Allah korusun. Bazı murdar inançlı adamlar böyle bir hata yapıyorlarsa ahretlerini yıkarlar. Allah’ı ve peygamberini razı edemezler, hatta düşman ederler. O zaman nesil bozulur, o nesille vatan müdafie olmaz. Vatana, millete, dine o nesilden hayır gelmez.

Soru 9- Hocam, kadının imanlık yapması caiz midir? Kadınlar kendi aralarında cemaatle namaz kıla bilirler mi?

Cevap 9- Kadının erkeklere imamlık yapması asla caiz değildir. Hanefi mezhebine göre kadının kadınlara kendi aralarında imamlık yapması mekruhtur, ama haram değil. Kılarlarsa maal kerahe caizdir. Şafiye göre kadının kadınlara imamlık yapması, namaz için ikamet getirmesi müstehabdır.

Soru 10- Hocam, ben orta yaşlı bir bayanım. Bazen çorapsız namaz kılıyorum. Beyim senin namazın olmuyor, çorapsız kılma diyor. Siz ne dersiniz?

Cevap 10- Kadınların avret yerlerini örtmesi farzdır. Hanefilerde el ve yüz dışında geri kalan yerleri avrettir. Hanefi mezhebine göre Müslüman hür bir kadının elleri, yüzü dışındaki yerleri avrettir. Ayaklarda ihtilaf vardır. Kesin bir hüküm yoktur. En iyisi ihtilaftan kurtulmak için namaz kıldığınızda çoraplarınızı giyin. Şafii mezhebine göre kadınların ayakları da avrettir. Şafii mezhebine göre bir kadının yalınayak namaz kılması caiz değildir, namazı olmaz.

Selam ve dualar

Not: Sorularınızı facebook.com/aligalip.dogan.31 / aligalip-dogan@hotmail.com / aligalipdogan@gmail.com adreslerine sora bilirsiniz. Soru ve cevapları http://aligalipdogan.blogspot.com / adresinden takip ede bilirsiniz.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.