Psikiyatrist gözüyle sokaklar!

Ünlü bir psikiyatri uzmanı yeni kitabında, toplumla ilgili çarpıcı tespitlerde bulunuyor...

***

İçinde yaşadığımız toplumla ilgili şaşırtıcı notları var...

***

Yetişen yeni nesilde en eksik duygunun “MERHAMET” olduğunun altını çiziyor...

***

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda “MERHAMET ODALARI kurmalı diye de ekliyor...

***

Çarpıcı tespitler...

***

TOST ve TEST'le beslenen çocuklarımızda merhamet duygusu gelişemiyor...

***

Yaşadığımız toplumun kanını donduran haber ve olayları bu tespitleri doğrular nitelikte...

***

28 Şubat ile birlikte toplumun inançları üzerine saldırılar, maalesef geniş bir kitleyi dinden ve diyanetten yoksun kıldı...

***

Din ve din eğitimini merdiven altına indiren 28 ŞUBAT, 15 yıl sonra ektiği tohumların hasadını yapıyor adeta...

***

Her türlü merdiven altı imalatı insan metabolizmasına kalıcı hasarlar verir...

***

Sağlıksızdır...

***

Bir şeyin eğitimi merdiven altına indiyse de zararlıdır...

***

Yan etkileri sarsıcı olabilir... Toplumun bugün yaşadığı buhranın temel nedenleri bu olabilir...

***

Sokağa baktığınızda herkesin farklı bir İslam anlayışıyla iman ettiğini görmek şaşırtıcı gelebilir… Faizin bile günümüzdeki yorumu buna en belirtici örnek…

 

***

Her ruha ve amele uygun, yaşam tarzına hitap eden hocalardan belli değil mi? Cemaatler ve tarikatlar içinde sıkışan, İslam ana mesajını bile insana ulaştırmakta aciz kılınmıyor mu?

***

İslam’ın temel emirlerinde bile, onlarca farklı yorumun oluşması, merdiven altı imalatının izlerini taşımıyor mu?

***

Toplumu evirmeye çalışan din adamlarına dikkatlice bakıverin...

***

Temel emirler ve kavramlar yerine, “Menkıbe ve efsanelerle” Ümmed uyutulmuyor mu?

***

Türkiye artık çocuklarına “MERHAMET” duygusunu bile aşılayamıyor...

***

Ünlü psikiyatrist kitabında devam ediyor; “Türkiye duygusal çocuksu bir toplumdur

***

Ne kadar doğru...

***

Her alandaki kutuplaşmamıza en belirgin somut kanıt...

***

Türkiye'de partileşme bile taraftar mantığı ile yürüyor... Siyasette yürüyen çocukça jargon bunun belirtisi değil mi?

***

Siyaset kurumu işi reklam ve sloganlarla götürüyor... Birey de takım tutar gibi siyasi tercihini bayraklaştırıp, eleştiriye kapatıyor...

***

Çocuklarımızı kaybediyoruz... Siyasi sloganların gürültüsünde toplumsal hafızamız hızla siliniyor...

***

İçinde din olmayan, ritüellerle dolu, koyu bir taassuba doğru sürükleniyoruz...İktidarın GAZ alması an meselesidir...

***

Samimi hacıemmiler, acilen sokağa sahip çıkmalı...

Önceki ve Sonraki Yazılar