Fıkhî sorular ve cevapları

S.1) Hocam; Konya dışından arıyorum. Parayla bir kadına gidersen zina neden haram olsun. Çünkü parayla yapıyorum diyorlar. Hocam lütfen bu konuyu açıklar mısınız?

C.1) İslam’da zina yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Kur’an-ı Kerim’de İsra Suresinin 32. Ayet-i Kerimesinde Allah (C.C) şöyle buyurur: “Vela tekrabüzzina innehü kane fahişeten ve sae sebila=Zinaya yaklaşmayın. O açık bir kötülüktür ve kötü bir yoldur

İmamı Azam Fıkhül Ekber sayfa 453’te şöyle der: “Bir kimse harama helal derse dinden çıkar. Zina haramdır, paramla zinaya gidiyorum niye haram olsun derse adam dinden çıkar. Bu işin şakası olmaz.

Bunu diyen bunu iddia eden bir erkeğe şunu sorun: Bir kimse senin ananla, kız kardeşinle hanımınla para karşılığında zina edeceğim dese acaba buna razı olur mu?

Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Bir zani zina ederken mümin olduğu halde zina yapamaz” (Kaynak: Buhari – Müslim)

Zina ederken iman; gömleğin çıktığı gibi insandan çıkar. Devlet milli piyangoyu serbest bırakmış, piyangodan çıkan para helal olur mu? Elbette helal olmaz. İnsan, zina haram ancak yapıyoruz Allah affetsin derse büyük günah olur ancak dinden çıkmaz.   

S.2) Hocam: Düğünlerde çok ince yarı açık gelinlik giyiyorlar. Bu ne İslam’a, ne örfümüze, âdetimize ne de bizlere uymuyor. Buna ne dersiniz?

C.2).Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Siz onları öyle taklit edeceksiniz ki onları şibir, şibir, karış, karış, takip edeceksiniz. Ta ki onlar bir keler deliğine girseler bile siz de girmeye çalışacaksınız. Hatta onlar sokakta cima etseler siz de aynı şekilde cima edeceksiniz” (Kaynak: Tirmizi)

Başka bir Hadis-i Şerif’te şöyle buyrulur: “Men teşebbehe bi gavmin fe hüve minhüm=Kim başkasına (Hıristiyanlara, Musevilere) benzemeye çalışırsa o bizden değildir, onlardandır

Başka bir Hadis-i Şerif’te ise; “Men teşebbehe bi gavmin feleyse minni=Kim başkasına benzerse o bizden değildir

Dört Mezhebe göre; üzerine giydiği elbise şeffaf ve vücut hatlarını belli ederse yok hükmündedir, çıplaktır.

Avrupa’yı taklitte o kadar ileri gittik ki onları bile geçtik. Düğün nikâh gibi bir temel atılırken Allah’ın yasakladığı haramları işliyorlar.

Ben 2000 yılında Macaristan’a gittim. Estergon Kalesinde bir kiliseyi ziyaret ediyorduk. Kilisede nikâhı papaz kıyıyordu. Gelin hâkim yaka giymiş tam kapalı, etekler topuklara kadar iniyordu. Sadece kafası açık, ellerinde eldiven vardı. Bir gayri müslimin düğünü nikâhı böyleydi. Ya bizimkileri ne yapacağız? Ne örfe, ne adete, ne de Dinimize uymayan bir kıyafetle gelin evlendiriliyor. Sonucu hayırlı olur mu? Rabbim bizleri ıslah etsin.

S.3) Hocam; İzmir’den arıyorum. Kızlar kendi aralarında birbirleri ile sevişiyorlar. Bu nasıl bir iştir? Nasıl bir gençliktir? İslami olarak açıklar mısınız?

C.3) Bu iş İslam’a göre yasaktır, haramdır. Kendi eş cinsleri ile sevişenler toplumun helakine sebep olurlar.

Lut (A.S), kavminin erkekleri erkeklerle, kadınlar kadınlarla sevişiyorlardı. Cenab-ı Hak bu yüzden 200.000 nüfuslu sodom, 200.000 nüfuslu comora halkını bir gecede helak etti. Biz bu işleri şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Ancak yasalar bu çirkin işleri yasaklamıyor. Eşcinsellerin hakları var. İstanbul’da dernekleri var. İstanbul’da yürüyüş yaptılar.

Konya’da da yapacaklardı. Ancak cesaret edemediler.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Bir kötülüğü gördüğünüzde;

1- Onu elinizle kaldırın, düzeltin Bu yasamanın görevidir. Yani T,B,M,M’nin çıkarması gereken yasalardır.

2- Şayet kötülüğü elinizle düzeltemezseniz, dilinizle düzeltin. Bizler de bunu yapmaya çalışıyoruz.

3- O kötülüğü dilinizle de düzeltmeye gücünüz yetmezse kalben buğuz edin Bu ahlaksızları onaylamayın. Bu da imanın en alt tabakasıdır” Yani 3. halkın işi, imanın en altıdır. Hiç olmazsa halkımız bu tür rezaletlere tepki göstermelidir. Bu ahlaksız güruh başı boş bırakılmamalıdır.

S.4) Hocam; Sen amcamlara gitmeyeceksin, gidersen seni boşarım, boşarım, boşarım diye 3 defa tekrar ediyor. Sonra karısı amcasının evine gitmiş. Bunun karısı boş olur mu? Açıklar mısınız?

C.4) Biz genelde cevaplarımızı Hanefi ve Şafii Mezheplerine göre açıklıyoruz.

Hanefi Mezhebine göre; Bir erkek 3 defa; falancanın evine gidersen seni boşadım, boşsun demişse onun karısı boştur. Geri dönüşü olamaz. Yalnız karısı biriyle evlenir, onunla izdivaç olur, cinsel temasta bulunur sonra o evlendiği kocası şeran onu 3 talakla boşarsa veya adam ölürse o takdirde eski kocasına yeniden nikâhlanıp dönebilir.

Şafii Mezhebine göre; o kadın unutarak amcasının evine gitmişse karısı boş olmaz. Çünkü unutturan Rabbimizdir. Yalnız hatırladıktan sonra oturmaya devam ederse o takdirde karısı boş olur. Ancak hülle olursa o zaman kadının geri dönüşü olur. Yani bir başka erkekle evlilik yapar, izdivaç olur cinsel temasta bulunacaktır. Sonra da adam kadını 3 talakla boşarsa veya adam ölürse, kadın ancak o zaman eski eşine dönebilir.

Anlaşmalı, hileli nikâhla evlenmiş gibi olursa o zina olur, nikâh nikâh sayılmaz.

S.5) Hocam; Ankara’dan arıyorum. Kocamla münakaşa ettik. Öfkelendi ve bana Yalnız çarşıya çıkarsan şart olsun seni boşarım dedi. Bende çarşıya çıktım. Şimdi ben boş mu oldum? Sizi takip ediyorum ve size güveniyorum. Allah aşkına bir açıklama yapar mısınız?

C.5) Evet kocanız öfkeli de olsa öyle demekle boş olmazsınız. 3 talaktan 1 talak gitmiş olur. Bain talak vuku bulmuş olur. Tekrar bir nikâh kıydırarak bir araya gelebilirsiniz. Yalnız kocanız ağzına sahip olsun. Bir daha böyle şart etmeyi kadın boşamayı ağzına almasın. Böyle öfkeli halde veya normal halde 2 defa daha söylerse bir araya gelemezsiniz o yuvanız yıkılır. Biz hatırlatmış oluyoruz.

S.6) Hocam; Eskişehir’den arıyorum. Biz oğlumuzu nişanladık. Dini Nikâhı da kıydırdık. 5 ay sonra nişanlısından ayrıldı. Kıza taktığımız altınları, bilezikleri kız hepsini aldı. Dini açıdan bu takıların bileziklerin hepsini alabilir mi? Açıklar mısınız?

C.6) Hanefi Mezhebine göre; zifaf olmadan ayrılma söz konusu olmuşsa, kız o mihrin, takıların yarısını alır. Şayet cinsel ilişki olmuşsa mihrin, takıların tamamını alır. Bu da oğlanla kız arasında bilinecek bir olaydır. Burada belediye nikâhı aranmaz.

Şafii Mezhebine göre; kadın dini nikâh kıyıldıktan sonra cinsel ilişkiye girerse o takdirde mihrin tamamını alır.

Not: Çok önemli! Sizin oğlunuz dinen 3 talakla o kızı boşamadıkça o kız başkası ile evlenemez. Siz Allah rızası için oğlunuza 3 talakla o kızı boşatın. Aksi halde kıza yazık olur. Boşamaz hiç evlenemez.

S.7) Hocam; Sivas’tan arıyorum. Youtube’den, Kanal 42’den, facebooktan takip ediyorum. 3 çocuk annesiyim. Kocam 10 senedir kayıp. Son aylarda Avustralya kıtasında olduğunu öğrendik. Bizi hiç arayıp sormuyor. Babam beni evlendirmek istiyor. Size sormadan karar veremedim. Dini yönden evlenebilir miyim? Merakla açıklamanızı bekliyorum.

C.7).Hanefi Mezhebine göre; kaybolmuş birisi ölmedikçe kesin ölüm haberi gelmedikçe resmi olarak alınmadıkça siz başkasıyla evlenemezsiniz. Kaldı ki kocanızın Avustralya’da olduğunu söylüyorsunuz. Size düşen sabretmek ve dua etmektir. Babanız yanlış düşünüyor. Evlenirseniz zina etmiş olursunuz. Her gün büyük günah işlersiniz.

Şafii Mezhebine göre; Kocanızın ölüm haberi gelir ve kesinleşirse o takdirde evlilik yapabilirsiniz veya kocanız 3 talakla şeran sizi boşarsa evlenebilirsiniz.

S.8) Hocam; Ben borsadan hisse senedi aldım. Bunun zekâtını nasıl vereceğim?

C.8) Umarım ki aldığınız hisse senetleri gayri meşru, faizli değildir. Elinizdeki hisse senetlerinin borsadaki değeri neyse hesaplarsınız, başka mallarınız da varsa onları da hesap eder, borçlarınızı düşer, kalan mallarınızın 40’ta 1, yani yüzde iki buçuk (% 2,5)’tan zekâtını verirsiniz. Haramla çalışan şarap fabrikası, faizle çalışan kuruluşlardan elde edilen haram paranın zekâtı olmaz.

S.9) Hocam; 10 seneden sonra Rabbim bize bir erkek evladı verdi. Ancak sık sık düşüyor kendini yaralıyor. Nazar var kurşun döktürün diyorlar. Nazar nedir? Nazar var mıdır? Açıklama yapar mısınız?

C.9) Nazar; göz değmesi olayıdır. Bazı insanlarda yüksek biyo enerji vardır. Hasetle bakar, Maşaallah demezse nazar olur. Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur:

İsabeti ayn (nazar) haktır. Ondan Allah’a sığının

İsabeti ayn (nazar) haktır. Deveyi kazana, insanı mezara sokar

İsabeti ayn (nazar) haktır. Dağı yerinden oynatır

İsabeti ayn (nazar) haktır. Ölümlerin (Mezarların) çoğu nazardandır

Kurşun dökmek, döktürmek dinen caiz değildir, nazara bir faydası olmaz.

Şunları tavsiye edebilirim:

A) 3 defa Fatiha Suresi

B) 3 defa Ayet-el Kürsi

C) 3 defa Kalem Suresinin son Ayet-i Kerimesi

D) 3 defa İhlâs Suresi

E) 5 defa Felak Suresi

F) 6 defa Nas Suresi

G) 33 defa Salâvat-ı Şerife okuyunuz

İnşaallah faydalanırsınız. Tabii ki şifa Allah’tandır.

Fi emanillah maas Selame

13.03.2022

Ali Galip DOĞAN/İrşad Dayanışma Vakfı Başkanı

[email protected]

İrtibat Tel

0.332.352 42 13

0.505.772 15 93 - 94

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.