Hacıemminin vicdanı ve cüzdanı!

Zekat yazımızla ilgili değerlendirmeler çok ses getirdi...

***

Merhum İshak Sucu Efendi'nin değerli mahdumları Ahmet Sucu Beyefendi aradı...

***

Ayna'da tuğlacılık işiyle iştigal ediyor...

***

Yazıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi... İlgiyle takip ettiklerini belirtti...

***

Bu konuda; “Konya'da fakir çok, zekat sahipleri oturdukları yerden vakıf ve derneklere vererek kolaycılığa girmesinler” uyarısında bulundu...

***

Gençlik Dershaneleri Müdürümüz Yavuz Aydın Bey’in görüşlerine katılan çok...

***

Ama kısmen katılmayanlarda var... Osman Küçüktopal kardeşimiz aradı...

***

Sanayiciye yükleniyorsunuz, gönül arzu eder ki çok maaş verebilelim ama bir taraftan vergilerle diğer taraftan krizlerle öte yandan faizle savaşan sanayicinin de gücü, işçisine verebileceği rakam belli” diye şerh düştü...

***

Konya'nın Manevi Mütehassıslarından Pek Muhterem Muzaffer Dereli Hocamız dün bize şeref bahşedip ziyaretimize geldi...

***

Konuyu onunla da derinlemesine müzakere ettik...

***

Vakıf ve dernekler içinde samimi ve ihlaslı çalışanlar olduğuna vurgu yaptı...

***

Ardından da, zekatın TEMLİK kısmına dikkat çekti...

***

Fakirin mülkiyetine geçirilmesinin farz olduğuna, ayeti kerimelerin bunu emrettiğine işaret etti...

***

Hocamız, bu konuda özellikle Peygamber Efendimizin Hayatından ve uygulamalarından örnekler aktararak, “Öncelik yakın akrabalarındır” cümlesinin altını çizdi...

***

Müslümanın oturduğu yerden zekatını vererek sorumluluğundan kurtulmayacağına da işaret ederek, “Gittiği yeri, zekatının ulaştığı yeri bilmesi şarttır” dedi...

***

Verilen zekatın, Allah'ın emirleri doğrultusunda yerine ulaşmadığı takdirde, zekat verenin yeniden vermesi gerektiğinin yükümlüğünü anlattı...

***

Özel Armağan İlköğretim Okulu Müdürü Hasan Mutluoğlu Hocamız da bu konuyla ilgili telefonla ulaşarak bazı katkılarda bulundu...

***

Yavuz Aydın'ın görüşlerine katıldığını belirterek; “Konya'da, maalesef sanayi ve organize bölgelerinde ciddi emek sömürüsü var” cümlesini özellikle kayıt ettirdi...

***

Çalışanın hakkının karşılığı, ücret politikalarına bu mübarek şehire layık bir şekilde yansımıyor” şerhini düştü...

***

Şimdi bu yazıları okuyan Hacıemmiler, GONYA tabiri ile; “Düştüm oğlan eline, durma yalvar geline...” misali şapkalarını önüne alarak ZEKATLARINI bir daha düşünsünler...

***

Bu mevzuu da ince eleyip, sık dokumak şart...

***

Bizden bu kadar.... Gerisi, Hacıemminin vicdanı ve cüzdanı arasında...

Önceki ve Sonraki Yazılar