Kadir Gecesinin Veriliş Hikmeti ve Fazileti

İlk on günü rahmet, ikinci on günü mağfiret, son on günü de günahlardan kurtuluş günü olarak vasıflandırılan Ramazan-ı Şerifin son on günü içindeyiz.
Bu son on gün içinde Cenâb-ı Allah öyle bir gece saklamış ki, o geceyi gerçek manada ihya edip değerlendiren kişi, bin ay yani 83 sene 4 ay ibadet etmiş gibi Allah tarafından mükâfatlandırılacaktır.
Eski insanların ömürlerinin çok uzun olduğunu ilim bu gün ispat ediyor. M. Asım Köksal merhumun “Peygamberler Tarihi” kitabında bildirdiğine göre bazı peygamberlerin vefat yaşları:
Adem Peygamber 1000 sene yaşamıştır.(1)
Nuh Peygamber 950 sene yaşamıştır.
Hud Peygamber 464 sene yaşamıştır.
İbrahim Peygamber 200 sene yaşamıştır.
İshak Peygamber 185 sene yaşamıştır.
Bu durumu Kur'an-ı Kerim 1400 sene önce şöyle beyan ediyor: "Gerçekten biz Nuh’u kavmine Peygamber olarak gönderdik de, aralarında 950 sene kaldı. Nihayet onları tufan yakalayıverdi. Onlar zalimlerdendiler.”(2)
İmam Malik’in Muvatta isimli ezerinde zikredildiğine göre Rasülullah s. a. v.: "Eski insanlar çok yaşarlardı. Dolayısıyla Allah'a ibadet ve taatta bulunma fırsatları daha çok idi. Benim ümmetimin ise ömrü kısa. Allah'a kulluk edebilme fırsatları daha az" diye düşünüyor ve üzülüyor.
Yüce Rabbimiz “Habibim-sevgilim” dediği, "Seni âlemlere rahmet olarak gönderdim"(2) buyurduğu Yüce Peygamberinin bu üzüntüsünü izale için, onun ümmetine de bu büyük fırsatı tanıyor ve kısa zamanda çok kazanç getirecek Kadir Gecesini veriyor.
“Teşbihte hata olmaz” derler. Bir öğretmenin imtihanda soracağı sorular birkaç sayfayı geçmemesine rağmen, okunan yerlerin hepsine talebelerini çalıştırabilmek için, nereleri soracağını gizli tutar.
Cenâb-ı Allah da, müminlerin Ramazan ayını iyi değerlendirmeleri, onun her gün ve anını iyi ihya etmelerini sağlamak için, Kadir gecesini Ramazan ayı içinde gizli tutmuştur. Buna Rağmen Rasülullah: “Kadir Gecesini Ramazan ayının son on günündeki tek gecelerin içinde arayın”(4) hadisi, ayrıca Ashabın ve Ulemanın bazı ima ve işaretleri sayesinde, Kadir gecesinin Ramazanın son on gününde olduğu, hatta kuvvetli ihtimale göre 27’inci gecenin Kadir gecesi olduğu anlaşılmış ve İslam âlemindeki uygulamada bu görüşe göre yaygınlaşmıştır.
Kadir gecesinin şan ve şerefini, fazilet ve değerini, kıymet ve ehemmiyetini artıran çok büyük bir olay daha vardır.
Susayan gönüllerin susuzluğunu gideren, kalpleri kaplayan zulmet bulutlarını yırtarak, gönülleri hakiki iman nuru ile dolduran, Taştan, tunçtan, ağaçtan…akla hayale gelmeyen basit ve gülünç şeylere “İlâh” diye tapan, zavallı insanların zihinlerine hakiki mabut fikrini yerleştiren Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmiştir.
Bütün insanlığın âlimleri, mütefekkirleri, fencileri, içtimaiyatçıları, hukukçuları, edebiyatçıları ve inkılâpçıları bir araya gelseler dahi bir benzerini meydana getiremeyecekleri ve getiremedikleri (5), her zaman ve her devirde geçerli, içtimai bir sistem kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri, böyle bir Ramazan ayında Hz. Peygamber Hıra dağında tefekkür ve tezekkür halinde iken inmeye başlamıştır.(6)
Kendisine tabi olunduğu takdirde, fertleri, cemiyetleri ve milletleri saadete erdirecek, ruhi buhranları dindirecek, maddi sefaletleri giderecek, ilmî, ahlakî ve insanî bir kalkınmanın ufuklarını açacak, insanları hak, adalet, hürriyet ve eşitlik içerisinde yaşatacak, yalnız dünyevi hayatımızı değil, ölüm sonrasına ait olan ebedî hayatımızı da aydınlatacak, Müslüman olmayan ilim adamlarının bile önünde büyük bir vicdan zevkiyle eğildikleri mucizeler manzumesi Kur'an-ı Kerim, bu gecede nezdi İlâhî’den insanlık diyarına gelmeye başlamıştır.
İnsanları dalalettin hidayete, zulmetten nura, sefalet ve rezaletten huzur ve saadete çıkaran, ilme sarılmaya, cehaletle savaşmaya, düşünceye, ilim ve tekniğin her dalında gelişmeye, dünyanın sırlarını, güneş ve ayın, gezegenlerin, yıldızların hareketlerini keşfetmeye, Allah’ın yarattığı varlıkların yaratılış esprilerine nüfuz ederek, onlardan en iyi şekilde faydalanmaya davet eden İlâhî kitap bu gecede dünyayı şereflendirmeye başlamıştır.(7) Yüce Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur:
"Biz Azimüşşan O'nu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (şeref ve kıymetini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi (içinde kadir gecesi) bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Ruh (yani Cebrail) Rablerinin izniyle her bir iş için (yeryüzüne) iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selam ve selamet gecesidir. "(8)
Kadir geceniz kutlu ve mübarek olsun. Rabbim hepimizi, Efendimizin şu müjdesine nail eylesin: "Kim imanlı bir gönülle, sevabını mutlaka Allah'dan umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse, geçmiş günahları af ve mağfiret olunur. "(9)
----------------
1- M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. Ankara 204, 8. baskı, c. 1, s. 60.
2- Ankebut Sûresi, 14.
3- Enbiya Sûresi,107.
4- Tecrid-i Sarih Tercemesi c. 6, s. 314.
5- Bakara Sûresi, 23-24.
6- Alâk Sûresinin ilk ayetleri.
7- Bakara Sûresi, 185.
8- Kadr Sûresi.
9- Tecrid-i Sarih Tercemesi c. 6, s. 313.


Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.