Şevki Çobanoğlu

Şevki Çobanoğlu

Ekonomik Meseleler

Ülkelerin ekonomik yapıları incelenecek olursa; genel ekonomide karşılaşılan meselelerin çok yönlü olduğu görülür. Ekonomik meselelere sağlıklı çözümler üreten ülkeler kalkınır. Ekonomik meselelere duyarsız kalan veya gelişi güzel bakan ülkelerin kalkınması mümkün değildir. Ekonomik çıkmazlar içine düşen ülkelerde büyük sosyal çalkantılar meydana gelir.
Bir ülkede, devlet öncü bir rol üstlenerek halka hizmet etme başarısını gösteremezse ekonomik meseleler çözülemez.
Ekonomik meselelerin çözülebilmesi için önce; meseleler tek tek irdelenmelidir. Sonrada doğru, tutarlı ve kalıcı politikalar izlenmelidir.
Gündelik ve değişken politikalarla ekonomik meselelerin çözülmesi şöyle dursun, yeni meseleler ve çıkmazlarla karşı karşıya kalınır.
Sağlıklı bir ekonomiye kavuşmak için ekonomik meselelerin iyi bilinmesi ve çözümlerinin aranması gerekir.
Ekonomik meseleler nelerdir? Ekonomik meselelere çözümler nasıl bulunmalıdır?

Ekonomik Meseleler ve Çözümleri
1) İhtiyaçlar: Bir ekonomide ihtiyaçların zaruret derecesine göre belirlenmesi gerekir. Belirlenen ihtiyaçların karşılanması için azami gayret gösterilmelidir.
2) Tasarruf: Toplum tasarrufa yönlendirilerek, israfçı tutum ve davranışlar önlenmelidir.
3) Yatırım: Biriken tasarruflar yatırıma kanalize edilmelidir. Bu konuda özendirici teşvikler yapılmalıdır.
4) Sanayileşme: Üretimin artması için sanayileşmeye ağırlık verilmelidir. Yapılan yatırımların sanayinin gelişmesine yönelik olması gerekir.
5) Üretim: Toplum ihtiyaçlarının karşılanması için üretim sürekli artırılmalıdır. Gerek sanayi üretimi gerekse tarımsal üretimin artırılmasında her türlü hassasiyet gösterilmelidir.
6) İşsizlik: İşsizliğin ortadan kaldırılması için yatırımlar yapılmalıdır. Ekonomide tam istihdam sağlanmalıdır. Mutlaka herkese bir iş temin edilmelidir.
7) Millî Paranın Korunması: Ekonomi politikasına güven duyulması ancak millî paranın korunması ile olur. Eğer millî para korunmuyor, değeri düşüyorsa, insanlar güvensizlik içinde olurlar. Ödünç verme ve yardımlaşma duyguları ortadan kalkar. Bu nedenle millî paranın korunması en önemli bir mesele olarak görülmelidir.
8) Enflasyon: Enflasyonda para değeri düşer ve fiyatlar yükselir. Enflasyonun önlenmesi için millî para değerinin korunması gerekir. Fiyat artışlarını önlemek için üretim ağırlıklı bir politika izlenmelidir. İsraf, haksız kazanç, rüşvet ve tembellik gibi unsurlar yok edilmelidir.
9) İç Borçlanma: Ekonomide iç borçlanmada çok hassas davranılarak mümkün olduğu ölçüde borçlanılmamalıdır. Devletin iç borçlanmaya gitmesi, ekonomik istikrarsızlığın baş müsebbiplerinden biridir.
10) Dış Borçlanma: Ülkeler yatırım harcamalarını karşılamak üzere zaman zaman dış borçlanma yoluna gitmektedirler. Ancak emperyalist ülkeler borç verirken, borç alan ülkeler üzerinde büyük bir baskı uygulamaktadırlar. Bu tuzağa tutulan ülkeler zamanla içinden çıkılmaz bir duruma düşerler. Bu nedenle ülkeler, dış borçlanma da çok tedbirli olmalıdırlar.
11) Gelir Dağılımı: Bir toplumda gelir dağılımı adil olmalıdır. Adaletsiz gelir dağılımının olduğu toplumlar da, insanlar huzur bulamaz.
12) Altyapı: Bir ülkede hızlı gelişmeyi sağlamak için yol, su, haberleşme, elektrik gibi altyapı yatırımlarının tamamlanması gerekir. Altyapısı tamamlanmayan ülkeler kalkınmış sayılamaz.
13) Kentleşme: Modern şehirlerin kurulması için plânlı ve programlı kentleşme politikaları ortaya konulmalıdır. Şehirleri harabeye çeviren gecekondulaşma ve kaçak yapılara izin verilmemelidir. Yerel yönetimler, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek çözümler üretmelidir. Modern ve güzel kentler, plânlı çalışmalarla oluşur.
14) Köylerdeki Yaşam Tarzı: Köylerde yaşayan insanlar da, şehirler de yaşayan insanlar gibi teknolojik imkânlardan yararlanmalıdır. Köylerdeki yaşam tarzının iyi olması bütün toplumu huzurlu kılar.
15) Köyden Şehre Göç: Şehirlerin karşılaştığı meseleleri aza indirmek için köylerden şehirlere olan göçü önlemek gerekir. Bunu başarabilmek için köylerin de şehirleşmesi sağlanmalıdır.
16) Tarım ve Hayvancılık: İnsanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin modern hale getirilmesi ve verimli kılınması gerekir.
17) İsrafın Önlenmesi: İsraf ekonomiyi kemiren bir hastalıktır. Sağlıklı ekonomi, israfın olmadığı bir ekonomidir. İsraf mutlaka önlenmelidir.
18) Kredi Kullanımı: Bir ekonomide kullanılan krediler adil olarak dağıtılmalıdır. Haksız ve taraf güderek dağıtılan krediler, kalkınma hedefini sekteye uğratır.
19) Bürokratik Engeller: Kalkınmanın sağlanması için bürokratik engellerin ortadan kaldırılması gerekir. Meseleler pratik olarak çözüme kavuşturulmalıdır. İş yapmak isteyenlere engel değil, öncü olunmalıdır.
20) İhracatın Yapısı: Bir ülkede döviz girdilerini artırmak için ihracatçıya gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. İhracat arttıkça, dış ticarette etkili hale gelinir. Bütün dünya ülkeleri ile iyi bir ticari iletişim kurulmalıdır. İhracatın yapısı, kârlı dış satım ile döviz teminini içermesi gerekir.
21) İthalat Anlayışı: Dış ticarette lüks ve gereksiz ithalata izin verilmemelidir. Ancak zaruret arz eden girdiler ithal edilmelidir.
22) Vergi Politikası: Vergi, kamu menfaat ve işlerini tanzim etmek için, fertlere yüklenen bir mükellefiyettir. Ancak gücü olandan vergi alınmalıdır. Vergi politikası adil olmalıdır. İflas etmiş durumda olan; esnaf, tüccar, işletmeci ve sanayicilerden vergi tahsilâtına devam edilmesi bir zulümdür.
23) Döviz Politikası: Ülkeler, kendi millî paralarını değerli kılarak, döviz girdilerini sağlamalıdırlar. Ülkelerin millî paraları değer yitirirken, yabancı paralara ilgiye seyirci kalmaları, ekonomik çöküntüye sebep olur.
24) Sağlıklı Ekonomi: Ekonomik meselelerin tam manasıyla çözüldüğü ekonomi, sağlıklı ekonomidir. Sağlıklı ekonomiye ulaşmak için bütün meseleler irdelenerek, gerekli çözümler bulunmalıdır. Meseleler çözüme kavuştuğu zaman sağlıklı ekonomiye ulaşılır.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.