Vicdanlarda şaşırmak!

İlk Müslüman Türk Devletlerinden biri olan Gazneliler, devletinin en büyük ve değerli hükümdarlarından biri olan ve tarihte ilk defa "Sultan" adını alan "Sultan Mahmud", İslamı yaymak için Hindistan´a on sekiz sefer düzenlemişti...

***

İşte bu seferlerden birinde çok şiddetli bir direnme ile karşılaşmış, zafer kazanacağından şüpheye düşmüştü...

***

Tam bu zor durumda iken Allah´a şöyle yalvardı;
***
"Ey Rabbim, bu savaştan galip çıkarsam, aldığım bütün ganimetleri yoksullara dağıtacağım"

***
Neticede, Sultan Mahmud galip geldi ve çok kıymetli ganimetlere sahip oldu...

***

Gazne´ye döndüklerinde elde ettikleri, bütün ganimetleri yoksullara, muhtaçlara dağıtmaya başladı...

***

Fakat bazı vezir ve komutanlar araya girip;
***
"Aman Sultanım ne yapıyorsunuz, bunca değerli ganimetler, altınlar, inciler fakir fukaraya dağıtılır mı, hem onlar bunların kıymetini ne bilecek üstelik devletin hazinesinin bunlara ihtiyacı var..." diyorlardı...

***

Sultan Mahmut bunu Allah´a verdiği sözün gereği olarak yaptığını, kendisi için bir adak olduğunu söyledi adamları yine itiraz ettiler:
***
"Efendimiz, önemsiz olanları dağıtın, değerli olanları hazineye ayırın, bütün memleketin bunlara ihtiyacı var" dediler...

***

Sultan Mahmut´un kafasını karıştırdılar...

***

O zamanda Gazne´de yaşayan, doğruyu ve hakkı, kellesi pahasına söylemekten çekinmeyen âlim ve fâzıl büyük bir zat vardı...

***

Sultan Mahmud onu çağırtıp durumu anlattı ve fikrini sordu...

***

O büyük zat şöyle dedi:
***

"Sultanım, bunda kararsızlığa düşecek bir taraf yok... Çok basit bir tercih karşısındasınız...”

***

Gazneli Mahmud daha bir şaşırdı... “De hele doğrusunu hoca” dedi...

***

Hoca hiç çekinmeden sözünü söyledi;

***

“Eğer Allah´a bir daha işiniz düşmeyecekse, hemen adamlarınızın dediğini yapın, ganimetleri hazineye koyun...”

 

***

“Ama Allah´a tekrar işiniz düşecekse verdiğiniz sözü tutun, adağınızı yerine getirin, ganimetleri yoksullara dağıtın..."

***

Ne zaman başörtüsü zulmü ile ilgili bir mevzuu anlatılsa bu kıssa aklıma geliverir...

***

Başörtüsü ile iktidar olup, on yıldır, başörtüsünü özgür kılamayanlar, “Bir yakınımızın başörtülü gelinini yerlerde sürüklemişler” diye halkı galeyana getirmeye çalıştılar...

***

Oysa ki bunlar vaktinde halkın gazını öyle bir aldılar ki,  başörtüsü mevzuunda bile kimse oralı  olmuyorlar artık...

***

İşleri düşmesine düştü amma çok daha önce adamlarının (!) dediklerini yaptıkları için vicdanlarda şaşırıp kaldılar...

Önceki ve Sonraki Yazılar