Vali, “Hoşgeldine” kaldı!

Vakti zamanında bir vilayette eşraftan birinin damadı bir bayram günü herkesten evvel el öpmeye gelmiş...

***

Kayınpederinin yanına oturmuş...

***

Fakat ayan ve sair zevat tebrik için, birer-birer sökün etmeye başlamışlar...

***

Her yeni zat geldikçe: “Hoşgeldin, şöyle buyur...” Der ve damadına da; “Sen biraz aşağıya çekil ağa otursun...” emrini verirmiş...

***
İş o hale
gelmiş ki, oturacak bir kişilik yer kalmamış...

***

Bunun üzerine damat bir hareket yaparak dışarı çıkmak arzusunu göstermiş...

***

Kayınpeder sormuş: “Gidiyor musun?”

***

Damat sitemli bakışlarla; “Ne yapalım efendim, işimiz bir hoşgeldine kaldı, bir kişi daha gelse kapının önündeyiz” demiş...

***

Konya Valisi Aydın Nezih Doğan'ın da işi bir HOŞGELDİN'e kaldı...

***

Ağustos’ta “Abbas yolcu

***

Nerden duyduğumuzu söylemeyiz ama Valimiz Doğan, Ağustos ayında çıkacak kararname ile TERFİEN Konya'dan ayrılıyor...

***

Geldiği günden beri farklı yorumu, Gonya tabiri ile “Elinin erdiğince, dilinin döndüğünce” hizmet etmeye gayret etti...

***

Valiliğe bağlı kurumlarda kaybolmaya başlayan DEVLET CİDDİYETİ'ni yeniden sağladı...

***

İç politikaya şahsını ve bağlı bulunan kurumlarını bulaştırmadı...

***

Devlet adamlığı vasfını, kendinden sonra Konya'da uzun süre anlatıla gelecek tarzda sergiledi...

***

Kayıp Defter” krizi dışından olumsuz herhangi bir habere konu olmadı...

***

Ne gürül-gürül çağladı aktı, ne de lafa söze karışarak ortalık yerde koktu... Cumhuriyet Dönemi Valileri gibi ağırlığını her alanda hissettirdi...

***

Hakkını teslim etmek gerekirse, Aydın Nezih Doğan kurduğu otorite sayesinde mahiyetinin yanlışa düşmesine de izin vermedi...

***

Peki Vali Aydın Nezih Doğan, Ağustos'ta nereye gidecek?

***

Tayini, başarıları göze alınarak TERFİ şeklinde cereyan edecek... Devletin Üst Kurullarından birine ÜYE sıfatıyla atanacak inşallah...

***

Konya'dan Valiler nadiren TERFİEN giderler...

***

Aydın Nezih Doğan'ın gitme şekli, aslında gelecek olan valilere de “Konya TERFİ makamıdır” heyecanını da beraberinde getirecek...

***

Allah hakkında hayırlısını versin... Konya'ya, yaptığı hizmetleri Cenab-ı Hakk, katında makbul ve kabul eylesin...

***

Âmin diyin Müslümanlar!

 

Not: Şehir dışında düzenlenen bir ödül törenine katılacak olmamız hasebiyle, Pazartesi gününe kadar yazılarımıza ara veriyoruz.

Önceki ve Sonraki Yazılar