Fıkhî sorular ve cevapları

S.1) Hocam; Cin nedir? Cinleri gören onlarla konuşan var mıdır? Onlar da Cennete girecekler mi? Bir arkadaş cin diye bir şey yoktur. O insanların psikolojik korkusundan oluşur diyor. Ne dersiniz?

C.1) Cin can kökünden gelir. Cinler vardır. Dumansız ateşten yaratılmış varlıklardır. Kur’an-ı Kerimde Zariyat Suresinin 56. Ayet-i Kerimesinde Allah (C.C) şöyle buyurur: “Ben insanları ve cinleri yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım

Lanetlenmiş iblis ise Kur’anî ifade ile Araf Suresinin 17. Ayet-i Kerimesinde işaret edildiğine göre şöyle diyor: “ sana emrettiğim zaman neden secde etmekten çekindin, seni meneden sebep neydi dedi. O, ben ondan daha hayırlıyım dedi, beni ateşten halkettin, onu balçıktan yarattın” Secde Suresinin 13. Ayet-i Kerimesinde Allah (C.C) şöyle buyurur: “Elbette cehennemi, bütün insanlarla, cinlerle dolduracağım

Cinlerde insanlar gibi mükelleftirler. Yerler, içerler, evlenirler. Onların içinde de Müslüman olanlar, muttaki olan ve evliya sınıfından olanlar vardır. Onlar içinde de dinsiz, zalim, berduş, hrıstiyan, musevi olanlar vardır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) onlarla sohbet eder, onlara İslam’ı ve İslam’ın emirlerinden namaz kılmayı, oruç tutmayı ve diğer emirleri öğretirlerdi. Onlara namaz kıldırırdı. Hz. Süleyman (A.S) cinlere hükmeder ve onları Mescidi Aksa’nın yapımında çalıştırmıştır. Evliyaullah onlarla görüşür, iman edenlerle sohbet eder, onlara nasihat ederler. Cinleri inkâr eden dinden çıkar. Nedeni Ayet-i Kerimeyi inkâr ettiği içindir.     

S.2) Hocam: Konya dışından arıyoruz. Sizi Facebooktan, Youtube’den, Watshapp’tan takip ediyoruz. Biz okulda tarihçi bir hoca ile tartıştık. Hoca; İsa (A.S) öldürüldü, çarmıha gerildi dedi. Gerçek yönünü açıklar mısınız?

C.2) Allah (C.C) İsa (A.S)’a 4 kitaptan birini vermiştir. Annesi Meryemana’dan babasız olarak doğmuştur. Allah (C.C) ol dediği zaman kün fe yekün oluverir. İsa (A.S) 30 yaşındayken gönderildiği milleti İslam’a yani tevhit dinine çağırıyordu. İnanan 13 havarisi vardı. Yahudiler tuzak kurdular. Gece İsa (A.S)’ı öldüreceklerdi. Allah (C.C) Cebrail (A.S)’ı gönderdi. Allah (C.C) korudu ve 4 kat semaya çekti. Hainlerden O’na benzeyen bir havariyi çarmıha gerdiler. Öldürülen İsa (A.S) değil hain havaridir. Bu Kur’an-ı Kerim’de Ayet-i Kerime ile sabittir. Nisa Suresi 157. Ayet-i Kerime’de Allah (C.C) şöyle buyurur: “Ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu ve Mesih İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden cezalarını buldular. Onu öldüremediler de, asamadılar da, onlara öyle göründü. Zaten ihtilafa düştükleri şeyde de onun hakkında zan içindedir onlar, ona ait bir bilgileri yoktur da ancak şüpheye kapılırlar. Gerçekten de apaçık onu öldüremediler

O’nu asmadılar, çarmıha germediler. Ancak onlara İsa (A.S)’a benzer bir havari gösterildi. Gerçekten O’nun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bu düşünceleri bir zanna dayanmaktadır. Buna ilişkin bir bilgileri de yoktur.

Nisa Suresinin 158. Ayet-i Kerimesinde Allah (C.C) şöyle buyurur: “Hayır, Allah onu kendi katına yüceltti. Allah güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç yetişemez. Yapıp ettiği her şeyi, yerli yerince yapandır” Âlemlerin Rabbi Allah (C.C) Ali İmran Suresinin 53. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyurur: “Hani o zaman Allah ya İsa demişti, seni öldürecek de benim, kendime yüceltecek de, kâfirlerden kurtarıp arıtacak da. Sana uyanları kıyamete dek kâfirlere üst edeceğim. Sonra, dönüp geleceğiniz yer, benim yanımdır, aranızda, aykırılığa düştüğünüz şeylerin hükmünü de ben vereceğim”  Yine İsa (A.S) ile ilgili Zuhruf Suresi 61. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyurur: “Şüphesiz ki o (İsa), kıyametin (ne zaman kopacağının) bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve Bana uyun; çünkü bu, dosdoğru yoldur” 

Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Nefsim yedi kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa’nın aranıza hakem ve adil olarak inmesi yakındır. Haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracaktır. O zaman malı çok olacağından onu kimse alıp kabul etmez. Ve tek bir secde dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır” (Kaynak: Buhari – Müslim)

Allah (C.C) Kur’an-ı Kerim’de Meryem Suresinin 33. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyurur: “Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selam Benim üzerimedir

Hz. İsa (A.S) yeryüzüne inecek ve Rasülullah (S.A.V)’in şeriatına tabi olacak. (Kaynak: Mektubat-ı Rabbani)  

Hz. İsa (A.S) yeryüzüne inecek ve İmamı Mehdi ile buluşacak, evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacaktır. 40 sene hüküm sürecek ve vefatında Ravza-i  Mutahhara’da bulunan Hz. Aişe (R.A) Validemizin odasına defnedilecektir. (Kaynak: Kıyamet Alametleri; s.246 – 247)

Muhakkak Meryem oğlu İsa Yeryüzüne inecek, evlenecek, çocuğu olacak, yeryüzünde 40–45 yıl kalacaktır. (Kaynak: Miskat-ül Mesabih 3/47)

İbni Cevzi’nin Abdullah Bin Ömer’den naklettiği bir Hadis-i Şerif’te Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “İsa (A.S) yeryüzüne inecek evlenecek, çocuk sahibi olacak ve 45 sene yaşayacak sonra vefat edecektir. Benimle aynı kabre konacaktır. Sonra Ben ve İsa aynı kabirden Ebu Bekir ile Ömer arasından kalkacağız” Kaynak: İmamı Suyuti; Kıyamet Alametleri s. 1699/85)

S.3) Hocam; Dünyada en tehlikeli inanç grubu kimlerdir? Bunları nasıl bileceğiz? Nasıl korunacağız? Açıklar mısınız?

C.3) En tehlikeli inanç grubu Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de bildirdiği münafıklardır. Diğer inanç gruplarını tanırsınız tedbir alırsınız. Ancak münafıkları tanımak zordur. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in Mekke döneminde açık düşmanları vardı. Ancak Medine’de tehlikeli olan münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz (S.A.V) münafıkların listesini Huzeyfe’ye vermişti. Kur’an-ı Kerim’de Allah (C.C) Nisa Suresinin 145. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyurur: “Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara bir yardımcı bulamazsın

S.4) Hocam; İzmir’den arıyorum. Ufo (uçan daireler) görülüyor. Temas kuranlarda var deniliyor. İslami açıdan bunların bir izahı var mıdır? Açıklar mısınız?

C.4) Bu hususta Ebu Cafer Bin Cerir Et-Taberi eserinde şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimizden Hz. Ali (R.A) şöyle naklediyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle anlattı: “Cebrail (A.S) ile Miraç’ta gezegenlere, kavimlere gittik. İslam’a davet ettik. İki gezen halkı olan Cablisa ve Cablika İslam’ı kabul ettiler. Oraya görevli tayin edildi. Onlarda insanlar gibi erkeklik ve dişilik var. Yiyip içmeleri melekler gibidir. İhlâslıdırlar” Bunları Peygamber Efendimiz (S.A.V) açıklamıştır.

Bu konuyu bir anekdotla açıklayalım.

1980 ihtilalinden sonra bizlerin görevine son verdiler. Suçumuz 6 Eylül’de yapılan izinli, yasal Kudüs Mitingine katılmaktı. Ankara Mamak’ta yargılanıyoruz. Beyşehir İlçesinin Yeşil dağ Kasabasında yaşayan Münib Amca vardı. Allah dostu, tayyi mekân olan bu amcanın ziyaretine gittik. Ben; Münib Amca beni Almanya’dan çağırıyorlar. Dua eder misiniz gideyim dedim. Bir müddet sükût etti. Sonra; Hocam benim rızkım burada, senin rızkın Konya’da izin yok gidemeyeceksin dediler. Ben de vazgeçtim. Bir ay sonra birkaç arkadaş ziyaretine gittik. Kapıdan girdik selam verip elini öptük. Bana Hocam sana izin çıkardık. Sen Almanya’ya gideceksin dedi. Bende gittim 2 sene gelemedim. Münib Amca Türkiye’den gelip gidenlerle Türkiye’ye dönmesin diye haber gönderirdi. 2 sene sonra tanıdık biri Münib Amcanın selamı var açılan mahkemelerden berat etmiş artık dönebilir demiş bende döndüm. 

Türkiye’ye döndükten 2 gün sonra Beyşehir’de ziyaretine gittik. Yakınları ziyaretçi kabul etmiyor. 6 gündür koma halinde yatıyor dediler. Benim ısrarım üzerine içeriye aldılar. Odasına girince ben Selamün Aleyküm diye selam verdim. Hemen yatağına kalkıp oturdu. Selamımızı aldı. Bana hoş geldin hocam. Senin geleceğini biliyorduk dedi. Tabi ki ben şaşırdım. Telefon yok, kimseye geleceğimizi söylemedik. Nasıl haberinin olduğunu sordum. Münib Amca geleceğimizi kim söyledi dedim. Hocam; seni buraya Mevlana, Şemsi Tebrizi, Muhiddini Arabî, Lâdikli Ahmet Ağa getirdiler deyince ben şaşırdım. Şimdi neredeler dedim. Hocam şu an yanımdalar size selamları var dedi. Sonra sohbete başlandı. Münib Amcaya uçan daireler hakkında ısrarlı sorular sordular.

Biz aya çıktık, ayda hayat yok. Merihe çıktık orada hayat var. Ufak boylu insanlar var. Orada da Müslümanlar çoğunlukta, ezan da okunuyor dedi.

Demek ki diğer gezegenlerde yaşayan Müslüman olan ve olmayan canlılar var. İmamı Mehdi’nin zamanında gelecekler İsa (A.S)’a tabi olacaklar.

Merak edenler için internetten; www.spaceexplorer.tu adresinden araştırabilirler.

S.5) Hocam; Cehennem ehlinin çoğu zenginlerden ve kadınlardan oluşacak deniyor. Cennet ehli kimlerden oluşacak diye çok merak ediyoruz. Açıklar mısınız?

C.5) Zenginlerden maksat malının zekâtını vermeyenler, cömert olmayanlar, gururlu, kibirli olanlar, haram, helal tanımayanlar, yalnız kendi nefsini düşünenler, Karun gibi her şeyi dolduranlar, ben kazandım, ben becerikli olduğumdan zengin oldum diyenlerdir.

Kadınlara gelince; Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Bir kadın namazını kılar, orucunu tutar, namusunu korur, kocasına itaat ederse cennete girdi. Ancak kocasına itaat etmez namusunu korumazsa üzerini kapatmazsa, süslenir sokaklarda gezerse işte bunlar cehennemi doldururlar

Cenneti cömert zenginler, fukara-i sabirinler, şehitler ve gaziler, sıdıklar dolduracaklardır. Onun için Cennet ucuz, cehennem de lüzumsuz değildir derler.        

S.6) Hocam; Gusül için banyoya girdiğimizde Euzü-Besmele çekilmez diyorlar. Bunu izah eder misiniz?

C.6) Özellikle gusül abdestine başlarken Besmele çekmek sünnettir. Konuşmak mekruhtur. Gusle başlarken Besmele çekilir niyet edilir. Ağza ve buruna su verilir. Namaz abdesti gibi abdest alınır, bütün vücut hiç kuru yer kalmaksızın ovalanıp yıkanılır. O abdestle namaz kılınır, her türlü ibadet yapılır. (Kaynak: Büyük İslam İlmihali; Gusül Abdesti bölümü, madde 195/1)

S.7) Hocam; Benim hanım tırnaklarına oje, dudaklarına ruj sürüyor. Guslün olmaz diyorum, beni dinlemiyor. Neden olmasın diyor. Bize yardımcı olur musunuz?

C.7) Oje kına gibi değildir. Onların içinde yağlar vardır. Ben kimyacılarla, uzman eczacılarla görüştüm. Onlar su ile çözülmüyor, altına su geçirmiyor. Dolayısı ile hanımınızın gusül abdesti olmuyor. Eğer böyle yapıp namaz kılıyorsa haram işliyor demektir. Cünüp gezilen yerde bereket olmaz. Bela ve musibetten kurtulamaz. Onları asetonla çıkartıp öyle banyo yapsın.

S.8) Hocam; Ben Konya dışından arıyorum. Gusül abdestini aldıktan sonra kolumda kuru yer olduğunu gördüm. Yeniden banyo yaptım. Ne yapmam lazımdı? Açıklar mısınız?

C.8) Banyodan çıktıktan sonra eller ıslak iken kuru yeri sürtersin ıslanmış olur gusül tamamdır. Ancak gusül abdesti aldıktan kurulandıktan bir müddet sonra kuru yer fark edersen o zaman yeniden gusül abdesti almanız gerekir. 

S.9) Hocam; Bizim mahallenin imamı bir Cuma Vaazında; Sigara içenlerin dişlerinde ve burnunda bir tabaka oluşur. Onların gusül abdesti olmaz dedi. Biz de sigara içiyoruz. Bu durumda cünüp mü geziyoruz? Psikolojik olarak rahatsız oldum. Açıklama yapar mısınız?

C.9) Bunu söyleyen hoca sizi ve sizin gibi sigara içenleri vazgeçirmek için söylemiş olabilir. Bunun ne ilmi ve nede dini bir yönü yoktur. Bu hoca kafadan atmış. İlmi bir dayanak lazımdır. Kaynak eser versin bizde bulalım. Sigara içmek tehlikeli ancak gusle manisi yoktur.   

S.10) Hocam; Amcam babamı çok üzdü. Bu duruma babam da kızdı Bende babam izin vermedikçe amcamla konuşmayacağım diye yemin ettim. Babam bir müddet önce vefat etti. Amcam cenazeye katıldı beraber olduk. Ben konuşmak zorunda kaldım. Bu yeminin kefaretini nasıl vereceğim? Ne kadar para vereceğim?  Açıklar mısınız?

C.10) Bir gaye ile kayıtlı olan yeminler, o gaye ortadan kalktıktan sonra yeminde ortadan kalkar. Babanızın vefatından sonra konuşmuşsunuz. Babanız izin veremeyeceğine göre gaye ortadan kalkmış olduğundan yemin kefareti de ortadan kalmış olur. Kefaret vermeye gerek yoktur.

Ali Galip DOĞAN/ İrşad  Dayanışma Vakfı Başkanı

Fi emanillah maas Selame

23.05.2022

[email protected]

İrtibat Tel: 0.332.352 42 13

GSM: 0.505.772 15 93 – 94

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum