Şevki Çobanoğlu

Şevki Çobanoğlu

Türkiyede Uygulanan Kalkınma Politikaları

Türkiye’de ekonomik kalkınma hareketleri 1950 yılı öncesine kadar, “Karma Ekonomi” politikası çerçevesinde yürütülmüfltür. 1950’li yıllarda Amerika Birleflik Devletleri uzmanlarının tavsiyeleri do€rultusunda yönlendirilen kalkınma politikalarında tarıma yönelme tavsiyeleri a€ırlık taflımıfltır.
Bu dönemde Amerikan kredisi ile ithal edilen traktör, araç ve gereçler Türk tarımına girmifltir. Bu politika o zamanlar için büyük bir kalkınmanın baflladı€ı izlenimini vermifltir. Ancak ABD ve Batı’dan alınan flartlı ve yüksek faizli kredilerin, millî ekonomiye fayda yerine büyük zararlar getirdi€i daha sonraki yıllarda görülmüfltür.
Ne hazindir ki, Türkiye’de ekonomi politikasını yürütenler, kötü sonuçlar bırakan uygulamalarda ısrar etmifllerdir. Amerika’nın ve Batı’nın art niyetli ve emperyalist tavsiyelerine dikkat kesilmifllerdir. Halbuki Batı,”Tarıma yönelin! Sanayi kurmak sizin ifliniz de€ildir” diyerek, Türkiye’nin bir tüketim pazarı olmasını istemifltir. Türkiye’de dıfla ba€ımlı politikalarla tarımın ihtiyacı olan araç ve gereçler istenen seviyede üretilemedi€i için tarım üretimi de azalmıfltır.
‹zlenen yanlıfl politikalarla Türkiye’de sanayi istenen düzeyde geliflmedi€i gibi tarım üretiminde de büyük bir gerileme olmufltur. Sonuçta; üretilen gıda maddeleri yetersiz kalmıfltır. IMF’nin çökertme politikalarının uygulandı€ı operasyonlarıyla Türk çiftçisi tarım üretiminden vazgeçirilmifltir. Bugün Türk çiftçisi “ekti€ini biçemeyen, biçti€ini satamayan” duruma gelmifltir. Bu durum tarım üretimini azaltmıfltır. Türkiye gıda maddeleri üretiminde kendine yeterli durumda iken ithalatçı ülke durumuna düflülmüfltür. Üretmeden tüketmek demek, sömürge ülkesi olmak demektir.
Bugünün Türkiye’sinde artık tarıma yönelmekten de öte, tarım faaliyetlerine hız verilmesi, üretimin artırılması vazgeçilmez flart olmufltur. Türkiye’de tarım üretiminin yeterli hale gelmesi gerekti€i gibi ihraç edilebilir hale gelmesi de gerekir.
Türk milleti bir zamanlar ça€ının en üstün tekni€ini icat ederek, dünyanın gözlerini kamafltıran medeniyet harikaları vücuda getirmifltir. Dünyaya medeniyeti yayanlar Müslümanlardır. Böyle bir mazisi olan millete, flimdi Batılılar kalkınma reçeteleri sunarak, yol göstermeye çalıflmaktadırlar.
Heyhat! Tarihi vakarımıza karflı ne acı olaydır bu... Batılıların sundu€u çökertme politikalarına itibar edilmemelidir. Türkiye, sanayide ve tarımda ortaya konacak kalkınma politikaları ile hedeflerine varmalıdır. Türk Milleti kendi meselelerini kendi önderlerinin ortaya koydu€u politikalarla çözmelidir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.