Şeker bacalarını açtı!

Konya Şeker Fabrikası, hava kirlilği konusunda yazdığımız yazıdan dolayı fabrikaya davet etti...Bir başka deyimle, bacalarını bize açtı...

***

Fabrikayı Konya Şeker Basın Müşavirleri’nden Erdoğan Nesimioğlu ve mühendislerle birlikte gezdik...

***

İşte Konya Şeker yetkililerinin gezi sırasında anlattıkları bizimde aldığımız notlar;

***

Konya Şeker Fabrikası hakkında çevresel olumsuzluklarının giderilmesi veya bulunduğu bölgeden taşınması hakkında çeşitli tarihlerde alınan birçok Mahalli Çevre Kurulu Kararı bulunmaktadır. Bu kararlar gereği 1999 yılından bu yana Konya Şeker Fabrikası'nda milyonlarca dolar çevre yatırımı yapılmıştır.”

***

Mahalli Çevre Kurulu’nca 1998 tarihinden beri alınan tüm kararlarla ilgili olarak Konya Şeker Fabrikası'nda çalışma yapılmıştır. MÇK’nın almış olduğu kararlardan mahkemece hukuka uyarlılıkları bulunmamaları sebebiyle iptal edilenler dışında alınan tüm kararlara Konya Şeker Fabrikası uymaktadır.”

yazi-resim.20131107094811.jpg

***

Bu güne kadar çevre konusunda yapılan yatırım ve yapılan iyileştirmeler sonucu emisyon ve deşarj izni alınan fabrika Şubat 2013 tarihinde de Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izni almıştır.”

***

Kömür kullanımı konusunda ise, çevre yatırımları öncesi yüzde 90 kömür- yüzde 10 fuel-oil kullanılan fabrikada, çevre yatırımları kapsamında kömüre göre yüzde yüz pahalı olan doğalgaz kullanılmaya başlanmıştır.”

***

Şeker pancarı yapısı gereği uzun süreler stoklanabilir özellikte değildir. Hava şartlarına bağlı olarak belli süre sonunda bozulmaya başlar ve şeker kaybına uğrarlar. Şeker Fabrikalarının kampanyaları şeker pancarının hasatı gereği kış sezonuna denk gelmektedir.”

***

Kış sezonunda doğalgaza olan talebin çok olması büyük kısmı ithal edilen doğalgazın temininde sorunlar çıkmasına sebep olmaktadır. Şeker pancarı stoklanamadığı için şeker fabrikalarının kampanya dönemlerinde duruşlara tahammülü yoktur.”

***

Bu dönemde herhangi doğalgaz kesintisi nedeniyle üretime ara verilmesi büyük ekonomik ve sosyal kayıplara yol açacaktır.”

***

Mevcut durumda bacalarımızda bulunan elektrofiltreler marifetiyle fabrikada kömürden kaynaklı emisyon salınımı; 400-500 konutun kullandığı yakıta eşdeğer hale getirilmektedir.

***

Aslında bulunduğu alan itibariyle Konya Şeker Fabrikası Konya’ya nefes aldırmaktadır.”

***

Konya daki hava kirliliği verilerinde fabrikanın çalışmadığı dönem olan Şubat ve Mart aylarında herhangi bir düşüş gözükmemektedir.”

***

Ülkemiz, linyit rezervleri açısından zengin sayılabilecek ülkeler arasındadır. “

***

Konya Şeker Fabrikası periyodik olarak denetime tabii olan tesislerin, yakma sistemlerinde, emisyon salınımlarını yönetmelik sınır değerlerinin altında tutarak kömür yakılması, öz kaynaklarımızın kullanımıyla dışa bağımlılığımızı azaltmakta ve ithalata giden paranın ülkemizde kalmasını sağlamaktadır.”

***

Gezi boyunca bize anlatılan bizimde tutabildiğimiz notlar bunlar...

***

Gerisi kamuoyunun takdirine kalmış...

Önceki ve Sonraki Yazılar