Şevki Çobanoğlu

Şevki Çobanoğlu

Konyaya Yapılan ve Yapılması Gereken Yatırımlar

Konya; tarımda, ticarette, sanayide, ilim, kültür ve sanatta güçlü bir yapıya sahiptir.
Konya; verimli, ucuz, bereketli ve güzel bir şehirdir. Konya halkı da gayretli ve çalışkandır.
Konya; belediyecilik hizmetleri bakımından Türkiye’de örnek alınacak illerimizden biridir. Konya’da yapılan yeni projeler ve yapılan yeni kamu yatırımları ekonomiye katkı sağlaması bakımından dikkate değer bir konumdadır.
Konya’daki imar faaliyetleri hızlı bir biçimde yürütülmektedir. Bu çalışma ve çabalar Konya’nın düzenli ve istikrarlı gelişmesini sağlamıştır. Bir marka şehir olan Konya, gittikçe daha çok bir dünya şehri olmaktadır.
Konya’ya büyük yatırımlar ve hizmetler yapılmıştır. Konya’da devam eden Kamu Yatırımları ve yeni projeler için 2010 yılında da gerekli ödenekler ayrılmıştır.
Konya’ya yapılan ve yapılması gereken yatırımlar şunlardır:
1) KONYA OVASI PROJESİ (KOP)
Konya Ovası’na can verecek ve susuzluğa çare olacak olan Konya Ovası Projesi (KOP), toplam 12 projeden meydana gelmektedir. Bünyesinde 9 büyük su projesi, içme suyu projeleri, Göksu Havzası enerji projeleri ve çok sayıda müstakil küçük yerüstü ve yeraltı sulamaları bulunmaktadır. KOP ile Mavi Tünel yatırımlarının bitmesi halinde Konya ve ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlanacaktır. Mavi Tünel ve Hidroelektrik Santrali için gerekli ödenek ayrılmıştır. Mavi Tünel, 17 kilometre uzunluğu ile Türkiye’deki Urfa tünellerinden sonra ikinci büyük sulama tünelidir.
Konya Ovası Projesi Eylem Plânı (2010-2013) hayata geçmesi için çalışmalar sürüyor. KOP Eylem Plânı, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsamaktadır. Mavi Tünel ile 223.410 hektar araziye sulama suyu takviyesi yapılacaktır. KOP’un tamamlanması ile Konya’da ve bölge illerinde, tarımsal ürünlerde büyük bir ürün patlaması olacağı beklenmektedir. Konya Ovası Projesi (KOP), GAP’tan sonra en büyük sulama projesi yatırımıdır.
2) BARAJLAR VE SULAMA YATIRIMLARI
Avşar Barajı ve Bozkır Barajı’nın yapımı programa alınmıştır. Konya-Çumra II. Merhale Projesi, Konya-Çumra 2-B Merhale Projesi, Beyşehir-Damlapınar Projesi, Bağbaşı Barajı, Derebucak Barajı ve Gembos Derivasyon Projesi, Beyşehir-Kıreli Pompaj Sulaması için ödenekler ayrılmıştır.
3) HIZLI TREN
Konya- Ankara Demiryolu Hattı ilk olarak 1959 yılında gündeme gelmiştir. Konya-Ankara arasında ulaşımı sağlayan Hızlı Tren Projesi hayata geçmek üzeredir. Hızlı Tren seferlerinin 17 Aralık 2010’da yapılacak olan “Şeb-i Arus” törenlerine kadar başlayacağı açıklanmıştır. Konya-Antalya arasında da Hızlı Tren Projesi yapılmalıdır.
4) DEMİRYOLU
Konya’yı demiryolu ile Mersin Limanı’na bağlayacak olan Konya –Mersin Demiryolu Projesi programa alınarak, bir an önce bitirilmelidir. Böylece Konya’nın deniz yoluna ulaşımı sağlanmış olacaktır.
5) DUBLE YOLLAR
Konya’ya ile diğer iller arasında ulaşımı daha rahat sağlayacak olan duble yolların yapımı devam etmektedir. Yapımı devam eden Konya- Aksaray, Konya- Ereğli, Konya- Karaman- Mersin, Konya- Afyonkarahisar bölünmüş duble yolları tamamlanmalıdır.
6) OTOYOLLAR
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nün Konya ili hudutları dahilinde bin 427 kilometre devlet yolu, bin 537 kilometre il yolu olmak üzere toplam 2 bin 964 kilometre yol ağı bulunmaktadır. Devlet ve il yollarının 650 kilometresi bölünmüş yol, 181 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplaması, 2 bin 725 kilometresi sathi kaplamalı, toprak ve 16 kilometresi de diğer yollardır. Konya’da 2002 yılı sonuna kadar 153 kilometre bölünmüş yol yapılmış iken, 2003-2009 yılları arasında toplam 497 kilometre bölünmüş yol yapılarak, toplam 650 kilometre bölünmüş yol yapılmıştır.
Konya’da yeni yol yapımına devam edilmektedir. Seydişehir- 13. Bölge Hududu (Mortaş Bağlantısı), Kulu Ayrımı-Cihanbeyli yolu, Konya-Cihanbeyli Yolu, Konya- Akşehir, Konya-Ereğli, Konya-Aksaray Sınırı (Kalan işler), Bozkır-Hadim-Adiller Yolu, Polatlı-Yunak-Akşehir Yolu, Akşehir-Afyonkarahisar, Ereğli ayrımı-Ulukışla Ayrımı Projeleri ile Konya-Karaman Yolu ve Konya-Aksaray Yolu için gerekli ödenekler ayrılmıştır.
Samsun- Ankara- Konya-Antalya Otoyolu, Afyonkarahisar-Konya-Antalya Otoyolu yapımı programa alınmalıdır.
7) ÇEVRE YOLU
Üç kısımdan oluşan ve toplam uzunluğu 129 km olacak olan Konya Çevre Yolu proje haline gelmiştir. Konya Yeni Çevre Yolu Projesi acilen yapılmalıdır.
8) HAVAALANI
Hava ulaşımı konusunda mevcut havaalanı yetersiz durumdadır. Konya- Karaman arasına yeni bir havalını kurulmalıdır.
9) SAĞLIK
Konya’ya gerek kamu gerekse özel sektör tarafından sağlık alanında büyük yatırımlar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı yatırımları çerçevesinde Beyhekim Hastanesi, Meram Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi, Akşehir Devlet Hastanesi için yeni ilâve iyileştirme yatırım ödenekleri ayrılmıştır.
10) TURİZM
Türkiye’de, Topkapı ve Ayasofya’dan sonra en fazla turistin geldiği yer Konya’dır. Konya’ya yılda 1,5 milyon turist gelmekte ve Mevlana’yı ziyaret etmektedir. Konya’nın turizm merkezlerinden biri olması dolayısıyla bütün tarihi eserler ortaya çıkarılırken, Çatalhöyük’te bir müze ve Konya merkezde de bir müze kurulmalıdır.
11) SANAYİ
Konya’da, 1. Organize Sanayi Bölgesi, 2. Organize Sanayi Bölgesi dolmuş olup, 3. Organize Sanayi Bölgesi’de kurulmuştur. Büsan Özel Organize Sanayi ve Zafer Sanayi tamamen dolmuştur. Konya, sanayi yatırımlarında büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Konya’da sanayi ürünlerinde büyük bir ihracat yapılmaktadır. Sanayinin gelişmesi işsizliğin azalmasına etki etmektedir.
12) ENERJİ
Türkiye’de güneş enerjisi alanlarının % 80’i Konya- Karaman hattında bulunmaktadır. Konya, bu avantajını sanayide kullanarak güneş enerji panellerinin üretimini yapmalıdır.
13) LOJİSTİK MERKEZ
Avrupa’da sayıları hızla artan modern yük taşımacılığının kalbi olarak görülen lojistik merkezler (bir diğer adı ile lojistik köyler), Türkiye’de de önem kazanmaya başlamıştır. Konya, Lojistik Merkez Projesi biran önce hayata geçirilmelidir. Lojistik merkezin kurulması için en az bir milyon metrekarelik bir alanın tahsisi gerekmektedir.
14) ÜNİVERSİTE
Selçuklu Üniversitesi’ne ilâve olarak, Karatay, Mevlana ve Konya Üniversiteleri kurulmuştur.
15) İLÇELER VE BELDELER
Konya’nın bütün ilçeleri ve beldeleri tek tek ele alınarak yörenin durumuna göre öncelikle bir durum tespiti yapılmalıdır. Tarım ve hayvancılık yatırımları başta olmak üzere ilçelere ve beldelere yapılması gereken sanayi yatırımları için de projeler hazırlanmalıdır.
16) KÖYLERİN KALKINMASI
Konya’da köylerin kalkınması için Konya İl Genel Meclisi tarafından bazı çalışmalar yapılmaktadır. Konya İl Genel Meclisi’nin iyi niyetli çabaları ile köylere yapılan yatırımlar, eldeki imkânların azlığından dolayı yeterli değildir. Köylerin kalkınması için çok yönlü ve kapsamlı yatırımlara ihtiyaç vardır. Hükümetler, Türkiye genelinde köylerin kalkınması için çok yönlü ve uzun vadeli bir projeyi hayata geçirerek, köylerin kalkınmasını sağlamalıdırlar.
Köylerin kalkınması için yapılması gerekenler şunlardır:
a) Köylerimizde yaşayan insanlar yüzyıllar öncesindeki yerleşim durumu ne ise aynı bir biçimde ilkel olan bir yaşam tarzı ile hayatlarını devam ettirmektedirler. Bir kere bu anlayışın ortadan kaldırılarak modern köyler kurma yolunda adımların süratle atılması gerekir.
b) Köylerde tarım alanları yeterli bir biçimde ekilmediği için tarımsal üretim de azalıyor. Hayvancılık ise büyük ölçüde azalmıştır.
c) Köylerin, yol, su, elektrik meseleleri büyük ölçüde çözülmüş durumdadır. Ancak mesken ve sağlık meseleleri çözüm bekliyor. Köylerdeki eğitim durumu yetersizdir. Kapalı duran bütün köy okulları mutlaka açılmalıdır. Köy okullarına yeterli öğretmen atamalarının yapılması yanında, okullar teknik bilgilerle de donatılmalıdır.
d) Meselelerine çözüm bekleyen köylerin tespiti yapılarak, hizmetler ihtiyaç durumuna göre götürülmelidir.
Köylerde plânlı ve projeli meskenler yapımına geçilmelidir. Köylüye güzel mesken yapımı için hane başına belirli bir miktar faizsiz mesken kredisi verilmelidir. Tarım ve hayvancılığı geliştirmek için faizsiz tarım ve hayvancılık kredileri, denetimli ve kontrollü verilmelidir. Başarı sağlandıkça yeni teşviklerle köylüler desteklenmelidir. Bu yapıldığı takdirde köylerden şehirlere doğru olan göç, tersine köylere doğru geri dönüş ile sonuçlanacaktır.
Konya; tarım, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm sektörlerinde bir merkez haline gelmiştir. Konya; ilçeleri, beldeleri ve köyleri ile birlikte gelişme ve kalkınma yolunda ilerlemektedir. Konya’ya daha çok yatırım yapmak Konyalıların hakkıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.