Konyalının zekatı ne kadar ?

Bugünkü konumuz zekat ve Konya'nın zekatla ile imtihanı...

***

Zekat, Konya'nın Türkiye genelinde en iyi olduğu alanlardan biri maşallah...

***

Çok ilginç, gögsünüzü kabartacak rakamlar vereceğiz bugün...

***

Zekât, Kur’ân-ı Kerîm’de 27 yerde namazla birlikte zikrediliyor...

***

Bu kadar çok zikredilmesi, ona atfedilen ehemmiyeti gösteriyor...

***

“… Zekâtı verenler (de temizlenip felâh buldu.)” (el-Mü’minûn, 4) âyet-i kerîmesine dikkat etmek lâzım...

***

Ömer bin Abdülazîz devrinde vâlîler, “Zekât verecek kimse bulamadıklarını” bildirerek halîfeden tavsiye istemişler..

***

Çünkü bütün imkân sahipleri, zekât borçlarını ödüyorlarmış...

***

Bundan dolayıdır ki Ömer bin Abdülazîz devri, dört halîfeden sonraki en parlak devre olarak kabûl edilir...

***

Hemşehrimiz, şehrimizin banilerinden Hazret-i Mevlânâ bir beytinde fakîr ve dertlilerle hem-hâl olmanın mânevî kazancını ne güzel îzâh eder:

Fakr u zarûret içinde boğulan gönüller, dumanla dolu bir eve benzer...

***

Sen onların derdini dinlemek ve o derde dermân olmak sûretiyle o dumanlı eve bir pencere aç ki, onun dumanı çekilsin ve senin de kalbin rakîkleşip rûhun incelsin!..”

***

Efendimiz'de bir Hadîs-i şerîflerinde:

 

Allâh huzurunda servet hesâbı vermeyecek olan fakîrler, zenginlerden kırk sene önce cennete girerler.” diye buyurmuş... (Tirmizî, Kitâbü’z-Zühd)

***

Mehir Vakfı Genel Başkanı Mustafa Özdemir kardeşimiz hem Bayram hem geçmiş olsun ziyaretine gelmiş...

***

Uzun-uzun sohbet etik...

***

Ona iki soru sordum... İlki “Konya'da fakir var mı ?” diye...

***

Yok” dedi kestirdi attı... Neden ? Diye sordum...

***

Cevap çarpıcı...

***

Bakın, gazetelerde boy-boy eleman ilanı var... Fabrikalar çalıştıracak işci bulamıyor...Şimdi 117 fabrika daha açılıyor... Oralara nasıl işci bulacağız diye millet kara-kara düşünüyor” dedi...

***

İkinci sorum ; “Elinizde sayısal veriler var mı ? Konya'da tahminen bir yılda ne kadar zekat toplanıyor” diye...

***

Türkiye'nin zekat haritasını açverdi... İstanbul'dan sonra Konya 2. sırada,üçüncü sırada Bursa, dördüncü sırada Kayseri var... Maşallah Konyamıza...

***

Konya'da yılda dağıtılan zekat miktarı tahmini 200 milyonun üstünde... Eski parayla 200 trilyon zekat fakire-fukaraya akıyor...

***

Allah zekatı veren ümmetin birini bin etsin inşalah... Amin diyin Müslümanlar...

Önceki ve Sonraki Yazılar