KKK'ya uzman alınacak

KKK'ya uzman alınacak

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, UZMAN ERBAŞ ALACAK. KAMUYADA PERSONEL ALINACAK.

ANKARA (A.A) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı, çeşitli sınıflardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere sınavla uzman erbaş alacak.
Alımlar, en az lise ve dengi okul mezunu, halen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibariyle terhisinden 3 yıl geçmemiş ve başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından yapılacak.
Yazılı sınav, 24 Nisan 2011 tarihinde saat 11.00'de Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (Girne) yapılacak.
Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testleri (FKYT) 16 Mayıs-23 Haziran 2011 tarihleri arasında Ankara'da Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında, mülakatları ise 17 Mayıs-24 Haziran 2011 tarihleri arasında Ankara'da Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezinde gerçekleştirilecek.
Ayrıca şoför adayları 17 Mayıs-23 Haziran 2011 tarihleri arasında Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında-İzmir'de veya Manisa Alaşehir'de Psikoteknik teste tabi tutulacak.
Adaylar başvurularını 10 Nisan 2011 tarihinde saat 17.00''ye kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden onlıne olarak yapacaklar.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava girecek adaylarda aranan şartlar şöyle:
''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip olmak,
Muvazzaflık hizmeti sırasında başvuruda bulunmak veya terhisinden itibaren 3 yıl içinde (28 Şubat 2008 tarihinden itibaren terhis olanlar) başvuruda bulunmak,
Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (28 Şubat 1986 ve sonraki tarihlerde doğanlar),
Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu ilgili maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,
Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,
Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için ''komando uzman erbaş olur, paraşütle atlar'', diğer sınıflar için ''sağlam, uzman erbaş olur'' kayıtlı sağlık raporu almış olmak,
Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak, tüm sınavları geçen adaylar için güvenlik soruşturması uygun olmak.''
Müracaat ve tercihlerin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgilere www.kkk.tsk.tr. internet adresinden ulaşılabilecek.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SİVİL MEMUR ALACAK

Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için, Milli Savunma ve (MSB), Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, açıktan atama yoluyla memur alacak.
Uygulamalı sınav ve mülakat, 27 Nisan ve 10 Mayıs 2011 tarihlerinde yapılacak.
Adaylarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ilgili maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip ve 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010 KPSS) girmiş olmaları şartı aranacak.
Ayrıca 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından istenen mesleklere göre taban puanlara eşit veya üzerinde puan almış olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta. (Şehit, malul gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına aldığı puanın yüzde 10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınacak),
Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03, ön lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, Ortaöğrenim mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puanları kullanılacak.

BAŞVURULAR

Uzman memur, mütercim, psikolog, biyolog, kimyager, bilgisayar programcısı ve mühendis unvanlarında başvuracak adaylar müracaatını 21 Mart, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ), muhasebeci, mal/hesap sorumlusu, sosyal hizmet uzmanı ve istatistikçi unvanlarında başvuracak adaylar 22 Mart, tekniker ve teknisyen unvanlarında başvuracak adaylar 23 Mart, garson, resepsiyoncu, zabıt kâtibi ve gardiyan unvanlarında başvuracak adaylar 24 Mart, aşçı, berber, kuaför ve kaloriferci unvanlarında başvuracak adaylar ise 25 Mart 2011 tarihinde, Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına müracaat edecekler.
Müracaatlar şahsen yapılacak. Posta veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
Adaylar belirtilen unvanlardan birine müracaat edebilecekler. İki ayrı unvana müracaat ettiği tespit edilen adayların değerlendirilmesi yapılmayacak.
Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri, sınav yerleri ve sınav tarihleri 4-27 Nisan 2011 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr. internet adresinde tebliğ edilecek.
Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar, 23-30 Mayıs 2011 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr. internet adresinde duyurulacak.
Alınacak memur kadroları, sayıları ve görev yapacakları yerler şöyle:
''Ankara (uzman memur 2, mühendis 1),
Gaziantep (mütercim 1)
İstanbul (gardiyan 1)
Diyarbakır, İzmir, Tunceli (muhasebeci 3)
İzmir, Bolu, Kayseri (maaş mutemedi 3)
Ankara, Kırıkkale (veri hazırlama kontrol işletmeni 6)
Ankara, İzmir, Kocaeli, Malatya (mal/hesap sorumlusu 7)
Ağrı, Çanakkale/Gelibolu, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars/Sarıkamış, Kocaeli, Malatya, Sivas, Tekirdağ/Çorlu, Trabzon (zabıt katibi 22)
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya (sosyal hizmet uzmanı 5)
Denizli, Bursa, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Samsun, Isparta (psikolog 1)
Ankara, Balıkesir, Diyarbakır (mühendis 6)
Ankara (istatistikçi 1)
Ankara (bilgisayar programcısı 2)
İzmir (teknisyen 1)
Kayseri (mühendis 1)
Ankara, Diyarbakır, Kırıkkale (tekniker 3)
İzmir, Kocaeli, Malatya (teknisyen 3)
Ankara, İzmir (tekniker 2)
Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çanakkale/Gelibolu, Elazığ, Erzurum, Erzurum/Horasan, İstanbul/Hadımköy, Tekirdağ/Çorlu, Trabzon (teknisyen 10)
Ankara (teknisyen 1)
Ankara, Çanakkale/Gelibolu, Diyarbakır, Erzincan, Malatya (teknisyen 11)
Ankara, Ankara/Polatlı, Balıkesir/Ayvalık, Bayburt, Isparta/Eğirdir, İstanbul, İzmir , Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Sakarya/Pamukova, Tekirdağ/Çorlu (aşçı 16)
İstanbul, Balıkesir (berber 4)
Adana, Elazığ, Erzincan, Erzurum, İstanbul, Malatya, Tekirdağ/Çorlu (garson 24)
İstanbul (resepsiyoncu 1)
Ankara. Balıkesir, Bursa, Elazığ, İzmir, Konya (kaloriferci 9)
Afyonkarahisar, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, Kırklareli/Lüleburgaz, Malatya (kuaför 7)
Ankara (teknisyen 1)
Bursa (mühendis 1)
Kırıkkale (kimyager 2)
Ankara (mühendis 1)''

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALACAK

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, sınavla 1 iç denetçi, 1 hukuk müşaviri, 10 uzman personel ve 3 destek personeli alacak.
Sınav 9-13 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak.
Adaylar başvurularını 11 – 22 Nisan 2011 tarihlerinde ORAN-Orta Anadolu Kalkınma Ajansına  (Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi Kümeevler, No:1  38080 Kocasinan/Kayseri) yapacaklar.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 2 Mayıs 2011 tarihinde ilan edilecek.
ORAN Kalkınma Ajansı'nın merkezi Kayseri'de olup, Ajansın faaliyet alanını Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri oluşturmakta. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalıştırılacak.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu 4/B maddesine göre KPSS (B) grubuna göre toplam 17 sağlık personeli alacak.
Adaylar başvurularını 15 gün içinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine şahsen yapacaklar.
Alımla 12 hemşire, 1 diyetisyen, 2 röntgen teknisyeni, 1 eczacı ve 1 anestezi teknisyeni istihdam edilecek.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.