Şevki Çobanoğlu

Şevki Çobanoğlu

Avrupa Birliği ve Türkiye -5-

Madde 39:
1) Ortak Tarım Politikasının Amacı:
a) Teknik ilerlemeyi geliştirerek, tarımsal ürünlerin rasyonel gelişmesiyle üretim faktörlerinin, özellikle el emeğinin en iyi şekilde kullanımını sağlayarak tarımın verimliliğini arttırmak,
b) Böylelikle, özellikle tarımda çalışanların kişisel gelirlerinin yükseltilmesiyle, tarımsal nüfusa dengeli bir yaşam düzeyi sağlamak,
c) Pazarları stabilize etmek,
d) Gereç ihtiyaçlarındaki güvenliği garanti etmek,
e) Tüketicilere yapılan satışlarda elverişli fiyatları sağlamaktır.
2) Ortak tarım politikasının ve kapsayabileceği özel yöntemlerin hazırlanmasında;
a) Tarımın sosyal yapısında ve farklı tarımsal bölgelerarasındaki yapısal ve doğal aykırılıklardan meydana gelen tarımsal faaliyetlerin özel niteliği,
b) Yararlı düzeltmelerin aşamalı biçimde yapılması gereği,
c) Tarımın, üye devletlerde ekonominin bütünlüğüne sıkıca bağlı bir sektör olduğu gerçeği, hesaba katılacaktır.

Madde 40:
1) Üye devletler, ortak tarım politikasını, geçiş dönemi sürecinde aşamalı biçimde geliştirir ve en geç bu dönemin sonunda yürürlüğe koyar.
2) 39. maddede öngörülen amaçlara ulaşmak için bir tarımsal pazarlar ortak organizasyonu kurulacaktır.
Bu organizasyon ürünlere göre değişmek üzere aşağıdaki şekillerden birini alır:
a) Rekabet konusunda ortak kurallar,
b) Çeşitli ulusal pazar organizasyonlarının zorunlu olarak düzenlenmesi,
c) Bir Avrupa Pazarı organizasyonu,
3) 2. paragrafta öngörülen şekillerden biri altında ortak organizasyon, 39. maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için gerekli tüm önlemleri, özellikle fiyatları, gerek üretime gerekse çeşitli ürünlerin ticarileştirilmesine yapılacak parasal yardımları, stoklama sistemlerinin ve bunların ileriye bırakılmasını, ithalatın ve ihracatın stabilizasyonu ortak mekanizmalarının kalıcı olmasını kapsayabilir.
Organizasyon, 39. maddede sayılan amaçları izlemekle sınırlı olmak ve Topluluğun üreticileri ya da tüketicileri arasında fark gözetici uygulamalara yer vermek zorundadır.
Uygulanabilecek ortak fiyat politikası, ortak kriterler ve tek düzen hesap yöntemleri üzerine kurulmak zorundadır.
4) 2. paragrafta belirtilen ortak organizasyonun amaçlarına ulaşmak üzere bir veya birçok tarımsal garanti ve yöneltme fonu kurulabilir. (40-45.’nci maddelere göre, millî nizamlar yerine ortak nizamlar konulacaktır. Tarımla ilgili maddelerin gereği olarak tarım siyasetini Topluluk Konseyinin Tarım Komitesi tayin eder, tarım işlerini bu komite yürütür. AT’a üye millî hükümetler, tek başlarına kararlar alıp, tarım politikası tespit edemezler.)

d) Kişilerin, Hizmetlerin ve Sermayenin Serbest Dolaşımı

4) İşçiler
Madde 48:
1) Topluluk içinde işçilerin serbest dolaşımı en geç geçiş döneminin sonunda sağlanmış olur.
2) Serbest dolaşım, üye devletlerin işçileri arasında iş, iş kazancı ve işin öteki koşulları bakımından uyrukluluk nedeniyle verilen tüm ayrıcalıkların kaldırılmasını içerir.

5) Yerleşme Hakkı
Madde 52: Aşağıdaki hükümler çerçevesinde, bir üye devlet uyruklarının başka bir üye devlet ülkesinde yerleşme özgürlüğündeki kısıtlamalar, geçiş dönemi süresinde giderek kaldırılır. Bu aşamalı kaldırılış, bir üye devlet ülkesinde oturan üye devlet uyrukları tarafından acenteler, şubeler ya da yavru firmalar kurulmasındaki kısıtlamalara da aynen uygulanır.
Yerleşme özgürlüğü, sermayeye ilişkin bölümün hükümleri saklı kalmak üzere, yerleşilen ülke mevzuatının kendi uyrukları için belirlediği koşullar içinde, ücret karşılığı olmayan işlere girmeyi ve onları yapmayı, işletmeler ve özellikle 58. madde, 2. satırbaşı anlamında ortaklıklar kurmayı ve bunları yönetmeyi kapsar.
Madde 53: İşbu Anlaşmada öngörülen hükümler saklı kalmak üzere, üye devletler, kendi ülkelerinde, öteki üye devletler uyruklularının yerleşmesine yeni kısıtlamalar koyamaz.
Madde 58: Bir üye devletin mevzuatına uygun olarak kurulan ve tüzel merkezi, yönetim merkezi ya da ana kuruluşu Topluluk içinde olan ortaklıklar, işbu bölümün hükümlerinin uygulanması bakımından üye devletler uyruklusu gerçek kişilerle bir tutulur.
Ortaklıklar deyiminden, kooperatif ortaklıkları da içine alan medeni hukuk ya da ticaret hukuku ortaklıkları ve kamu hukuku veya özel hukuka tabi öteki tüzel kişiler anlaşılır. Kazanç amacı gütmeyen ortaklıklar bunların dışındadır. (54.ncü maddeye göre yerleşme serbestisini sınırlayan kanunlar tamamen kaldırılacaktır. Topluluk üyesi ülke vatandaşları istediği yerde gayrimenkul edinebileceklerdir.)

6) Hizmetler
Madde 59: Topluluk içinde hizmetlerin özgürce yapılmasındaki kısıtlamalar, hizmetin alacaklısının bulunduğundan başka bir Topluluk ülkesinde yerleşen üye devletler uyrukluları bakımından geçiş dönemi süresinde giderek kaldırılır.
Konsey, Komisyon’un önerisi üzerine oybirliğiyle, işbu bölümün hükümlerinden yararlanmayı, Toplulukta yerleşen bir üçüncü ülke uyruklu hizmet sunucularına da genişletir.

7) Sermaye
Madde 67:
1) Üye devletler, geçiş süresinde Ortak Pazar’ın iyi işlemesinin gerektirdiği ölçüde, üye devletlerde oturan kişilere ait sermaye hareketlerindeki kısıtlamalarla tarafların uyrukluğu, ikametgâhı ya da yatırım yeri ile ilgili ayrım gözetici işlemleri, kendi aralarında giderek kaldırır.
2) Üye devletlerarasındaki sermaye hareketlerine ilişkin cari ödemeler, en geç birinci devrenin sonunda tüm kısıtlamalardan kurtarılır.
Madde 68:
1) Üye devletler bu bölümde belirtilen konularda kambiyo izinlerini işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra dahi, gerekli olduğu ölçüde ve mümkün olduğu kadar serbestçe verir.
2) İşbu bölümün hükümlerine uygun olarak serbest bırakılan sermaye hareketlerine bir üye devlet, kredi ve sermaye piyasasına ilişkin kendi iç mevzuatını uyguladığında, bunu fark gözetici olmaksızın yapar.
3) Doğrudan doğruya veya dolayısıyla bir üye devleti ya da onun bölgesel kamu ortaklıklarını finanse etmeye yönelen borçlanmalar, öteki üye devletlerde, ancak ilgili üye devletler bu konuda anlaşmaya varırlarsa kullanılabilir veya yatırabilir. Bu hüküm Avrupa Yatırım Bankası ana sözleşmeleri üzerine protokolün 22. maddesinin uygulanmasını engellemez.

8) Taşımalar
Madde 74: İşbu başlıkta düzenlenen kısımlarla ilgili olarak Anlaşmanın amaçları, üye devletler tarafından bir ortak taşıma politikası çerçevesinde izlenir.
Devam Edecek

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.