Üniversite sanayi işbirliği gelişecek

Üniversite sanayi işbirliği gelişecek

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, “Hedefimiz; bir teknik üniversitenin yapması gereken hem nitelikli eğitim, hem de nitelikli araştırmalar yapan bir üniversitedir. Üniversite sanayi işbirliğini de geliştireceğiz” dedi

RÖPORTAJ: İBRAHİM BÜYÜKEKEN


NİTELİKLİ EĞİTİM VERİLECEK

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, üniversitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında Merhaba Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Konya Teknik Üniversitesi’nin en önemli hedefinin üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek olduğunu kaydeden Prof.Dr. Özçelik, “KTÜN olarak hem nitelikli eğitim, hem de nitelikli araştırmalar yapan bir üniversite hedefimiz olacak” dedi.

SANAYİCİLERİN YANINDA OLACAĞIZ

Konya sanayisi ile devamlı bir araya geldiklerini kaydeden Özçelik, şunları söyledi: “Ziyaretlerimizde hem birbirimizi tanıyalım hem de olası bir iş birliği kapsamında ne gibi projeler yapabiliriz ya da yapılanları nasıl artırabiliriz bunun gayreti içindeyiz. Bizler üniversite yönetimi olarak daima sanayicilerin yanında olacağız ve karşılıklı iletişim içerisinde inşallah geleceğe dönük önemli projeler geliştireceğiz.”


ÖĞRENCİ SAYIMIZDA ARTIŞ OLACAK

**Konya Teknik Üniversitesi’nde kaç öğrenci ve öğretim üyesi bulunuyor? Önümüzdeki dönem öğrenci sayısında ne kadar artış olacak?

-Konya Teknik Üniversitesine bağlı fakültelerde, meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim enstitüsünde 70 profesör, 40 doçent, 106 Dr. Öğretim üyesi, 45 öğretim görevlisi, 112 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 372 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Üniversite genelinde 8 bin 756 lisans, 6118 önlisans, 2140 yüksek lisans, 431’i doktora olmak üzere toplam 17 bin 445 yükseköğretim öğrencisi eğitim ve öğretim görmektedir.

Mevcut programlarda kontenjan artışı düşünmemekle beraber Yüksek Öğretim Kurulu’nun kontenjan artırması söz konusu olabilecektir. Tabi ki yeni açmayı düşündüğümüz programlara gelecek öğrencilerle beraber öğrenci sayımızda bir miktar artış söz konusu olabilecektir.

**Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde hangi fakülteler hizmet veriyor?

-Konya Teknik Üniversitesi’nde 2 Fakülte, 1 Meslek Yüksek Okulu, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü faaliyet göstermektedir. Bunlar; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden oluşmaktadır.

**Önümüzdeki dönem yeni fakülteler açılacak mı?

-2019 yılı içerisinde Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesini açmayı planlıyoruz. Amacımız öncelikli olarak burada yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektir. Yüksek lisans eğitimine başladıktan sonra anabilim dalı ve programları, Konya yükseköğretiminde paydaşlarımız olan Gıda Tarım Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve çevremizdeki tarım ve gıda sanayisinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları ile görüşerek Konya’nın ve Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünleri geliştiren, tasarlayan, üreten programları açmayı hedefliyoruz. 2019 yılı içerisinde bununla ilgili fikirler olgunlaşır ise Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesini açacağız. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesini yakın gelecekte aktif hale getirmeyi düşünmüyoruz.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

**Yeni üniversite kampüsünde inşaat çalışmaları ne aşamada? Ne zaman çalışmalar başlayacak?


-Üniversite yerleşkeleri ile ilgili Kasım 2018’in ilk diliminde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığı tarafından yeni kurulan 16 üniversiteye yazı gönderildi. Bu yazıda, yeni kurulan üniversitelerin kampüs arazilerinin belirlenmesi ve 15 yıllık gelişim planlarının hazırlanması istenildi. Yazıda, kampüs arazilerinin belirlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı’nın koordinatörlüğünde; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Daire Başkanı, üniversitenin bulunduğu ilin Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve üniversitenin rektöründen oluşan 7 kişiden çalışmalar yapması ve en kısa zamanda bildirilmesi istendi. Biz bu resmi yazıyı Konya Valiliğine gönderdik. Büyükşehir Belediye Başkanlığına da bilgilendirmelerde bulunduk.

Aralık ayı içerisinde kampüs arazilerinin belirlenmesi ile ilgili ilk toplantı Konya Valiliğinde Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, Başkan Altay, Konya'daki konu ile ilgili oda başkanlarının bir sonraki toplantıya katılarak geniş katılımlı bir toplantı yapılmasını önerdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığından gelen yazıdan hemen sonra üniversite Yönetim Kurulumuz 5 kişilik bir komisyon kurulması kararı aldı. Jeoloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama bölümlerinden hocaların olduğu 5 kişilik bir komisyon, Konya'nın 5 farklı bölgesindeki alternatif araziler ile ilgili bir bilimsel rapor hazırladılar. İkinci toplantı, Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak Bey’in başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay, benimle beraber Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Halkacı, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Ticaret Odası Başkan Vekili, Mimarlar Odası ile Şehir Plancılar Odası Konya Şube Başkanlarının katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda, komisyon tarafından hazırlanan rapor sunuldu ve 5 bölgedeki arazi yapıları ile ilgili tüm avantajlar dezavantajlar tartışıldı. Farklı bölgelerdeki araziler için Büyükşehir Belediyesinin topografik ve jeolojik yapı, alt yapı ve ulaşım durumları hakkında bir ön çalışma yapmasının ardından üçüncü toplantının yapılmasına karar verildi. Dolayısıyla 2019 yılında kampüs arazisinin belirlenmesi ve 15 yıllık gelişim raporunun hazırlanması ve belirlenecek olan kampüs arazisinde de planlama çalışmalarının yapılanması amaçlanmaktadır. 2019 yılı içerisinde an itibariyle bir inşaat başlaması söz konusu değildir. İlerleyen zamanlarda bütçe gelirse bu tekrar değerlendirilebilir.

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

**Lisans ve lisansüstü eğitimle ne tür çalışmalar yapılacak? Yurtdışındaki üniversiteler ile iş birliği yapılacak mı?


-Konya Teknik Üniversitesi’nin hedefi üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir. Bu konudaki son örneğimiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Akif Durdu hocamızın 3 lisans öğrencisi ile üniversite-sanayi işbirliği doğrultusunda yaptığı lisans tezi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü. Biz bu konuda yapılan çalışmaları artırma hedefindeyiz. Aynı şekilde lisansüstü çalışmalarda sektördeki konuların ürüne ve patente dönüşebileceği, ticarileşebilecek konuların bulunması ve tez olarak yapılması yönünde olacak. Yurt dışındaki ve yurt içi üniversiteler ile iş birliği konusuna geldiğimizde ise, Erasmus, Mevlana, Farabi olmak üzere üç koordinatörlüğümüz bulunuyor. Erasmus’ta, Avrupa'daki ülkelerle öğrenci ve personel değişimi yönünde anlaşmalar bulunmaktadır. Üniversitemizin, öğrencilerimizin ve personelimizin uluslararası alanda işbirliği yaparak konferans ve ders vermesi, uluslararası projelerin yapılması yönünde anlaşmalarımız imzalandı, imzalanmaya da devam edecek.

GELECEĞE DÖNÜK PROJELERİMİZ VAR

**Üniversite sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için neler yapılacak? Konya Teknik Üniversitesi Konya Sanayisinin kalifiye eleman ihtiyacına cevap verebilecek mi?


-Konya’nın tarım şehri olmakla birlikte İç Anadolu’da da sanayinin merkezi olma gücünü elinde bulunduruyor. Konya gibi sanayinin merkezi, 5 organize sanayisi olan ve 2 tanesi de kurulma aşamasında olan, sanayi ve tarımın birlikte olduğu bir coğrafyada Konya Teknik Üniversitesinin olması çok önemli. Yapılan işlerin daha nitelikli olmasını sağlamak amacıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Selçuk Halkacı ve ilgili bölüm başkanı, öğretim üyeleriyle firmaların özelliğine uygun olarak sanayi ziyaretleri düzenliyoruz. Bu anlamda sanayi ile iç içe olan öğretim üyelerimizin sayısını artırmak istiyoruz. Ziyaretlerimizde hem birbirimizi tanıyalım hem de olası bir iş birliği kapsamında ne gibi projeler yapabiliriz ya da yapılanları nasıl artırabiliriz bunun gayreti içindeyiz. Bizler üniversite yönetimi olarak daima sanayicilerin yanında olacağız ve karşılıklı iletişim içerisinde inşallah geleceğe dönük önemli projeler geliştireceğiz.

İYİ İŞLERİN SAYISINI DA DAHA DA ARTIRACAĞIZ

**Konya Teknik Üniversitesi’nin önümüzdeki dönem hedefleri nelerdir?


-Konya Teknik Üniversitesi bir teknik üniversitenin yapması gereken hem nitelikli eğitim, hem de nitelikli araştırmalar yapan bir üniversite hedefinde olacaktır. Bunun için de ülkemizin stratejik kuruluşları, ileri teknolojiye sahip kuruluşları var. Aselsan, TAİ, TEİ, Havelsan, Roketsan gibi stratejik kuruluşlarımızla iş birliği halinde olacağız, projeler yapacağız. Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve bağlı kuruluşlar, Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere diğer bölgelerle iş birliği halinde olacağız. Gebze Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ile ortak çalışma vereceğiz. İnşallah hedefimiz, Konya’da bulunan inovasyon merkezleri olan Teknokent ile İnnopark başta olmak üzere; Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ile ortak, nitelikli projeler üreterek ülkenin gelişmesine, kalkınmasına, katma değerine katkı yapacak işler yapmaktır. Konya Teknik Üniversitesi olarak hem ekonomik hem de bilimsel temellerle ticarileşebilecek konuları çalışarak ülkemize katkıda bulunma hedefindeyiz. Bu potansiyeli Konya’da, Konya Teknik Üniversitesinde fazlasıyla müşahade ettim. Yaklaşık 50 yıllık geçmişi olan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile geçmişi uzun yıllara dayanan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda da önemli bir potansiyel var. Geçmişte çok iyi işler yapılmış, inşallah iyi işlerin sayısını daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz.

PROF. DR. BABÜR ÖZÇELİK KİMDİR?

1989’da Marmara Üniversitesi’nde lisans, 1995’te Yüksek Lisansını bitirdi. 1999’da Sakarya Üniversitesi’nde Doçentliğini aldı. Gebze Teknik Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı görevini yaptı. Çalışma alanları şöyle: Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat, CNC Tezgahlar ve programlama, Talaşlı imalat ve Kesici takımlar, Plastik enjeksiyon ve dövme kalıpçılığı, Plastik malzemeler ve mekanik özellikleri 6 Eylül 2018’de Konya Teknik Üniversitesi’ne Rektör olarak atandı.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.