Özel Gençlik'te LGS analizi yapıldı

Özel Gençlik'te LGS analizi yapıldı

Özel Gençlik Ortaokulu, bölüm bölüm LGS, 2020 değerlendirmesi yaptı. Değerlendirmelere göre bazı bölümler ile ilgili çıkan soruların müfredatla örtüştüğü, bazı bölüm sorularının ise çeldirici olduğu kanaatine varıldı.

Bu yıl 20.06.2020 tarihinde 3.sü gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavında, pandemi sürecinin etkisiyle önemli değişiklikler yapılmıştı. Bütün bu değişiklikler doğrultusunda uzaktan eğitim desteği ile çalışmalarını devam ettiren, çabalayan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bir sınav sürecini daha tamamlamış bulunmakta. Sınav sonrası yaptığımız görüşmeler ve gözlemler dikkate alındığında uzaktan eğitim ile sınava hazırlık süreci öğretmen, öğrenci ve ve velileri zorladı. Normal zamanda da sınava dair kaygı yaşayan öğrenciler, okulunda akranlarıyla ve öğretmenleriyle, sosyalleşerek eğitimine devam ederken kaygılarını paylaşarak çözme imkânı buluyordu. Bu dönemde ise evlerinde aileleriyle beraber yönetmeye çalıştılar. Kimi öğrenci bu süreci planlayarak fırsata çevirirken kimi öğrenci de bu süreci kendi başına yönetmekte güçlük çekti. Sınav esnasında öğrencinin akademik performansı büyük etkiye sahipken bunun yanı sıra psikolojik hazır bulunuşluluğun yüksek olması da sınav sonuçları üstünde önemli etkiye sahiptir.

BÜTÜN BÖLÜMLERİN TEK TEK DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Bütün bu değerlendirmeler sınav öncesi ve sınav esnasında öğrencileri etkileyebilecek etkenlerken bunlarla beraber ders ders sınav soruları da ele alınmalıdır. Türkçe öğretmenleri ve öğrencilerin sorular hakkındaki yorumları dikkate alındığında her soru zor olmamakla birlikte çeldirici soruların olduğu ve bazı öğrencilerin çelişkili sorularda vakit kaybettiği gözlemlendi. Fakat genel olarak öğrencilerin okuduğunu anlama, dil ve düşünce bağlantısı kurma, doğru analiz ve sentez yapabilme ve grafik- tablo okuyabilme becerileri sorgulandı. Okuma alışkanlığı olan öğrenciler Türkçe dersi açısından avantajlı oldular. İnkılâp Tarihi dersinde ise daha çok kavram bilgisi ön planda tutuldu. Sorular müfredat konuları ile örtüşüyordu. İnkılap Tarihi soruları, TEOG soruları ile benzerlikler gösterdiği belirtiliyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ise konular müfredatla örtüşüyordu. Sorular öğrencilerin kavram ve yorum bilgisini ölçerken dikkatte gerektiren sorulardı. İngilizce dersinde ise öğretmenler ve öğrencilerin yorumları bu zamana kadar hazırlanan en kolay sorulardı. Fakat aynı zamanda öğrencilerin dikkatini ölçen belli başlı sorular vardı. Zaman planlamasında problem yaşayan bazı öğrenciler İngilizce sorularını yanıtlayamadılar. Sayısal oturumdan, Matematik dersi ele alındığında ise sınavın asıl belirleyicisi olduğu sorulardan ve yorumlardan anlaşılıyor. Matematik soruları da diğer derslerde olduğu gibi müfredata uygun şekilde hazırlanmıştır. Sorularda daha çok mantık- muhakeme becerisi ölçülmüştür. Fakat Matematik sorularının uğraştırıcı olmasından ötürü öğrencilerin zaman kontrolünde güçlük yaşadıkları gözlemlenmektedir. Fen Bilimleri dersinde ise konuların kısıtlı olması nedeniyle konularda eşit bir dağılımın olmadığı yorumlanmıştır. Soru düzeyleri zor olamamakla birlikte çeldirici sorulara yer verildiği gözlemlenmiştir. Genel olarak 2020 Liseye Geçiş Sınavı’nı ele aldığımızda; okuma alışkanlığı olan ve yorumlama becerisi kuvvetli olan öğrencileri avantajlı olmuştur. Bu sene, sınavın belirleyicisi ise Matematik olacak gibi görünüyor. Sadece sorular ve başarı penceresinden bakıp değerlendiremediğimiz bu sınav sürecinde öğrencilerimizin psikolojileri ve hazır bulunuşlulukları da göz önünde bulundurulmalıdır. Liselere yerleşme kısmında yüzdelik dilimler öğrenciler için asıl belirleyiciler olacaktır. Fakat geçen senenin yüzdelik dilimleri ile bu senenin yüzdelik dilimlerini bire bir eşleştirmemiz mümkün olmayacaktır. Bunun sebebi hem öğrenci sayısının fazla olması hem de matematik dersinin belirleyici olması olarak değerlendirilebilir.

TÜRKÇE

Yeni sınav sistemine uygun ve pandemi dönemi ve sonrası alınan tedbirlerle birinci dönem konularını kapsayan LGS’ye yıl içinde yapılan değerlendirmeler, yapılan çalışmalar ve yönlendirmelerle öğrencilerimiz sınava hazır olarak girdi. Sınav sonrası öğrencilerimizle yaptığımız görüşmelerde bazı soruların çeldirici ve zor olduğu ifade edilmiştir.

Sınav soruları incelenip yapılan değerlendirmeler göz önüne alındığında eğitimcilere göre de Türkçe soruları zordu. Eğitimcilere göre bazı sorular öğrencinin düzeyinin üzerinde yorum gücü gerektiriyordu. Bütün bu değerlendirmeler dikkate alındığında Türkçe sorularının değerlendirmesi şöyledir: 2020 LGS Türkçe soruları, MEB'in Türkçe öğretim programına ve birinci dönem ile sınırlandırılan LGS konu ve kazanımlarına uygun oluşturulmuştur. (Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Fiilimsi, Cümlenin Ögeleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebi Bilgiler, Sözel Mantık Muhakeme, Görsel Yorumlama ve Grafik Okuma ) başlıklarından soru sorulurken Türkçe'nin kültürel birikimini taşıyan atasözü ve deyimlerle ilgili hiç soru sorulmadı. LGS ile Türkçe sınavına dahil edilen 'Görsel Yorumlama, Sözel Mantık ve Muhakeme' sorularının bu yıl da özellikle ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Dil bilgisi soruları ise doğrudan bilgi ölçmekten ziyade örnek sorularda olduğu gibi öncülde verilen bilgileri sorunun üzerinde yorumlayarak çözüme ulaşmayı gerektiren nitelikte. Sınava genel olarak baktığımızda soruların öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. Özellikle A kitapçığı 1, 10 ve 12'nci sorularının Türkçe sınavı için eleyici nitelikte olduğu görülmüştür. A kitapçığında 1'inci (sözcükte anlam), 10'uncu (grafik yorumlama), 15'inci (grafik-görsel yorumlama), 13'üncü (sözel mantık)  ve 6'ncı (grafik yorumlama-anlam bilgisi) sorular öğrencinin yorum çıkarım değerlendirme ve karar verme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmış. Bu sorular aslında öğrencinin Türkçe birikimi ile birlikte disiplinler arası düşünme becerilerini ölçüyor. Sorular, öğrencilerin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de dil bilimsel açıdan analiz etmesini gerektiriyor. Türkçe sınavı; okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve dört temel dil becerisine aktif olarak kullanabilen, kelime hazinesi zengin öğrencilerin fark yaratacağı nitelikteydi. Bu sebeple kendilerini hem dil yeterliliği hem anlama becerileri noktasında geliştiren öğrencilerimizin başarılı olacakları bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

MATEMATİK

Pandemi döneminin başlaması ile birlikte alınan tedbirler doğrultusunda yalnızca 1. Dönem konularını kapsayan Liselere Giriş Sınavı’na MEB tarafından hazırlanan ders kitabının ışığında çalışmalarımız eksiksiz olarak tamamlanmıştır. MEB tarafından paylaşılan örnek sorular ve çalışma soruları öğrenciler ile birlikte çözülmüştür. Sınav soruları 1.Dönem kazanımlarına uygun hazırlanmıştır. Çarpanlar Katlar, EBOB-EKOK, Kareköklü Sayılar, Üslü Sayılar, Veri Analizi, Olasılık ve Cebirsel ifadeler konularından sorular gelmiş olup bazı soruların öğrencilerin muhakeme yeteneğini zorlamış olduğu yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda tespit edilmiştir. LGS içinde Olasılık Kazanımı’ ndan gelen A Kitapçığı 14 ve 16. Sorular öğrencilerin muhakeme yeteneğini zorlamış olup sınav öncesinde bizimle paylaşılan çalışma soruları ve örnek sorulardan uzaktır. Cebirsel İfadeler kazanımından gelen 19. Soru da yine Türkiye genelinde öğrencilerin muhakeme etmekte zorlandığı bir soru olarak tespit edilmiştir. Türkiye genelinde tüm Matematik zümreleri ve uzmanlardan gelen yorumlar neticesinde LGS Matematik sorularının son 3 yıl içindeki en zor sorular olduğu konusunda hem fikir olunmuştur.

FEN BİLİMLERİ

Soruların konu dağılımlarına baktığımızda kazanım sayısının da fazla olmasına bağlı olarak DNA ve Genetik Kod (2.Ünite) ünitesine 8 soru ile ağırlık verildiği gözlemlenmiştir. Diğer ünitelerden de Mevsimler ve İklim (1.Ünite) 3 soru, Basınç (3.Ünite) 5 soru ve Madde ve Endüstrisi’nden (4.Ünite) 4 soru sorulmuştur. Fen Bilimleri sınav soruları; Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasında yer aldığı gibi sadece ilk dönem konularından ve ilk dönemin tüm ünitelerinden sorulmuş olup, MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur. Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı, tablo ve grafiklerin yer aldığı, görsel içerikli sorular öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır. Birkaç soru diğerlerine göre çeldiricileri güçlü sorular olarak karşımıza çıkmıştır. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu örnek soru ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerin yayımlamış olduğu çalışma soruları ile benzerlik göstermektedir. Müfredat ve kazanımlara hâkim olan, okuduğunu anlama gücüne sahip öğrencilerin çok zorlanmayacağı orta seviyede bir sınavdır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları beklediğimiz gibiydi. Din Kültürü soruları incelendiğinde adayların kavram ve yorum bilgisini ölçen soruların sorulduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca soruların dikkat gerektirdiği ve şıkların birbirine yakın olduğunu da söylemekte fayda vardır. Soruların kazanımlara uygun, yoruma dayalı olduğu ve yorumlarken bilgiyi de kullanmayı gerektiren sorulardan oluştuğu gözlendi. Her bir sorunun, bir kazanımı ölçtüğü görüldü. Kader ile ilgili kavram sorusunda öğrencilerin zorlandığını düşünüyoruz. Diğer sorular açık, anlaşılır ve beklendiği gibiydi.

Bütün bu değerlendirmeler dikkate alındığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının değerlendirmesi şöyledir: “2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, MEB'in DKAB öğretim programına ve birinci dönem ile sınırlandırılan LGS konu ve kazanımlarına uygun oluşturulmuştur. (Kader ve Kaza İnancı, İnsan İradesi ve Kader, Kader ile İlgili Kavramlar, Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa, İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem, Zekât ve Sadaka İbadeti, Din, Birey ve Toplum) başlıklarından soru sorulurken Bir Ayet Öğreniyorum kazanımından hiç soru sorulmamıştır. Sınava genel olarak baktığımızda soruların 1.Ünite: Kader ve Kaza İnancı (3 soru), 2.Ünite: Zekât ve Sadaka (6 soru), 3.Ünite: Din, Birey ve Toplum: (1 soru) dağılımında hazırlandığını, A kitapçığı 2’nci sorusunun eleyici nitelikte olduğunu ve öğrencinin yorum çıkarım değerlendirme ve disiplinler arası düşünme becerilerini ölçtüğünü söyleyebiliriz.”

İNGİLİZCE

2020 LGS maratonunu tamamlamış bulunmaktayız. Ekip arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle beraber çabaladık ve emek verdik. Çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum.

LGS İngilizce soruları geçen yıllara göre oldukça kolay seviyede değerlendirilebilir. Soruların içine serpiştirilmiş bir iki soru haricindeki sorular seviye olarak oldukça düşüktür. Zor olarak değerlendirilen birkaç soru ise biraz daha fazla dikkat gerektirecek seviyededir. LGS soruları okulumuzda yaptığımız denemelerin çoğunun zorluk seviyesi olarak altındadır. Yaptığımız denemelerde çocukları zor soru sorulma ihtimaline karşı hazırlamıştık. Ancak sorulan sorular seviye olarak düşük seviyede kaldı. İngilizce sorularında yaşadığımız problem soru seviyelerinden ziyade süre sıkıntısı olmuştur. Öğrencilerin bazıları süreyi yetiştiremediği için soruları çözememiştir. Yıllardır uyguladığımız kelime ezberleme ve soru çözüm teknikleri neticesinde olumlu sonuçlar almayı umut etmekteyiz.

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

2020 LGS’de öğrencilerimiz, Covid 19 nedeni ile ilk üç üniteden sorumlu oldular. Genel anlamda konu eksiği bulunmayan, düzenli şekilde çalışmış sorgulayarak öğrenme biçimini benimsemiş, yorum yapabilme gücü ve dikkati yüksek öğrencilerin zorlanmadan yapabildiği bir sınav olmuştur. İnkılap Tarihi dersinde genel olarak paragrafı yorumlamaya dayalı sorular sorulurken dikkat ve bilgi gerektiren bir iki soruya da yer verilmiştir. Sınav sorularının bilgi, anlama ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Ağırlıklı olarak MEB’in yayınladığı örnek sorulara benzer bir sınav hazırlanmış; ancak örnek sorularda sıkça verilmiş olan görsel okuma (harita, afiş, grafik) sorularına yer verilmemiştir. Genel olarak öğrencilerin zorlandığı bir sınav olmamıştır. Eleyici sorunun A kitapçığındaki 8. Soru olduğu söylenebilir. Sonuç itibari ile orta derecede zorluğu olan bir sınav olmuştur.

 


 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.