İttifak Holding'den Selva açıklaması

İttifak Holding'den Selva açıklaması

İttifak Holding'den “Selva’da Hisse Bilmecesi! Binlerce Yatırımcı Mağdur!” başlıklı haberle ilgili açıklama geldi

Sorumluluğunuz altındaki www.merhabahaber.com adlı internet sitesinde, https://www.merhabahaber.com/ittifak-holding-sessizlige-burundu-selvada-neler-oluyor-1829642h.htm URL adresinde 01.12.2020 tarihinde yayınlanan “Selva’da Hisse Bilmecesi! Binlerce Yatırımcı Mağdur!” başlıklı ve “İttifak Holding sessizliğe büründü! Selva’da neler oluyor?” alt başlıklı haber-yorumda yer verilen beyanlar tamamıyla gerçeğe aykırı olup, bu durum halkın doğru haber alma hakkını ihlal ettiği gibi Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Selva Gıda San. A.Ş.’ nin ticari itibarını zedelemekte, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında suç teşkil etmektedir.

Şöyle ki ;

  1. Selva Gıda Sa. A.Ş.’ nin halka arzına ilişkin süreç 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Özel Durumların Açıklanmasına dair ikincil mevzuat çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetimi altında yürütülmektedir.

Anılan mevzuat hangi durumlarda ve zamanda hangi bilgilerin, hangi mecralarda kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini açıkça düzenlemiştir. Bu düzenlemelere aykırı tutum ve davranışlar Kanunun 103 ve devamı maddeleri uyarınca idari para cezası ve hürriyeti bağlayıcı cezaları gerektirmektedir.

Şirketimiz, bu hukuki düzenlemelere uygun olarak gerekli tüm açıklamaları yasal mecra olan Kamuyu Aydınlatma Platformu(https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim) aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kamuoyu ile bu prosedüre uygun olarak paylaşılmayan hiçbir bilginin Şirketimiz tarafından hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılması, basın yayın organlarında haber yapılması sözkonusu olamaz.

Hal böyleyken, haber içeriğinde; ekonomist Fatih Güneş adlı kişiye atfen; “İttifak Holdingi açılıyor diye 25 Kasım'da şirketlere haber uçurdu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıklama yapmadan basınla bu haber paylaşıldı.” , “Eylül ayından bu yana Selva'nın hesabından yapılmış bir paylaşım yok. Medya tarafından İttifak'ın Selva'yı halka arz edeceği duyuruldu.” şeklinde yer verilen beyanlar tamamen gerçek dışıdır.

KAP internet sayfasından herkes tarafından rahatlıkla ulaşılabilecek olan özel durum açıklamaları incelendiğinde; Selva’nın halka arzı ile ilgili olarak 30.09.2019 tarihinde İttifak Holding ve Selva Yönetim Kurulları tarafından alınan kararın aynı gün seans kapanış sonrası KAP da duyurulduğu, bu konuyla ilgili son açıklamanın 26.10.2020 tarihinde yapıldığı görülecektir.

  1. Haberde yer alan beyanlar, bunları sarfedenlerin konu hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığını, eksik ya da hatalı bir takım sübjektif düşüncelerin halka haber olarak aktarıldığını da ortaya koymaktadır.

Halka arz süreci, yukarıda anılan Kanunun ve ikincil mevzuat yanında Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararları ile çok sıkı ve detaylı şekil kurallarına bağlı olarak yürütülmektedir. Böyle yazılı ilke ve kurallara bağlı olan işlemler hukuken “teamüllere göre” yürütülemez. Bir halka arz başvurunun sonuçlanma süresini belirleyen tarafların iradesi değil, yetkili Kurumlarca mevzuat gereklerinin tam olarak yerine getirilmesine yönelik karar ve işlemleridir.

Bu nedenle, haberde yer alan “Tehammülere göre bu kadar sürenin geçmesi doğru değil.” şeklindeki beyan tamamen halkı yanıltıcı niteliktedir. (yazım hataları haber metninin orijinal metninden yapılan alıntıdan kaynaklanmaktadır.)

  1. Haberde yer alan bu asılsız beyanlar, muhatapları yönünden 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103 ve devamı maddelerinde düzenlenen suçların basın yayın yoluyla isnadı niteliğinde olup, bu haksız isnatlar 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267’nci maddesi uyarınca bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmayı gerektiren iftira suçunu oluşturmaktadır.

 

Bu eylem ve söylemler aynı zamanda, gerek İttifak Holding A.Ş’in borsada işlem gören paylarının gerekse Selva Gıda San. A.Ş.’ nin halka arz süreci devam eden paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarının etkileyebileceğinden 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçunu da oluşturmaktadır. Bu hükme göre; “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.”

 

  1. Bahsekonu haber ve yorumlar sebebiyle, yukarıda anılan ceza-i sonuçlar yanında, gerek Şirketlerimizin gerekse yatırımcıların maddi ve manevi zararlara uğraması, bu zararlara sebebiyet verenlerin de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 49 ve devamı maddeleri uyarınca tazminat sorumluluğu ile karşı karşıya kalması muhakkaktır.

Bu hukuki sebeplerle, ilgililer hakkında her türlü şikayet, talep ve dava haklarımızı saklı tutuyoruz.

Anılan gerekçelerle, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesi gereğince, tarafınızca içeriğin yayından çıkarılmasını, TC Anayasası’nın 32’nci maddesinde düzenlenen cevap ve düzeltme hakkı kapsamında iş bu metnin aynı internet sayfasında aynı şekilde yayınlanmasını, iş bu metnin tebliğ olunduğu tarihten itibaren en geç 24 saat içinde gereğinin yapılmasını rica ederiz.

İttifak Holding

 

Bahse konu haber ise şu şekilde: 

Konya, Twitter'da Türkiye gündemine oturdu. Konya merkezli hizmet veren İttifak Holding, #ittifakholdingselvanerede hastagı ile bugün en çok konuşulan konuların başında geldi. Selva'nın halka arz edileceği haberlerinin geçtiğimiz aylarda basına yansıması, bu haberden sonra binlerce kişinin İttifak Holding'ten hisse alması ve o günden sonra İttifak Holding'in sessizliğe bürünmesi bardağı taşıran son nokta oldu. Binlerce küçük hissedar, hakkını aramak için paylaşım yaptı. Mağdur edildiğini söyleyenler İttifak'tan açıklama bekliyor.

Ekonomist Fatih Güneş, yaşanan mağduriyet ile ilgili şunları söyledi: “İttifak Holdingi açılıyor diye 25 Kasım'da şirketlere haber uçurdu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıklama yapmadan basınla bu haber paylaşıldı. Teamülere göre bu kadar sürenin geçmesi doğru değil. Eylül ayından bu yana Selva'nın hesabından yapılmış bir paylaşım yok. Medya tarafından İttifak'ın Selva'yı halka arz edeceği duyuruldu. Borsadan hisse alındı. Hisse ücreti arz talebe göre değişir. Haber paylaşıldı, hisse almak isteyenlerin iki üç katı kadar, satmak isteyenler oldu. Hissenin değeri düştü. Grup şirketlerinin bu dönemde halka arz ettiği grupların değeri normal şartlarda düşmez. Peki bunu satmak isteyenler kim? Halka arzının gecikeceğini bilen insanlar bunlar. İttifak Holding, küçük yatırımcıyı mağdur oldu. Bu sessizlik doğru değil. İttifak iyi niyetli ise basına bir açıklama yapar. Bu açıklama neden yapılmıyor? KAP'ta güncelleme yok. Hisse açılmadı. İttifak, KAP'a da açıklama yok. Yaşananlar, spekülasyona sebebiyet veriyor.”

Konu hakkında görüşlerini aldığımız Ekonomist Fatih Güneş, yaşanan mağduriyet ile ilgili şunları söyledi:

Her şey İttifak Holdingin Ekim ayında, Selva Gıdayı halka açıyoruz diye tüm basına beyanat vermesi ile başladı. İttifak Holding, Temmuz ayında çalışmalara başladıklarını ve Ekim sonu itibari ile SPK'nın onayladığını duyurması ile başladı. Ve tabi küçük yatırımcı haklı olarak İttifak hissesine hücum etti. Ama beklenmedik bir şey oldu, 21 Ekim'de hissenin değeri 11 TL'ye yükselmişken, bedelli artırımına giden şirketin hisseleri 3 TL'lere düştü, birden çok ciddi satışlarla 1 haftada değer kaybetti.. 

Normal şartlarda böyle bir haberle hissenin uzun zaman yukarı seyretmesi gerekirken, bu uzun sessizlik ve olumlu haberin gelmeyişi, hisseden blok satışlar şüpheleri daha da arttırıyor..

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıklama yapmadan basınla bu haber paylaşıldı. Teamüllere göre bu kadar sürenin geçmesi doğru değil. Piyasada bir olumsuzluk sezerek satış yönünde hareket etti .. Eylül ayından bu yana Selva'nın hesabından yapılmış bir paylaşım yok. KAP a yapılmış bir bildirim yok. Borsadan 3,5 TL'ler seviyesinde hisse alan yatırımcı, korkup 2-2,2 TL'den satmaya başladı ve korkunç zarar etti.

Hissenin değeri ilginç şekilde düştü. Grup şirketlerinin bu dönemde halka arz ettiği grupların değeri normal şartlarda düşmez. Peki bunu satmak isteyenler kim? Halka arzının gecikeceğini veya iptal olacağını bilen insanlardı bunlar. İttifak Holding, küçük yatırımcıyı mağdur ediyor. Bu sessizlik doğru değil. İttifak iyi niyetli ise basına bir açıklama yapar."

HİSSE MAĞDURLARI TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU

Yaşanan bu mağduriyetin ardından küçük hissedarlar, Twitter'da İttifakHoldingSelvaNerede hastagı açarak, haklarını aradı. İttifakHoldingSelvaNerede hastagı ile yaklaşık 11 binden fazla tweet atıldı. Binlerce mağdur hissedar, İttifak Holding'e “Sessizliğinizi bozun” çağrısında bulundu. 

26 EKİM'DE TEBLİĞ ALINDIĞI SÖYLENDİ

İttifak Holding'ten halka arz ile ilgili şöyle bir açıklama yapılmıştı: “Bağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 24.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2020 tarihli 66/1307 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, SPK iznine ilişkin ilgili daire kararının 26.10.2020 tarihinde tebliğ alındığı, Bakanlık onayı için bugün Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığı, Selva Gıda San.A.Ş.tarafından Şirketimize bildirilmiştir.”

Merhabahaber.com

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
9 Yorum