Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020-2022 yıllarında bugüne kadar olduğu gibi mali disipline kararlı bir şekilde devam edilecektir....

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020-2022 yıllarında bugüne kadar olduğu gibi mali disipline kararlı bir şekilde devam edilecektir. 2020 yılında bütçe açığının milli gelire oranın yüzde 3'ün altında kalması faiz dışı dengede ve kamu borç stokunun milli gelire oranında kademeli bir iyileşme olmasını ön görüyoruz. Bu kapsamda da her türlü kararlılığı göstereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Konferans Salonu'nda konuşan Ağbal, 2020 yılı bütçesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2020 yılında kamuya 60 bin yeni alımın olacağını söyleyen Ağbal, ihtiyaç duyulursa yıl içerisinde yeni çalışmaların da yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacağını söyleyen Ağbal, "Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunulacak. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi AK Parti tarafından hazırlanan 18'inci bütçedir. Aynı zamanda 2020 yılı bütçesi başkanlık sistemi içerisinde hazırlanan 2'nci bütçe olma özelliğini taşımaktadır. 2020 yılı bütçesinin ülkemizin kalkınması ve refahına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

2020 yılında Türkiye ekonomisi için olumlu yönde gelişmelerin yaşanacağını belirten Ağbal, "Özellikle 2019 yılında küresel büyümede aşağı yönde bir gerçekleşme olurken, 2020 yılına ilişkin beklentilerin ılımlı büyüme trendine gireceğine işaret ediyor. Özellikle son dönemde ortaya çıkan küresel düzeydeki üretime ilişkin yukarı yönlü açıklamalar; ABD ve Avrupa başta olmak üzere global düzeyde faiz oranlarının aşağı gelmesi, gelişmekte olan ülkelere yönelik finansman koşullarının olumlu olacağı beklentisi aslında 2020 yılı Türkiye ekonomisi açısından olumlu gelişmeler olarak ortaya çıkıyor. Devam eden küresel ticaret savaşları, özellikle bölgemizde yaşanmakta olan jeopolitik riskler, finansal piyasalara ve petrol fiyatlarına ilişkin belirsizliklerde 2020 yılında hem küresel anlamda hem de ülkemiz açısından belirsizlikleri oluşturan temel faktörler olarak ön plana çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

"2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmekte"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2020 yılı için belirlediği ekonomideki yüzde 5'lik büyümenin gerçekleşeceğini öngördüğünü söyleyen Ağbal, "2020 yılı bütçesi hazırlıkları Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı eş güdümünde bütün bakanlıklarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın katkıları sonucunda hazırlandı. Hazine ve Maliye Bakanımız, 2020-2022 yıllarını kapsayan yeni ekonomik programı kamuoyuyla paylaştı. Daha sonra yeni ekonomik programla uyumlu orta vadeli mali plan yayınlandı. Söz konusu planda bakanlıklar ve kurumların 2020-2022 yılları için kurum harcama tabanları belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanımızın da açıkladığı üzere 2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda ise 1 milyon 52 bin artış beklenmektedir. 2020 yılında ihracatımızın 190 milyar dolara çıkması, cari işlemler dengesine verdiği katkı her geçen yıl artan seyahat gelirlerimizin 34,3 milyara çıkması ve ihracat ve ithalat gelişmeleriyle büyüme gelişmelerine bağlı olarak da cari işlemler dengesinin yüzde 1,2 oranında açık vermesi beklenmektedir. 2020 yılında enflasyonun yine tek haneli rakamlara inmesi ve yıl sonunda yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, güçlü bir Türkiye"

11'inci Kalkınma Planında ortaya konulan hedeflere ulaşma noktasında 2020 yılı bütçesinin öneminden bahseden Ağbal, "2020-2022 yıllarında bugüne kadar olduğu gibi mali disipline kararlı bir şekilde devam edilecektir. 2020 yılında bütçe açığının milli gelire oranın yüzde 3'ün altında kalması faiz dışı dengede ve kamu borç stokunun milli gelire oranında kademeli bir iyileşme olmasını ön görüyoruz. Bu kapsamda da her türlü kararlılığı göstereceğiz. Mali disiplin, ekonomi politikalarımızın en önemli bileşenlerinden bir tanesi. 2020 yılının bütçe politikasının en önemli hedeflerinden bir tanesi; enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde tesisi olacaktır. 2020 yılı bütçemiz, 11'inci kalkınma planında; daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonumuza hizmet edilecek önemli adımların atılacağı bir bütçe olacaktır. İnşallah 11'inci Kalkınma Planında ortaya koyduğumuz hedefleri realize etme noktasında 2020 yılı bütçesi önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda, eğitimden sağlığa, sanayide dönüşümü sağlayacak AR-GE ve inovasyon, yüksek teknolojiye dayalı yerli üretimde sıçrama yapılmasını sağlayacak hamlelerden, lojistik ve finansmana kadar birçok alanda yeni programların başlatıldığı bütçe olacaktır" açıklamasında bulundu.

"2020 bütçesinde 138,9 milyar lira bütçe açığı öngörülmüştür"

Ağbal, 2020 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanun teklifinde ortaya çıkan bütçe büyüklüklerini paylaştı. Ağbal, "2020 yılı bütçemizde, bütçe giderleri 1 Trilyon 95, 5 milyar lira. Faiz hariç giderler; 956,5 milyar lira. Bütçe gelirleri 956,6 milyar lira. Vergi gelirleri; 784,6 milyar lira, bütçe açığıysa; 138,9 milyar lira olarak öngörülmüştür. 2020 yılı bütçemiz Hazine ve Maliye Bakanımızın da işaret ettiği gibi ekonomide dengelenme, disiplin ve değişim anlayışımıza uygun olarak hazırlandı. Bütçenin sağlam ve sürdürülebilir gelirlere dayandırılması, toplanan gelirlerin ise vatandaşların hizmetini esas alan bir anlayışla kullanılması en temel önceliğimiz olacaktır. 2020 yılı bütçesindeki giderlerin yüzde 88'i doğrudan doğruya vatandaşlarımıza hizmet olarak, ülkemizin kalkınmasına destek olacak alanlarda harcanacaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve sağlığın payı arttı

Ağbal, 2020 yılı bütçesinin temel harcama kalemlerini oluşturan hususlarla ilgili olan bilgileri paylaştı. Ağbal, eğitime ayrılan kaynakların çeşitlendirilerek artırılacağının belirterek, "Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020'de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1'i eğitime gitmiş olacak. Eğitimde beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilmiş, öğretmen sayımız artırılmış ve derslik başına düşen öğrenci sayısı da önemli ölçüde azaltılmıştır. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bu çerçevede 2 milyondan fazla öğrencimizin faydalandığı burs ve öğrenim kredisi için 12,5 milyar lira kaynağı ayırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı. Sağlık alanında da 2020 yılı bütçesi içinde de artış olduğunu vurgulayan Ağbal, şehir hastalıkları projeleri, nitelikli odalara sahip modern devlet hastanelere kadar sağlık alanında erişimin artığını söyledi. Ağbal, "2020 bütçeden 188,6 milyar lira, savunma ve güvenliğe 141,1 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Dolayısıyla eğitim ve sağlık bundan önceki yılların bütçelerinde olduğu gibi 2020 yılı bütçesinin de en önemli sac ayağını oluşturuyor" dedi.

"İhtiyaç halinde gerekli olan ilave bütçe kaynakları tahsis edilecek"

Ağbal, Türkiye'nin savunma ve güvenliğinin hükümetin en önemli önceliği olduğunu söyleyerek, "Ülkemizin huzur ve güvenliği her şeyin önündedir. İç ve dış kaynaklı terör tehditleri, savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarımızın süratle ve etkin bir şekilde karşılanmasını ve özellikle yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ortaya çıkan gelişmeleri dikkate alarak savunma ve güvenliğe ayırdığımız kaynaklarda önemli bir artışı 2018 bütçesinde gerçekleştirmiştik. Aynı yaklaşıma devam ederek 2020 yılında da savunma ve güvenlik için bütçeden 141,1 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İhtiyaç halinde de gerekli olan ilave bütçe kaynakları tahsis edilecektir" şeklinde konuştu.

"88,5 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak"

Kamu yatırımları hakkında da bilgi veren Ağbal, "2020 yılında ulaştırmadan imalat sanayisine, sağlıktan eğitime kadar 88,5 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak" açıklamasında bulundu. 2020 yılı bütçesinden sosyal yardım harcamaları için 69,5 milyar ayrıldığını belirten Ağbal, ödeme gücü olmayan vatandaşlar için ayrılan prim giderlerinin 13,4 milyar liraya çıktığını açıkladı.

2020 yılı bütçesinden tarıma ayrılan payda önemli bir artışa gidildiğinin altını çizen Ağbal, "Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33,4 milyar liraya çıkardık, tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık. Tarımsal destekleme programları için ayırdığımız kaynak 2019 yılı ödeneklerine göre yüzde 36,6 oranında artarak 22 milyar liraya çıkarılıyor. Yüzde 36,6 oranındaki artış önceki yıllarda yapılan artışlara göre oldukça yukarıda. İnşallah 2020 yılında çiftçilerimize yapılacak bu destekleme ödemeleri hem tarımsal ödemelerin artmasına hem de vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kaynakların teminine katkı verecektir" diye konuştu.

Son yıllarda önemli ölçüde artan reel sektör desteklerine 2020 yılında da devam edileceğini kaydeden Ağbal, özel sektör aracılığıyla büyüme stratejisine devam edileceğini duyurdu. Ağbal, "Reel sektör destekleri 2020 yılında da devam edecek. Bu desteklere bütçeden ayırdığımız kaynağı 44,5 milyar liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağbal, "Kamuya yeni alınacak personel sayısı da önemli bir bileşen olarak belirlendi. 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüsü yapıldı. İhtiyaçlar çerçevesinde tabii ki, yıl içerisinde bu hususta da gerekli çalışmalar yapılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, beraberindeki heyetle birlikte bütçe bağlaması seremonisini gerçekleştirdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.