18 yılda 77 kez sistem değişti!

18 yılda 77 kez sistem değişti!

Türkiye'de eğitim sisteminin kaos ve belirsizlik içinde olduğunu söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “18 yılda eğitimde 7 kere bakan, neredeyse 77 kere de sistemin değişti. Gelin bu işin içinden çıkın” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin “Eğitime Dair Tespit, Teşhis ve Öneriler” başlıklı eğitim raporunu Balgat Eğitim Merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Bir ülkenin en büyük servetinin genç nüfusu olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Gençlik bir cevherse o cevherin işleneceği süreç de eğitim sistemidir." ifadesini kullanarak "Gençlerin sınavlara hazırlanmaktan hayata hazırlanamadığı" eleştirisinde bulundu. AK Parti iktidarın eğitim politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, parti olarak, milli eğitimi, Türkiye'nin en önde gelen meselesi olarak gördüklerini, bu konuda atılması gereken adımların ülkenin bekası gözetilerek siyaset üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini belirtti. Çalışmayla "Türkiye'de nitelikli eğitimin yapılamadığı" sonucuna ulaştıklarını dile getiren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, eğitime yönelik tespitleri, teşhislerini ve önerilerini sıraladı.

EĞİTİM SİSTEMİ DENEME TAHTASINA ÇEVRİLDİ

“Gençlik bir cevherse, o cevherin işleneceği süreç de eğitim sistemidir” diyen Karamollaoğlu, 18 yıldır ülkeyi aynı iktidarın ve aynı anlayışın yönettiğini hatırlattı. 18 yılda eğitimde 7 kere bakan, neredeyse 77 kere de sistemin değiştiğini ifade eden Karamollaoğlu, “Değişen bakanların hepsi de, bir önceki sistemi eleştirip, yeni bir sistem getireceğini söyleyerek göreve başladı. Sonuç. Hepsi hüsran. Hepsi hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Maalesef Cumhuriyet tarihinin bu konuda en çok yanılan iktidarıyla karşı karşıyayız. Bizzat kendileri istisnasız, hemen her konuda “yanılmışız” dediler. Reform diye getirdikleri her sistem bir öncekini mumla arattı. Gariplik şurada ki; yapanlar da kendileri şikayet edenler de. Ancak eğitim başka yanlışlara benzemez. Eğitimde yapılan bir yanlış gelecek 50 yılınızı, gelecek 100 yılınızı etkiler. Gençler sınava hazırlanmaktan hayata hazırlanamıyor. LGS, OKS, SBS, TEOG, YDS, YGS, LYS, DGS, TUS, DUS, LES, ALES, KPDS, KPSS… Sayarken dilimiz bile dönmüyor. Bunlar Türkiye’de uygulanan sınav sistemlerinin isimlerinden bazıları. Çocuklar at yarışı gibi bir sınavdan öbürüne koşturuluyor” dedi.

EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK GÖZLE GÖRÜLÜR BİR HAL ALDI

Türkiye'de eğitimin ciddi bir nitelik sorununun bulunduğu aktaran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Vatandaşlarımızın yüzde 72,6'sı Türkiye'de nitelikli eğitim yapılmadığını ifade etmektedir. Bu oran öğretmenler arasında yüzde 78'e kadar yükselmektedir. Eğitimdeki eşitsizlik gözle görülür ve tüm kesimler tarafından fark edilir hale gelmiştir. Vatandaşlarımızın yüzde 81'i tüm öğrencilerin kaliteli bir eğitime ulaşamadıklarını düşünmektedir. Bu oranın bu derece yüksek olması çok düşündürücüdür ve birçok toplumsal sorunun işaretidir. Gerçek hayattan kopuk olan bir eğitim sistemi çocuklarımızı hayata hazırlayamamaktadır. Vatandaşlarımızın 4'te 3'ü eğitim sisteminin çocukları hayata hazırlamadığını ifade etmektedir. Bu oran öğretmenler arasında bile yüzde 80'leri aşmaktadır. Öğrencilerimiz, akademik başarı için okul dışındaki aktörlere muhtaç ve mahkum edilmektedir. Katılımcıların yüzde 67'si, okulda verilen öğretimin akademik başarı için yeterli olmadığını düşünmektedir. Okullar spor salonu, bina, bahçe gibi fiziki özellikler ve laboratuar malzemesi, eğitim araç gereçleri gibi teknik donanımlar açısından yeterli değildir.Okulların fiziki özellikler ve teknik donanım açısından yetersiz olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 70'leri aşmaktadır. Eğitim sistemimiz her geçen gün daha da kötüye gitmekte ve vatandaşlarımız sisteme ilişkin güvenlerini kaybetmektedir. Vatandaşlarımızın yaklaşık 4'te 3'ü eğitim siteminin eskiye nazaran kötüye gittiğini ifade etmektedir. Adrese dayalı kayıt sistemi okulların kalitesinde denklik sağlanmadığı için mağduriyetler ortaya çıkarmaktadır. Vatandaşlarımızın yüzde 62'si çocuğunu en yakın devlet okuluna gönül rahatlığı ile kayıt ettiremeyeceğini söylemektedir. Öğretmenlik mesleği uygulanan politikalar nedeniyle sürekli itibar kaybetmektedir. Öğretmenlerimiz, maaşlarını ve özlük haklarını yetersiz bulmaktadır. Ücretli/sözleşmeli, kadrolu gibi ayrımlar da başka bir eşitsizlik durumu ortaya çıkarmaktadır” şeklinde konuştu.

EĞİTİM SİSTEMİMİZ KAOS VE BELİRSİZLİK İÇİNE YUVARLANMIŞTIR

Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Sonuç olarak bu tablo göstermektedir ki eğitim sistemimiz büyük bir kaos ve belirsizliğin içine yuvarlanmıştır. Eğitimimiz gerçek hayattan kopmuştur ve vatandaşlarımız ümitsizliğe sürüklenmiştir. Ortaya konulan süslü lafların aksine birçok okulumuz teknik ve fiziksel olarak yetersiz durumdadır. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a duyulan kısmi güven ve var olan iyimser algı da, beklentilerin somut adımlarla desteklenmemesi nedeniyle zamanla azalmaya başlamıştır. Esasında problemlerin en önemli nedenlerinden bir tanesi ehliyet ve liyakate önem verilmemesidir. Öğretmenlerin mülakata mahkûm edildiği, yönetici atamalarının siyasi partilerden referans bulmaya kaldığı, yöneticilerin keyfi kriterlerle belirlendiği bir ortamda eğitim sisteminin bu noktaya sürüklenmesi kaçınılmazdır.”

SAADET'TEN 21 MADDELİK EĞİTİM MANİFESTOSU

Saadet Partisi Milli Eğitim alanındaki temel tespit, teşhis ve önerilerimizi içeren 21 maddelik Eğitim manifestosunu paylaştı. Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, şunları söyledi: İnanıyorum ki; Türkiye bu tespit ve önerileri hayata geçirebildiği ölçüde, 2023’e de, 2053’e de daha emin ve sağlıklı adımlarla yürüyecektir. Eğitimde nicelikten çok niteliğe önem verilmelidir. Evlatlarımızı sınava değil hayata ve geleceğe hazırlayacak kalitede bir müfredat ve eğitim metodu oluşturulmalıdır. Eğitimde fırsat eşitsizlikleri ortadan kaldırılmalı veya en az seviyeye indirilmelidir. Kaliteli eğitim, maddi imkânları yetenlerin imtiyazından çıkarılmalı ve toplumun geneline yayılmalıdır. Okulların teknik, teknolojik, fiziki imkânları ve sınıf mevcutları nitelikli öğretime uygun hale getirilmelidir. Eğitimin her kademesinde, özellikle de yönetim kademelerinde, yapılan atamalarda liyakat esas alınmalıdır. Bir ülkenin eğitiminin kalitesi öğretmenlerinin nitelikleri ile doğru orantılıdır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen yetiştirme konusunda ciddi adımlar atılmalıdır. Öğretmenlerin meslek onuruna yakışır şartlarda çalışabilmesi ve görevlerini şevkle ifa etmeleri için öğretmen maaşları ve özlük hakları acilen yeniden düzenlenmelidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması ve söz verilen 3600 Ek Gösterge konuları ivedilikle gündeme alınma çözülmelidir. Devlet okullarının kaybettiği itibar, isabetli reformlarla yeniden kazandırılmalı ve okullarda verilen destekleme/ yetiştirme kurslarının niteliği artırılmalıdır. İmam Hatip Liselerinin planlaması ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılmalı. Sadece seçilmiş olanlarda değil, tüm İmam Hatip Liselerinde eğitimin kalitesi ve niteliği yükseltilmelidir. Meslek liseleri ilgili sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınarak planlanmalı ve meslek liselerindeki eğitimin niteliği hem mesleki hem de akademik anlamda artırılmalıdır. Pandemi ve benzer acil durumlara karşı eğitim sisteminin alt yapısı güçlendirilerek, uzaktan eğitim ve diğer eğitim modelleri üzerinde etkili, verimli ve güven veren planlamalar acilen yapılmalı ve uygulmaya konuşmalıdır. Eğitim Sistemi’ne veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından duyulan güven çok alt seviyelerdedir. Güven vermeyen bir sistemin ayakta kalması da faydalı olması da mümkün değildir; bu yüzden eğitim sistemine güven tesis edecek adımlar süratle atılmalıdır. Eğitim sisteminin tüm yapı taşlarının, siyasi popülizmden uzak, gerçekçi ve uygulanabilir bir sistemin inşası önem arz etmektedir. Öğretmenler arasında ücretli, kadrolu ve sözleşmeli gibi tüm ayrımlar ortadan kaldırılmalı. Tüm öğretmenler kadrolu olarak istihdam edilmelidir. Öğretmen performansı objektif kriterlerle, sürekli ölçülmelidir. Eğitim sistemi sınav stresinin cenderesinden kurtarılmalıdır. Öğrencilerin, test sorularının değil bilgi ve hakikatin peşinden koşmasını sağlayacak bir sınav sistemi getirilmelidir. Eğitimdeki amaç; öğrencilerimizi uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek birikim ve donanıma ulaştırmak. Mesleki ve akademik olarak hayata hazır hale getirmek, ahlaki ve insani değerlerle donanmış bir birey olarak yetiştirebilmek olmalıdır. Eğitim sistemimizin sorunları yüzeysel değil; köklü ve kroniktir. Dolayısıyla alınacak tedbirler de günü kurtarmaya yönelik pansuman tedbirler değil tüm paydaşların katılımıyla köklü, kalıcı ve cesur reformlar olmalıdır. Biz Saadet Partisi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği, ülkemizin aydınlık yarınları için bu yönde gösterilecek her türlü çabaya, her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.”

MESUT TURAN

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum