SINIRLI SORUMLU KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

Kooperatifimizin 2022 faaliyet yılına ait 71. Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 10:00’da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram /KONYA adresindeki Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. tesisleri içerisinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde ikinci toplantı 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 10:00’da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/ KONYA adresindeki Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. tesisleri içerisinde aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Yapılacak toplantımıza katılacak değerli ortaklarımızın Nüfus cüzdanları veya geçerli kimlik belgeleri ile teşriflerini rica ederiz.

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN

RAMAZAN ERKOYUNCU

GÜNDEM:

 1. Açılış,

 1. Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. Maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy Toplayıcı)

 1. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın Okunması,

 1. Genel Kurul Divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

 1. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

 2. Kooperatifimizin 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilânço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

 1. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilânço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

 2. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69.Maddesi kapsamında ,01.03.2023-29.02.2024 özel hesap dönemini k apsayan 2023 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,

 3. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 55. ve 65.Maddesi kapsamında ,Yönetim Kurulu ve Denetçilerinasil ve yedek üyelerinin alması gereken Kooperatifçilik eğitimine ilişkin eğitim ücretinin Kooperatifimiz tarafından karşılanmasının görüşülmesi ve karar alınması,

 4. 2022 Faaliyet yılı Müspet Gelir-Gider Farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca tevzii, .

 5. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

 6. 2023 Faaliyet Yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 1. Dilek ve Temenniler,

 1. Kapanış.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01865328