KULU İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ SATACAK

T.C.
KULUİCRA DAİRESİ
2022/47 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/47 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İli, Kulu İlçesi, Zincirlikuyu/Cumhuriyet Mahallesi, Çalı Mevkii, 175 Ada, 36 Parsel de kayıtlı, 45.747,59 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri tarihi itibariyle herhangi bir yapı, müştemilat, ağaç vs. olmadığı, boş olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz, doğusunda yer alan Zincirlikuyu Mahalle Merkezine kuş uçuşu yaklaşık 2,15 Km, kuzeydoğusunda yer alan Zincirlikuyu - Tuzyaka yoluna yaklaşık 1,l0 Km, kuzeybatısında yer alan Beşkardeş Mahalle merkezine yaklaşık 4,15 Km mesafede yer almaktadır. Tarla içi servis yolundan taşınmaza ulaşılabilmektedir. Taşınmazın eğimi % 1-2, işlenebilir toprak seviyesi orta (50 cm), kumlu-tınlı ,organik madde içeriği zayıf düzeyde toprak yapısı ve bitki örtüsü çevresindeki kültür alanları ile benzer özellikler göstermektedir. Taşınmaz kuru tarım koşullarına sahiptir. Bitkisel üretime ve makineli tarıma elverişlidir. Taşınmaz üzerinde yapılan incelemede toprak karakteri ve derinliğinin taşınmazın hemen her tarafında aynı olup ,komşu taşınmazlarla gerek toprak yapısı ve gerekse tarımsal üretim şekli bakımından benzerlikler göstermektedir. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazısı gereği taşınmazın yabancı uyruklu alıcılara satışı yapılmayacaktır.
Adresi : Zincirlikuyu/Cumhuriyet Mahallesi Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 45.747,59 m2
İmar Durumu :Kulu Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.08.2023 tarih ve 22959 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Taşınmaz Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi (Konya Bölümü) 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında (Tarım Alanı) olarak kalmaktadır.
Kıymeti : 365.980,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler: 22/09/1966 tarih ve 392 yevmiye numarası ile Etibank Genel Müdürlüğü (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) adına İrtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01941382