KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ İCRA CEZA DAVALARI İLANI

T.C.
KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/74 VESAYET SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Vesayet makamı satışa izin kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/74 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.000.000,001Taşıt42CAN57 Plakalı , 2015 Model , SKODA Marka , 3T Tipli , DCX103995 Motor No'lu , TMBAG6NP0G7037883 Şa ...

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 13:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 13:30

(İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01988572