KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN İLAN

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
Sayı :2024/16 Tereke Satış (Terekenin Tasfiyesi)
İLAN

Konu : Hülya Aydemir hk Tasfiyenin başladığına ilişkin Konya ili, Güneysınır ilçesi, Güneybağ mah, 2 Cilt, 106 hane ve 39 sırada nüfusa kayıtlıAdil ve Fadime kızı, 1991 doğumlu, 480*****426-TC Kimlik numaralı 23/11/2023 tarihinde vefat eden müteveffa HÜLYA AYDEMİR'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/4479 esas ve 2023/4024 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup. Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02038686