KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN İLAN

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
Sayı :2024/11 Tereke Satış (Terekenin Tasfiyesi)
İLAN

Konu : Türkan Kumak hk Tasfiyenin başladığına ilişkinNiğde ili, Merkez ilçesi, İlhanlı mah, 11 Cilt, 110 hane ve 19 sırada nüfusa kayıtlı Mustafa ve Fezile kızı, 1971 doğumlu, 110******310-TC Kimlik numaralı 13/08/2023 tarihinde vefat eden müteveffa TÜRKAN KUMAK'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/3249 esas ve 2024/414 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup.Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02038107