KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN İLAN

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
Sayı :2024/13 Tereke Satış (Terekenin Tasfiyesi)
İLAN

Konu : Rıfat Ceylan hk Tasfiyenin başladığına ilişkin Konya ili, Altınekin ilçesi, Topraklık mah, 18 Cilt, 10 hane ve 67 sırada nüfusa kayıtlı İsmail ve Aliye oğlu, 1944 doğumlu, 294*******702-TC Kimlik numaralı 12/12/2022 tarihinde vefat eden müteveffa RIFAT CEYLAN'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/545 esas ve 2023/531 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup.Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur

#ilangovtr BASIN NO: ILN02038274