KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN İLAN

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
Sayı :2024/5 Tereke Satış (Terekenin Tasfiyesi)
İLAN

Konu : Saadettin Özkan hk Tasfiyenin başladığına ilişkin
Mersin ili, Mut ilçesi, Pembeli mah, 82 Cilt, 10 hane ve 34 sırada nüfusa kayıtlı Ömer Lütfi ve Şefika oğlu, 1957 doğumlu, 451*****178-TC Kimlik numaralı 31/12/2011 tarihinde vefat eden müteveffa SADETTİN ÖZKAN'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/383 esas ve 2012/890 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup. Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02037724