KONYA 9. İCRA DAİRESİ

T.C.
KONYA 9. İCRA DAİRESİ
2021/10148 ESAS TAŞINMAZIN
İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/10148 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 176 cilt, 18789 sayfa, 20055 ada, 3 parsel numarası, ARSA vasfında yüzölçümü 419,00 m2 olan taşınmaz borçlu Memiş oğlu Rahim KEÇE. adına 1001/32000 hisse satılacaktır. Dosya ile ilgili TÜM BİLGİLER esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/10148 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Kıymeti : 78.641,06 TL
KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01940056