KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESi’NDEN iLAN

T.C.
KONYA5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/633 Esas
İ L A N

DAVALI :HASİBE USLU - Mehmet ve Zehra'dan olma 01/02/1960 doğumlu, 14669585396 T.C. Kimlik Numaralı
DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ : 05/07/2024 - 09:45
Mahkememize açılan ve görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;
Davaya konu edilen Konya ili Altınekin ilçesi Ölmez Mah. 245 ada 28 parselde kayıtlı taşınmazın satışı için mahkememize açılan davada verilen ara karar gereği adresinize çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İş bu ilan, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren 2 haftalık süre içeresinde HMK 317 ve 318 maddeleri gereği tüm delillerinizi sunmanız, aksi halde delil bildirmekten, belirtilen bilgi ve belgeleri açıklamaktan ve vermekten vazgeçmiş sayılacağınız İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02047386