KONYA 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ İCRA CEZA DAVALARI İLANI

T.C.
KONYA 4. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2023/97 Ceza Dava Dosyası
İLAN

Karar No: 2024/45 Gürcistan uyruklu 1978 doğumlu, sanık Inga Maısuradze hakkında Mahkememizce yapılan açık yargılama sonunda sanığın üzerine atılı çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme suçundan 268.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına, hükmedilen para cezasının ödenmemesi halinde 5275 sayılı CGTİHK 106/3 maddesi uygulanmaksızın doğrudan hapis cezasına çevrilmesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde Mahkememize doğrudan veya bulunduğu yer icra ceza mahkemesi kanalıyla verilecek dilekçe ya da mahkeme zabıt katibine beyanda bulunarak tutulacak tutanak ile istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, sanığın bilinen adreslerine tebligat yapılamamış, yapılan zabıta araştırması ile adresi de tespit edilemediğinden hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01987457