KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.
KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2023/404 Esas KARAR NO : 2023/704

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/09/2023 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 500 TL ADLİ PARA, 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Abbas ve Ummuhan oğlu, 01/05/1964 doğumlu, Konya, Cihanbeyli, Karabağ mah/köy nüfusuna kayıtlı YADİGAR KURT tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karartebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01940558