KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA GÜNÜ TEBLİGATI

T.C.
KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/281 Esas Konu : İlan
İLAN

DAVALI : AHMET KAVLAK
DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ: 19/02/2024 Günü Saat 09:45
Ortaklığın Giderilmesi Davasının yapılan yargılamasında;
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkerenin adresinizin tespit edilemediği gerekçesi ile bila ikmal dönmesi sebebiyle adresinize ulaşılamamış olup; duruşma günü bildirir tebligat yapılamamıştır. Bu nedenlerle duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 19/02/2024 günü saat 09:45'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ayrıca ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmiş olup, aksi takdirde dilekçe vermekten, delil bildirmekten ve tüm bu belirtilen bilgi ve belgeleri açıklamaktan ve vermekten vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01943251