Kamuya çeşitli personel alınacak

Kamuya çeşitli personel alınacak

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü sınavla 10 Avrupa Birliği uzman yardımcısı, PTT Genel Müdürlüğü de 8 müfettiş yardımcısı alacak

Alımlara ilişkin duyurular Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ile bazı gazetelerde yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre PTT Genel Müdürlüğü 8 müfettiş yardımcısı alımında bulunacak. Yazılı sınav, 7–8 Mayıs 2011 (Cumartesi-Pazar) tarihinde Ankara'da PTT Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.
Sınava hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş adaylar katılabilecek.
ÖSYM tarafından 2009 ve 2010 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP40 bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı ilk 120 aday içerisinde bulunmak da adaylarda aranacak şartlar arasında yer alıyor. (120. aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava katılabilecek.)
Sınava ilişkin diğer ayrıntılı bilgiler, adresinden, PTT Teftiş Kurulu Başkanlığına ait 0 312 3095150              0 312 3095150       numaralı telefondan, PTT Başmüdürlükleri ile PTT Merkez Müdürlüklerinden, PTT Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu ise adresinden temin edilebilecek.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 10 AB UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Öte yandan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 10 AB uzman yardımcısı alacak.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünde boş bulunan 7'inci dereceden 6, 8'inci dereceden 2, 9'uncu dereceden 2 olmak üzere, en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak şartıyla hukuk 2, iktisat 3, uluslararası ilişkiler 1, maliye 2, işletme bölümü mezunu 2 olmak üzere toplam 10 kişi alınacak.
Sınav için başvuran adaylardan, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) belgeleri esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir meslek grubundan belirlenen sayının en fazla 4 katı hesap edilerek toplam 40 kişi sınava kabul edilecek.
Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamada 6-7 Mayıs 2011 tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilecek.
Adaylar başvurularını, 5-20 Nisan 2011 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğüne yapacaklar.
Sınav sonuçları adayların adresine yazılı olarak bildirilecek, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı WEB sayfasından () ve ilan panolarından duyurulacak.
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Sınava katılacak adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:
''En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki (denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen) yükseköğretim kurumlarından, istenen bölümlerden birini bitirmiş olmak,
1 Ocak 2011 tarihi itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,
2009 ve 2010 yıllarında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) hukuk bölümü mezunları için KPSSP21, İktisat Bölümü mezunları için KPSSP22, maliye bölümü mezunları için KPSSP24, işletme bölümü mezunları için KPSSP23, uluslararası ilişkiler bölümü mezunları için KPSSP33 puan türlerinden en az 80 ve üzeri puan almış olmak,
İngilizce dilinde ilan tarihinden önce 5 yıl içinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan veya ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde yapılan “TOEFL CBT" Sınavından en az 155 puan, TOEFL IBT sınavından en az 65 puan, TOEFL PBT sınavından en az 470 puan almış olmak veya ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS sınavından en az 6 puan almış olmak''
TÜRMOB'UN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI
Bu arada Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB), serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınav tarihleri ve yerleri belli oldu.
TÜRMOB'un sınavlara ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Duyuruya göre serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları, Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, 2011/2. dönem 2-3 Temmuz 2011 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir'de gerçekleştirilecek.
Sınava stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları (stajyer), serbest muhasebeci ruhsatlı olanlar ve yasanın ilgili maddesine göre hizmetlerini stajdan saydıran adaylar katılabilecek.
2011/2. dönem SMMM sınav tarihleri 2-3 Temmuz, ilk kez katılacaklar için odalara son başvuru tarihi 18 Nisan, internet üzerinden son başvuru tarihi ise 27 Haziran 2011 olarak belirlendi.
Sınavlara girmek isteyenler, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığına belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar müracaat edecek.
Adaylara sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı serbest muhasebeci mali müşavirler odalarında ve internet adresinde ilan yolu ile duyurulacak.
-ŞARTLAR-
Söz konusu sınavlara girebilmek için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak şartı aranacak.
Ayrıca stajını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin yanında ve/ veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, kanunun ilgili maddesine staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış ve disiplin cezası verilmemiş olmak da aranacak şartlar arasında yer alıyor.
-AKADEMİK PERSONEL ALIMLARI-
Öte yandan Avrasya Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyesi alacak.
Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünün duyurusu bugünkü bazı gazetelerde, Marmara Üniversitesi Rektörlüğünün duyurusu ise Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü, 13 profesör doktor, 3 doçent doktor, 20 yardımcı doçent alımında bulunacak.
Sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilerek adaylara ayrıca bildirilecek.
Adaylar başvurularını 15 gün içerisinde Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapacak.
Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar, bölümleri ve kadro sayıları ile unvanları şöyle:
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: İnşaat mühendisliği, mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, makine mühendisliği, polimer mühendisliği (5 profesör doktor, 1 doçent doktor, 12 yardımcı doçent),
Fen-Edebiyat Fakültesi: Matematik mühendisliği (1 profesör doktor, 2 yardımcı doçent),
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme, iktisat, maliye (8 profesör doktor, 2 doçent doktor, 8 yardımcı doçent)
-MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ-
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk Eğitim, Diş Hekimliği, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve idari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik, Teknoloji ve Tıp Fakültesi ile Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak.
Profesör ve doçentler daimi statüye göre alınacak.
Adaylar başvurularını 15 gün içerisinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapacak. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.
Alınacak öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar, sayıları ve kadro unvanları şöyle:
''Atatürk Eğitim Fakültesi: 6 doçent,
Diş Hekimliği Fakültesi: 2 doçent,
Fen-Edebiyat Fakültesi: 8 doçent,
Güzel Sanatlar Fakültesi: 1 doçent,
Hukuk Fakültesi: 1 doçent,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 4 doçent,
İlahiyat Fakültesi: 3 doçent,
Mühendislik fakültesi: 1 doçent,
Teknoloji fakültesi: 11 doçent, 4 yardımcı doçent,
Tıp Fakültesi: 1 profesör, 12 doçent,
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu: 1 doçent

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.