Hasan Ekici iddia etti Selman Özboyacı yalanladı

Hasan Ekici iddia etti Selman Özboyacı yalanladı

Hasan Ekici, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın babasının ortağı olduğu şirket ile ilgili “Siz milletvekili olmasaydınız 23 kat imar bu arsaya verilir miydi?” dedi. Özboyacı ise “Bunlar tamamen yalan” dedi.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Konya'nın Selçuklu İlçesinde yaşanan imar rantı hakkında bir basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Hasan Ekici yaptığı yazılı açıklamada "AK Parti parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın babasının ortağı olduğu bir şirketin Selçuklu ilçesindeki 25461 metrekare arsada 12/03/2021 tarihinde imar tadilatı yapılmıştır. Vicdanları rahatsız eden ve imar rantına yeni bir örnek teşkil eden bu tadilatla belediyeden satıldığında etrafındaki kat rejimine göre 2 kata imarlı olan bir arsanın 23 kata kadar bina yapılmasının önü açılmıştır. Yapılan değişiklikle arsanın değeri en az 10 kat artırılmıştır” dedi. AK Partili vekil Özboyacı ise iddiaları yalanlayarak, Ekici'nin beyanları ile ilgili hukuki haklarını arayacaklarını dile getirdi.

ECDAT PARKI'NIN HEMEN YANINDA BULUNAN ARSA

“Bu arsanın Büyükşehir Belediyesi tarafından satışı 22/08/2007 tarihinde gerçekleşmiş ve 05/03/2010 tarihinde Özboyacı'nın babasının ortağı olduğu bir şirket bu arsayı devralmıştır” diyen Ekici, “Kamu vicdanını rahatsız eden ve iktidara yakın isimlerin bu tür uygulamalarla sürekli gündemde olduğu günlerde Konya'mızın da bu tür rant olaylarıyla gündeme gelmesi bizi derinden üzmüştür. Hz. Peygamberin "Sen vergi memuru olmasan, bu hediyeler sana verilir miydi" sözüne istinaden 'Sayın Özboyacı siz milletvekili olmasaydınız 23 kat imar bu arsaya verilir miydi?' diye sormaktan kendimizi alamıyoruz. Belediyelerin bir arsayı ihale ile satışa çıkarıp satışını gerçekleştirdikten sonra o arsada imar artışı yapmasının ilgili mevzuata aykırı olduğu konunun uzmanlarınca dile getirilmektedir. İhale ile satışa çıkacak arsanın eğer ihtiyaç varsa ihaleden önce imar değişikliği yapılarak yeni imar durumu ile satışa çıkarılması gerekmektedir. Yani imar değişikliğiyle oluşacak imar rantı belediyeye kazandırılmalıdır, yeni duruma göre alıcı aranmalıdır. Özboyacı ailesinin ortağı olduğu bu arsa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale ile satılmıştır. Burada yaşanan durum ise arsa belediyeden satıldıktan sonra imar değişikliği yapılmasıdır. Parselin etrafında park alanı ve 6-8 kat aralığında siteler mevcuttur. Çevre bina yüksekliklerinde benzer bir yükseklik ve emsal bulunmamaktadır. Ecdat Parkının hemen yanında bulunan bu arsada böyle ilginç bir imar değişikliği yapılması Ecdat Parkının görünümüne, bölge siluetine ve trafik düzenine zarar vermektedir” şeklinde konuştu.

11-1-1280x800.jpeg

PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ HANGİ KAMU MENFAATİNE GÖRE YAPILDI?

Bu plan tadilatının 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete yayımlanan İmar Kanunu'nun geçici 20.maddesi kapsamında yapıldığını da aktaran Ekici, şunları ifade etti: “İdare "güya" kanuna uygun işlem tesis ederek bu parselde özel bir değişiklik yapılmıyor algısı oluşturmak için 40'dan fazla parselde değişiklik yaparak tadilat yapmıştır. Bu parsel dışındaki hiçbir parselde değer artışını ifade edecek bir değişiklik yapılmamıştır. Bazı parsellerde inşaat alanı kısıtlaması dahi olmuştur. Parsellerin birçoğunda da zaten yapılaşma vardır. Plan revizyonu işlemi yapılarak plan değişikliği yapılmamış (yukarıdaki kanun maddesi müsaade ettiği halde) böylelikle değer artışına yönelik kanundan kaçılarak belediye meclisinin yetkisi kötüye kullanılmıştır. Buradaki değer artışının bedeli kamuya nasıl döndürülecektir? Plan değişiklikleri hangi kamu menfaati ölçütüne göre yapılmıştır?” Ekici: “Bir sorumuz da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya: Selçuklu dışındaki ilçelerde bu şekilde h max serbest plan kararları mevcutken neden sadece Selçuklu 'da gündem olmuştur? Değişikliğe konu parsel dışındaki parsellerin çoğunluğu kamusal kullanıma (havaalanı gibi) açık yerlerdir. Şahıslara ait parsellerde olup bu parsel niteliğinde değer kazandırdığınız başkaca parsel bulunmamaktadır. 2016 ve 2018 yıllarında plan tadilatı reddedilen bu arsaya imar rantı uygulamasını neden yaptınız? O dönem meclisinde yer alan ve aynı planı reddeden bugünün Büyükşehir ve Selçuklu Belediye Başkanları ne değişti de bugün korkunç bir rant artışının önünü açtınız? Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu öncülüğünde Türkiye'yi 5'li müteahhit çeteye bırakmayacağımız gibi Konya'da da hemşehrilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Bu uygulamaları yapanlar, imza atanlar ve göz yumanlar yakın zamanda vatadandaşlarımıza hesap vereceklerini unutmamalıdırlar. Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı olarak Konya halkının hakkını bugüne kadar savunduğumuz gibi bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Sonsöz " Gelecek iktidarında siyaset zenginleşme aracı olmayacak. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ÖZBOYACI AİLESİ VİCDANLARI RAHATSIZ ETMEZ

Ekici'nin açıklamalarından sonra AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı tarafından da kamuoyuna bir duyuru yapıldı. Açıklamada “Bugün Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici’nin yapmış olduğu tamamen yalan ve gerçek olmayan bilgilerden oluşan yazılı basın açıklamasına ilişkin cevabım aşağıdadır. Kurulduğu günden bu yana her platformda ahlaklı siyasetten bahsedip, iftira atmaktan geri durmayan Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici’nin bugün yapmış olduğu şahsım ve aileme yönelik açıklamaları tamamen yalandır. Bu olayın tam olarak özeti ise kılavuzu karga olanın diye başlayan atasözüdür. En baştan şunu ifade etmek gerekirse Özboyacı Ailesi, hiçbir zaman kamu vicdanını rahatsız edecek işlerin içerisinde olmamıştır” dedi. Bahse konu olan olay ile ilgili de bilgiler veren Özboyacı, şunları söyledi: “Hasan Ekici’nin bahse aldığı arsa ihale usulü ile 22.08.2007 tarihinde üçüncü bir şahıs tarafından satın alınmış olup, 05.03.2010 tarihinde yine üçüncü şahıstan Ziya Özboyacı’nın da ortak olduğu şirket tarafından satın alınmıştır. Söz konusu arsada satın alındığı günden bu yana, hiçbir imar değişikliği ve plan tadilatı yapılmamıştır. Bu konuyu belgeleyecek olan İmar Çapı Belgesi, Selçuklu Belediyesi’ne ait resmi internet sitesi İmar Durumu kısmından 29202 ada 1 parsel ile sorgulama yapıldığı zaman herkes tarafından açıkça görüntülenebilmektedir. Ayrıca Konya’da bulunan arsalarda yapılmış ve yapılacak olan tüm İmar Plan Tadilatları’nın onaylandığı meclis kararları ise resmi bir şekilde Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde bulunmaktadır. Nitekim Hasan Ekici bile tüm bu belgelere kılavuzlarını dikkate almadan rahatlıkla ulaşabilir. Söz konusu arsanın imar planına esas bina yüksekliği ihale tarihinden bu yana serbest olup, hiçbir zaman iki kata imarlı olmamıştır. Bilakis bina yüksekliği serbest olup kat adedi ile ilgili bir sınırlama yoktur. 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Kanunun 6. maddesine istinaden, emsal değerleri artırılmadan Hmax serbest olan parsellerin yüksekliklerinin düzenlenmesi mecburiyeti getirilmiştir. Bu çerçevede Selçuklu Belediye Meclisi’nin 05.02.2021 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen ve içerisinde bu parselin de bulunduğu 100 den fazla parselde serbest ibaresi kaldırılarak, mevcut ruhsat yüksekliğine göre Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2021 tarih ve 218 sayılı kararı ile resen onaylanmıştır. Söz konusu parselde emsal artışına (inşaat alanına) yönelik herhangi bir işlem yapılmamış olup, serbest olan yükseklik maksimum 17 kat (70m) olacak şekilde sınırlandırılarak, imar planındaki bina yüksekliği sınırlandırılmıştır. Özetle; Sayın Ziya Özboyacı’nın ortağı olduğu şirketin almış olduğu arsada kat artışı yapılmamış, aksine yükseklik sınırı kararından dolayı kat düşüşü gerçekleşmiştir. Normalde resmi kararlardan önce sınırsız kat serbestliği varken alınan kararlar neticesinde maksimum 17 kat ile sınırlandırma yapılmıştır. Nitekim arsanın yapı ruhsatı 23.11.2017 tarihinde alınmış olup görüleceği üzere kat sayısı da 16 olarak belirtilmiştir. Hasan Ekici’nin Hmax serbest plan kararları ile alakalı “neden sadece Selçuklu Belediyesi’nde gündem olduğu” ile alakalı söylemleri ise tıpkı önceki söylemleri gibi iş bilmezliğinin göstergesidir. Çünkü bu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye için alınmış olup 81 ilde olduğu gibi Konya’nın Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde de yürürlüğe girmiştir. Diğer ilçelerde ise çalışmalar devam etmektedir. Bu konu ile alakalı kararları da çok basit bir şekilde belediyelerimizin resmi internet sitelerinden takip etmek mümkündür.

Yaptığı açıklamada hakkı ve hakikati savunduğu iddiası ile işin arka planında haksızlık yapan, çamur at izi kalsın mantığıyla kamuoyu önünde şahsımı ve ailemi hedef alan Hasan Ekici hakkında, şahsım ve ailem adına tüm hukuki süreçler de başlatılmıştır. Hukuki süreç ise kamuoyu ile paylaşılacaktır. Konuyla ilgili tüm belgeler de ekte mevcuttur. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

HABER MERKEZİ

11-2-450x800.jpg

11-3-450x800.jpg

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
13 Yorum