Gizlenen Tarihi Ortaya Çıkarmak

Gizlenen Tarihi Ortaya Çıkarmak

Türkiye'de Topkapı'dan sonra en fazla turist Konya'ya, Mevlana'ya geliyor

Araştırma İnceleme : Mustafa ARSLAN
Fotoğraflar : Ali Sait ÖGE

  Kültür ve tarihi sıvanan şehir!
Türkiye'de Topkapı'dan sonra en fazla turist Konya'ya Mevlana'ya geliyor.
2 milyonu aşkın insan yurtiçi ve yurtdışından Hz. Pir'in çağrısına uyuyor ve bu şehrin caddelerinden, sokaklarından geçip Türbe'ye ulaşıyor.
satırların dikkatli okurları, 'Kültür ve Tarih Başşehri; Konya'
başlıklı makaleyi hatırlayacaktır.
Mustafa ARSLAN    
Söz konusu makalede Rektörlük'ten başlayan bir yürüyüşün Şems-Aziziye-Kapu Camii- Bedesteni de içine alacak şekilde, Türbe ve nihayet Mevlana Kültür Merkezi'nde nelerin yapılacağına ilişkin öngörülerle sona erişi işleniyordu. Vilayet ile Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzeleri'ne ilişkin yaklaşımlar da ele alınıyordu. Büyükşehir'in yürütmekte olduğu Mevlana Kültür Vadisi Projesi ile önemli oranda örtüşen önerilerdi.
Yine Rektörlük'ten hareket ederek, Alaaddin Caddesi ağırlıklı, yeni otellerin hızla kurulduğu paralel caddeye yakından bakan bir yürüyüş ve değerlendirme yapmak istiyoruz. (Arka sayfada sevgili Mustafa Akça'nın butik otellerle ilgili haberini bulabilirsiniz.) Oradan tarihi binalarımızla ilgili atılmasının uygun olacağını düşündüğümüz önerilerimizi de sıralamak istiyoruz.
Yürüyüş ve değerlendirmelerimizi fotoğraflar eşliğinde yapmakta da fayda görüyoruz.
Birkaç hafta önce Konya Televizyonu'nda Sevgili Sefa Özdemir'in yönettiği Sayın Vali Aydın Nezih Doğan'ın misafir olduğu Konya'nın Zirvesi Programı'na biz de Sevgili Nurettin Bay ile birlikte katkı vermeye çalıştık. Program sırasında ve özellikle sonrasında Konya'nın turizm potansiyeli ve bu potansiyelin değerlendirilmesine ilişkin Sevgili Ahmet Turan'ın da dahil olduğu heyetimiz son derece faydalı değerlendirmelerde bulundu.
Kısa vadede Konya-Ankara Hızlı Tren seferlerinin başlaması, kısaya yakın orta vadede İstanbul Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasının Konya'ya getirisi ile orta vadede ise Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hattı'nın – ki yatırım programına etüd proje olarak girdi- devreye girişi ile birlikte turist sayısındaki muhtemel patlamaya ne kadar hazır olduğumuz, hazırlıklar için yapılması gerekenler konusu detayları ile tartışıldı.
Tabiat turizmi, kültür turizmi ile birlikte Çatalhüyük, Nasrettin Hoca, İvriz, Kubadabad ve Beyşehir Gölü'nün taşıdığı potansiyel de gündeme geldi.
Konuyu çok dağıtmadan Alaaddin Caddesi öncelikli olmak üzere girişte belirttiğimiz alanlarda neler yapılabilir, yapılmalı konusunu sevgili Ali Sait Öge'nin fotoğrafları eşliğinde değerlendirelim.
 
REKTÖRLÜĞÜN DUVARI
 
 
Zafer Bölgesi'nde Kız Ortaokulu ve Atatürk Müzesi'ni çevreleyen duvarlar ile Sağlık Müdürlüğü duvarlarının seviyesinin düşürülmesi ortaya büyük bir alan genişliği çıkarmıştı.
Halen Rektörlüğü Eski Kız Lisesi Meydanı'ndan itibaren başlamak üzere kapatan yüksek duvarlar, Rektörlük Binası'nın ihtişamını ve tarihi görünümünü kapatmaktadır. Binanın gece ışıklandırması, Karatay Medresesi ve Alaaddin ışıklandırması ile bütünlük arzedebilecek iken bu duvarlar bütünlüğü engellemektedir. Öte yandan binanın görüntüsünü hemen girişteki bina ile arka tarafta ÜNTV'nin de bulunduğu bina olumsuz etkilemektedir. Öndeki binanın kaldırılması ve Rektörlüğün tam arkasında kalan yüksek binanın cephe kaplaması üzerinde çalışılmalıdır. Fazla gözüken çatı katının durumu ile binanın uygun doğal malzeme ile kaplanmasının değerlendirilmesi yapılmalıdır. Rektörlük binasının kesme taşlarının sıva ile kaplanmamış olması da binanın görüntüsüne olumlu katkı sağlamaktadır.
 
AKÇEŞME'DE GÜZEL ÇALIŞMA
 
 
Büyükşehir Belediyesi Mevlâna civarında güzel bir çalışmaya imza attı. Sokaktaki binaların hemen tamamı restore edilirken, yol çalışması devam ediyor. Bundan sonrası itibari ile yapılan çalışmanın içinin doldurulması, Konya kültür, sanat hayatına ve turizmine destek verecek bir noktaya gelmesi arzu ediliyor.
Emlak vergilerinden kültür ve tabiat varlıkları için ayrılan kaynaklar da böylece faydalı projelerde kullanılmış oluyor.
 
ZIRAAT BANKASI
 
 
Size yorumsuz iki fotoğraf sunuyoruz. Yukarıdaki mi daha güzel, şehrin görüntüsüne daha olumlu katkı verebilecek, ağılık katabilecek durumda. Yoksa aşağıdaki mi?
 
 
ALAADDİN CADDESİ DÜZENLEMESİ
 
Konya'nın vitrini diyebileceğimiz cadde boyunca ilerleyeceğiz. Gerek binalarla ilgili düzenlemeler gerekse levhalarla ilgili düzenlemelerin ne kadar gerekli olduğunu bir de fotoğraflardan görmeniz mümkün.

Alaaddin Caddesi'ne girmişken hemen belirtelim, cadde üzerinde komple bir düzenleme şart.
Konya'nın vitrini diyebileceğimiz cadde boyunca ilerleyeceğiz. Gerek binalarla ilgili düzenlemeler gerekse levhalarla ilgili düzenlemelerin ne kadar gerekli olduğunu bir de fotoğraflardan görmeniz mümkün.
Mevlana Caddesi'nde yapılacak düzenlemelerle ilgili pek çok örnek verilebilir. Yakın ve başarılı bir örnek olarak İstanbul Sultanahmet'te bulunan ve Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Divanyolu Caddesi'ni gösterebiliriz. Sultanahmet'te yeralan ve kümeleşme olarak adlandırabileceğimiz butik otellerin dış cephe düzenlemeleri Şehit Nazımbey ve Cevizaltı Caddeleri'nde yoğunlaşan oteller için bir örnek olabilir.
Alaaddin Caddesi ile ilgili bir uygulama planı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ile birlikte çıkarılmalı, Alaaddin Çevresi plana dahil edilmeli, Uluslar arası kuruluşlar, AB Fonları ve Kültür ve Tabiat Varlıkları için emlak vergilerinden alınan paylar bu düzenlemenin gerçekleşmesi için kullanılmalıdır.
Uygulama planı ile ilgili olarak bina cepheleri, vitrinler, tabelalarla ilgili adeta bir anayasa hazırlanmalı, cephe düzenlemelerinde doğal taş, ahşap ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. Boya gereken yerlere uygulanacak boyalar da kontrollü olmaladır. Balkon düzenlemelerinde bitkilerin yer alması sağlanmalıdır.
Binalarla ilgili bu düzenleme yapılırken yol ve kaldırım düzenlemeleri de paralel olarak ele alınmalı ve söz konusu düzenlemelerle bütünlük arz etmelidir. Cadde üzerinde yer alan tarihi binalar ve Camilerle aykırılık oluşturmayacak bir görüntü ortaya çıkarılmalıdır.
Ve nihayet söz konusu projenin tamamlanması için en fazla 2 yıllık bir süre hedeflenmelidir.
 
KARATAY MEDRESESİ TAC KAPISI
 
 
Karatay Çini Eserleri Müzesi'nin tac kapısı olağanüstü kirli bir görünüme sahiptir. Medrese önündeki kırmızı ışıkta duran özellikle toplu taşım araçlarının egzostlarından çıkan kara dumanların bu kirliliğe katkısı ortadadır. Ne var ki uzunca bir süredir kapıdaki kirlilik devam etmektedir.
 
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU BİNASI
 
 
Konumuz ile ilgili konularda uygulamaları belirleyen, izinlerin alındığı, yönelimlerin ortaya konulduğu kurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'dur. Teksas Durağı olarak anılan ancak bizim Kılıçarslan Durağı olarak anılmasını önerdiğimiz bölgede yer alan Kurul Binası'nın altı başka üstü başka renge boyanmış durumdadır. Öncelikle bu binanın duvarları taş ise taşlarının üzerindeki sıvaların kaldırılmasını öneriyoruz. Elbette ki sıvaların kaldırılması sonrasında doğal taşların gerek hava şartları gerekse kirlillikten kaynaklı yıpranmalarını gözardı ediyor değiliz. Bu sıkıntılara ilişkin tedbirler vardır ve bu tedbirler ihmal edilmemelidir. Kurul böylesi bir bakış açısına sahip olur ise Vakıflar'ın yaptığı gibi tarihi binaların üzerindeki sıvaları kaldırma konusunda önce kendi binası ve boyası ile ilgili bir adım atarsa, Konya'nın çok daha tarihi bir görünüme kavuşması mümkün olabilir. Kurul binası ile ilgili olarak daha önce, dış cephede gözüken klima ekleri ile ilgili yaptığımız haber dikkate alınmış ve tarihi binanın görüntüsünü etkileyemeyecek bir bölüme konulmuştu. Yine aynı duyarlılığın ortaya konulmasını bekliyoruz.
 
AK CAMİ ÖRNEĞİ
 
 
Eski Fuar, yeni Kültürpark önünde bulunan ve yeni düzenleme ile özellikle gece ışıklandırması ile biblo gibi gözüken Ak Cami, sıvalarından kurtarılan taş binaların şehre ne kadar güzel bir hava kattığına örnek gösterilebilir.
 
İSMET PAŞA İLKÖRETİM OKULU
 
 
İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nda da Karatay Halk Eğitim Merkez Binası'ndaki duruma yakın bir durum göze çarpmaktadır. Halk Eğitim Binası'ndaki kadar olmasa da niteliği düşük ağaçlar İsmet Paşa'nın önün kapatmaktadır.
 
HALK EĞİTİM MERKEZİ BİNASI
 
 
Halen Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan Alaaddin yakınlarındaki Gazi Mustafa Kemalpaşa İlkokulu binasının pencere söveleri ile kat aralarındaki sille taşı görüntüsü özel bir hava vermektedir. Arada kalan duvarların sıvası kaldırılmalıdır. Bununla birlikte yapının önündeki çeşitli ağaçlar binanın görüntüsünü tamamen kapatmaktadır. İğne yapraklı ağaçlarla ilgili farklı görüşler ortaya konulabilir. O ağaçlardan özellikle iğne yapraklıların oradan kaldırılmamasını talep edenler – ki ben kaldırılmalarını, her bir ağacın karşılığı olarak da 250 fidanın başka bir bölgeye dikilmesini öneririm- olabilir. Fakat yaşlı ve görüntü itibari ile özel bir değere sahip olmayan akasya türü ağaçların mutlak suretle kaldırılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Eminiz ki bu çalışma sonrası – Kültür ve Tabiat Varlıkları Binası ile birlikte düşünüldüğünde- bölgede tarihi görünüm daha algılanır hale gelecektir.
 
EN KÖTÜ ÖRNEK; HAKİMİYET-İ MİLLİYE
 
 
Hakimiyet-i Milliye, Devrim ve nihayet 23 nisan İlköğretim Okulu binası olarak hizmet veren bina en kötü örnekler arasında yer almaktadır. Doğal taştan yapılmış olmakla birlikte pencere söveleri dahi boyanan binanın bu durumunun düzeltilmesi beklenmektedir.
 
BİR KÖTÜ ÖRNEK DAHA; KARATAY BELEDİYE BİNASI
 
 
Silüet itibari ile Selçuklu kubbeleri ile dikkat çeken binanın dış cephe kaplaması son derece soğuk bir görüntü ortaya koymaktadır. Tarihi bölgede yer alan binanın, cam kaplama dışındaki, alüminyum kaplamalarının doğal taş kaplama - bölgemizin malzemeleri olan Sille taşı ya da gödene traverteni- ile kaplanması yerinde olacaktır. Zira belediye binaları gibi binalar şehirlerin mimarisi ve görünümleri konusunda örneklik ederler.
 
EN GÜZEL ÖRNEK; KONYA ERKEK LİSESİ
 
 
Konya Erkek Lisesi -Gazi Lisesi- Binası gerek söveleri gerekse duvarlarındaki kesme taşların sıva ya da boya ile sun'i görüntüye bürünmemiş hali ile Konya'ya tarihi bir görünüm katmaktadır. Ne varki kaliteli kalitesiz ağaçlar lisenin ihtişamını kapatmaktadır. Milli Eğitime ait diğer binaların da benzer şekilde değerlendirilmesinde büyük fayda vardır.
 
KIZ ORTAOKULU
 
 
Maruniler'den Yusuf Şar'ın konağı olarak yapılan Kız Ortaokulu Binası da sun'i malzemelerinden kurtularak sille taşı ve doğal taşı ortaya çıkarılması gereken binalar arasında yer alıyor. Bulunduğu alanı belirleyecek binalar arasında yer alan Kız Ortaokulu'nda yapılacak düzenleme Zafer Alanı'nın tarihi görünümüne ayrı bir değer katacak. Hacı Hasan Camii ile de birlikte düşünüldüğünde farklı bir lezzet ortaya çıkacak.
 
KÖTÜ VE TAZE BİR UYGULAMA; İSTASYON
 
 
Bağdat Oteli Binası'nın doğal taşların sıva ile kaplanarak boyanması, ahşap ve doğal taşın o inanılmaz uyumuna vurulabilecek en büyük darbelerden birini vurmuş gözüküyor. İlaveten eski istasyon binasının sarı hali de öyle. Ancak İstasyonda yaşanan çirkinlik bununla da kalmamış ve henüz düzenlenen merkez bina onca tarihi yapı arasında alüminyum kaplama ve enteresan renklerle tam bir karmaşayı beraberinde getirmiş. Konya'ya Hızlı Tren ile gelecek misafirlerin böylesi bir düzensizlik ve yüzeysellikle karşılanmasına bizim gönlümüzün razı olması mümkün değildir.
 
ESKİ BELEDİYE BİNASI
 
 
Farkın daha iyi anlaşılması için, şu anda dershane binası olarak hizmet veren eski belediye binasının fotoğraflarını dikkatinize sunuyoruz. Eski belediye binasının beton görünümden kurtarılması ve ağır blokların yerine doğal taş malzemelerin yerleştirilmesi uygun olacaktır. Bu sembol binadan başlayacak düzenleme caddenin ve Alaaddin çevresinin oluşumunda özel önem arzedecektir.
 
BU BİNAYA BU TABELA OLMUŞ MU?
 
 
Eski Tekel Binası'nı geçer geçmez yeşil bir bina ile koskaca tabelası göze çarpıyor. Birkaç yıl önce hizmete açılan ve tarihi doku ile uyumlaşma gayreti göze çarpan binadaki dev levha hiç de hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkarıyor.
 
İL GENEL MECLİS BİNASI
 
 
Sanayi Mektebi olarak yapılan bina, Konya'nın doğaltaşla yapılmış binaları arasında yer alıyor. Ne var ki şimdilerde yer yer dökülmüş sıvaları ve kirlenmiş beyaz rengi ile göze çarpıyor. Binanın yüzeyindeki sıvaların kaldırılarak binanın eski görünümüne kavuşturulması bekleniyor.
 
MAHKEME HAMAMI NEREYE GİTTİ?
 
 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün son dönem çalışmalarını takdirle takip edenlerdenim. İbrahim Genç gerçekten güzel bir çalışma ile bu şehrin 'bizim şehrimiz' olduğunun altını çizmiştir. Hoca Hasan Camii, Şerefaettin Camii Kıblesi'ndeki türbenin ihyası, Ak Cami, Başarabey Mescidi, Tahir Paşa Camii, Sultan Hamamı düzenlemesi, Vakıf Eserleri Müzesi ve kısmen sıkıntılar yaşansa da Sahib-i Ata Camii ve minaresi düzenlemeleri, Aksaray ve Karaman'daki düzenlemeler az işler değildir. Hele ki İbrahim Genç'in Horasan Harcı'na kattığı yaklaşım da erbabının malumudur. Ne var ki Mahkeme Hamamı'nın etrafının ihyasına dönük yapılan çalışmalar ne kadar güzelse, levhalara boğdurulan çalışmanın şuan ki durumu o kadar çirkindir. Bu çirkinliğe yetki sahipleri zaman geçirmeden el atmalıdır. Levhaların arasından Mahkeme Hamamı'nı görebiliyor musunuz?
 
VAKIFLAR BİNASI- DERSANE BİNASI
 
 
Vilayet Meydanı'nda Mustafa Özkafa döneminde yapılan düzenleme tarihi çevre ile uyum sağladı. Ancak etraftaki binalar için aynı uyumdan söz etmek biraz zor. Vakılar Bölge Müdürlüğü ile İstatistik Bölge Müdürlüğü'nün de içinde yer aldığı binanın zemininde sille taşı uygulaması yer alırken, bina bütünü tarihi çevre ile uyuşmuyor. Hakeza Yapı Kredi Binası'nın sille taşı yapısı ile kırmızı boyalı bina zıtlık oluşturuyor. Köşe binanın da sıvalarına ilişkin bir düzenleme şart.
 
VİLAYET BİNASI
 
 
Valilik Binası'nin ön tarafı doğal kesme taş. Zamanla taşın üzeri çok da uyum sağlamayan, taş verniği diyebileceğimiz bir koruyucu madde ile kaplanmış. Valilik'in ön cephesi böyle iken her iki yan ve arka cepheleri artık kirli sarı olarak adlandırılabilecek bir boya ile kaplanmış. Sille taşlarının üzeri boyanmış. Bina gece aydınlatılıyor ama nafile. Binanın sıvalardan kurtarılarak, şehrin tarihi görünümüne olumlu katkı sağlayacak ve Alaaddin Caddesi düzenlemeleri çerçevesinde bütünlük sağlayacak bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Hatta bahse konu düzenlemeler başlamadan önce Valilik konuya öncülük ederek, binada gerekli düzenlemeleri yapabilir.
 
TABELA BİNALAR
 
 
Alaaddin Caddesi'nde, Tevfikiye Caddesi'ne karşılık noktaya gelen otel ve yanındaki binanın cephesini tamamen kapatan bu panolara ne demeli?
Güzel diyen var mı bilemiyoruz?
Ve bu tür görüntüler ne kadar süreyle devam edecek? Soruyoruz.
 
YA BU LEVHA NASIL DURUYOR?
 
 
Merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi'nin cenazesinde KONTV'nin canlı yayının aktarıldığı ekranın hemen yanında idi bu tabela. Binaya sahip olmak, işletme sahibi olmak koskoca bir şehrin en can alıcı noktalarına istediğin tabelayı istediğin içerikte asabilme özgürlüğüne sahip olmayı getirmemeli bizce...
 
BURASI KONYA'NIN VİTRİNİ
 
 
Binalar yıkılmış. Belediye önüne hemen bilboardları yerleştirmiş. Arkadaki görüntü şehrin can damarından dimağlara yansıyor. Böylesi önemli yerlerde böyle çirkin görüntülere imkan tanınmamalı. Bina sahipleri yapmıyorsa mahalli idareler tedbir almalı. Metruk binalarda çirkin görüntülere izin verilmemeli.
 
BU OTELLERİN GÖRÜNTÜLERİ GÜZEL ANCAK KLİMALAR NE OLACAK?
 
 
Mevlana'ya yakın noktada dış görüntüleri kabul edilebilir oteller. Ancak her bir odadan fışkıran klima motorlarının oluşturduğu görüntüyü kabullenmek ne mümkün.
 
DİVANYOLU, YENİÇERİLER VE GEDİKPAŞA 1. ETAP SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMASI
 
 
İstanbul Metropolitan alanın doğal ve tarihi çevresi, yolları, meydanları ile bir bütün olarak binaların estetik yönden tamamlayıcı güzel bir görünüme kavuşturulması amacı ile tamamladığımız çalışmalar içerisinde Divanyolu Yeniçeriler, Gedikpaşa ve Ordu Caddesi Kentsel Tasarım Projesi ve Uygulaması da yer almaktadır.
“Divanyolu, Yeniçeriler ve Gedikpaşa Caddesi 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşi ” kapsamında çalışma alanı dahilinde 24 ada ve 110 adet yapı bulunmaktadır. Bunların 40 adet yapı Tescilli Eser olduğundan 70 adet bina cephesinde düzenlemeler yapılmıştır.
Bu kapsamda cephe estetiği, boya, kaplama malzemeleri ve renk konusu ile estetiğe aykırı ve görüntü kirliliği yaratan tabela, klima vb. elemanların düzenlenmesine ilişkin projeler Yıldız Teknik Üniversitesinden danışman öğretim görevlisiyle oluşturuldu.
Bina malikleriyle karşılıklı görüşmeler yapılarak proje hakkında bilgi verilmekte ve uygulamalar konusunda destek verilmektedir.
Çalışmada uygulama öncesi ve sonrası fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere caddeye bakan cephede klima uzantılarının olmadığını, levhalara da düzenleme getirildiğini görüyoruz.
 
LEVHA CADDE
 
 
İşte Konya'nın en hareketli caddelerinden İstanbul Caddesi. Levhaların oluşturduğu görüntüyü sizin yorumunuza bırakıyoruz...
 
ANLADIK BURASI LOKANTA
 
 
Mevlana Dergahı'nın hemen yanı başı, tabelalar adeta binaları kapatmış. Büyüdükçe büyüyen, renklendikçe renklenen tabelalar. Herkes nasibini yemez mi be kardeşim...
 
NEONLARDAN LEDLERE TABELALARDA KİRLİLİK
 
 
Heykel civarında Amber Reis Camii'ni gölgeleyen led levhanın bir örneği de Mevlâna civarında. Yine Mevlana civarı, yine levha kirliliği...
 
ŞEHİT NAZIM BEY VE CEVİZALTI CADDELERİ
 
 
Alaaddin Caddesi'ne paralel caddeler ve caddelerle Alaaddin Caddesi arasında kalan bölgede çok sayıda otel bir yıldan az bir zaman içinde ya yeni ya da düzenlenerek hizmete girmiş durumda. Halen söz konusu oteller butik otel tanımlamasına girmeseler ve belediye izni ile misafir ağırlasalar da yakın gelecekte butik otel tanımlamasına girebilecek potansiyeli taşıyorlar. Caddelerde yıkılan binalar ve inşaat hazırlıklarına bakıldığı zaman kısa zamanda yeni otellerin hizmete girmesi mümkün gözüküyor. Bütün bu gelişmelerin yanı sıra üzücü olanı gelişigüzel mimarı yapıların ortaya çıkmış olması. Kimileri syding kaplama yaparken kimileri farkıl farklı uç renklerde boyalar kimileri de metal giydirmeler yapmış durumda. En kısa zamanda bölgenin gelişmekte olan bir turizm alanı olduğu dikkate alınarak, dış cephelerin kontrol altına alınması gerekmekte. Yeni yapılacaklarla ilgili bir düzenleme ortaya konulurken, eskilerle ilgili de belli bir süre içinde aynı mantık çerçevesinde düzenleme yapılması sağlanmalı. Bunu yaparken, belediyenin proje desteği getirmesi, bölgedeki turizme dönük yapılanmayı el yordamından çıkararak belli mimari disipline alması ancak işleri kolaylaştırması gerekmekte. Alaaddin Caddesi ile ilgili önerdiğimiz uygulama planının bu caddelere doğru genişletilmesi de mümkün ve hatta gereklilik diye düşünüyoruz.
 
BUTİK OTELE İHTİYAÇ VAR
 Haber: Mustafa AKÇA
 
Konya’da butik otelin bulunmadığını söyleyen Dr. Mustafa Çıpan, butik otelin turizmi çeşitlendireceğini aktararak Konya’ya butik otelin kazandırılması gerektiğini belirtti.

Son beş yıldır trentte olan ve sayıları her geçen gün artan butik otellere ilgi büyük. Hizmet kalitesi büyük lüks otelleri aratmayan butik oteller, samimi ortamlarıyla misafirlerinden büyük ilgi görüyor. Turistlerin beğenisini toplaması ve ilginin yoğun olmasından dolayı butik otellerin sayısı dünyanın ve Türkiye’nin birçok şehrinde her geçen gün artıyor. Yıl içinde yüz binlerce turist alan Konya’nın da butik otel ihtiyacı bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği sertifika ile faaliyet gösteren butik oteller ise Konya’da bulunmuyor. Konu hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Mustafa Çıpan, şehirde butik otel hizmeti veren otelin bulunmadığını söyleyerek butik otel belgesi almak isteyen bir otel olduğunu ancak, bakanlıktan bu belgeyi alamadığını belirtti. Konya’ya butik otelin kazandırılması gerektiğini de aktaran Dr. Mustafa Çıpan, “Butik otel yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz eden, işletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli ve konusunda eğitimli personel ile kişiye özel hizmet veren en az 10 odalı konaklama tesisine denir. Konya’da bu kalitede otel bulunmuyor. Yıl içinde çok sayıda turist alan şehrimizin turizmini çeşitlendirmesi gerekir. Böyle ferah alanların kurulması şehrimizin turizmini çeşitlendirecektir. Böyle alanların olması şehrimize gelen turist sayını da artıracaktır” ifadelerini kullandı.
 
BUTİK OTEL KİŞİYE ÖZEL HİZMET VERİYOR’
 
 
Konya’da butik otel hizmeti vermeye çalışan Rumi Otel Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Büyükerkek ise, butik otellerin her geçen gün gelişmekte olduğunu ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği belirtti. Konya’da gerçek anlamda butik otelin bulunmadığını belirten Mustafa Büyükerkek, “Butik oteller samimi ortamın olduğu yerlerdir. Butik oteller 5 ile 30 oda arasında değişen ve ev ortamına sahip yerlerdir. Butik otelin belli standartları var. Butik otel açabilmek için bazı özellikleri taşımak gerekiyor. Mesela havuzu, saunası ve dekorasyon olarak güzel olmalıdır. Butik otel işletme ruhsatını almak çok zor. Ruhsatı Turizm Bakanlığı veriyor. Şuan bizim otelimiz butik otel değil ama bakanlıktan aldığımız 3 yıldızlı derece var ve bu güzel bir derece. İnsanlar küçük otellerin hepsini butik otel olarak biliyor. Bu doğru bilgi değil. Butik otel hizmet kalitesi bakımından büyük ve lüks otelleri aratmayan özelliklere sahip yerlerdir” diye konuştu.
Butik otellerde kişiye özel hizmetin yapıldığını da dile getiren Büyükerkek, “Biz 6 yıldır butik otel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Misafirlerimiz hizmetimizden çok memnun. Butik otellerde kişiye özel hizmet var. Turist otelimize geldiğinde bilgi bankasından misafirimizin neleri çok sevdiği öğrenilir. Hangi gazeteyi okuduğu, hangi yemeği çok sevdiği gibi bilgiler alındıktan sonra, kişiye hizmetimiz buna göre yapılır. Yani bu hizmetlere bakıldığında 5 yıldızlı otellerde bu tür hizmetlerimizi bulmamız mümkün değil. İnsanlar ayrıca büyük otellerde kalmayı artık istemiyorlar. Daha sakin yerleri, kendi evlerindeymiş gibi hissedecekleri ve hizmetin iyi olduğu yerleri tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.
 
 
 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.