EREĞLİ (KONYA) 2. AİLE MAHKEMESİ MAHKEME İLANI

T.C.
EREĞLİ(KONYA)2. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2022/100 Esas
Konu : BASIN İLAN

BASIN İLAN Davacı , BAHRİYE ÖZGE HADI ile Davalı , MUHAMMAD ABDUL HADI arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davası 2022/100 Esas sayılı dosyasının duruşmasının 04/07/2024 günü saat:10.30'a bırakıldığı, davacı dava dilekçesinde eşinden boşanmayı talep ettiği, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK.nun 122,126,127,128,129,131 maddeleri uyarınca cevap dilekçenizi sunmanız, " belirtilen tarihte HMK 139. maddesi uyarınca Ön inceleme duruşması yapılacağı" hususunun ilanen tebliğ edilmesi rica olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02031388