Elektrik faturaları yüzde 10 zamlı gelebilir

Elektrik faturaları yüzde 10 zamlı gelebilir

Elektrik fiyatının yüzde 10 zamlanacağı ileri sürülüyor. İşte bu da sebebi!

CHP'li Kamil Dalkara, elektrikte kayıp kaçağın Güneydoğu'da patladığını savundu. Bu nedenle kayıp kaçak hedeflerinin yükseltildiğini belirten Dalkara, "Bu her faturaya yüzde 10 zam halinde yansıyacak" dedi. Ge­nel se­çim fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da, Kah­ra­man­ma­raş Af­şin'de gün­cel de­ğer­len­dir­me­ler ya­pan CHP'li Ka­mil Dal­ka­ra, böl­ge­de ya­şa­nan elek­trik ka­yıp ka­çak so­ru­nu­na de­ğin­di.

Ki­lis'te yüz­de 15'e çık­tı

Bugün'n bu haberine göre Elek­trik­te ka­yıp ka­ça­ğın Gü­ney­do­ğu'da pat­la­dı­ğı­nı sa­vu­nan Dal­ka­ra, "Ga­zi­an­te­p’­te yüz­de 7’den yüz­de 12’ye, Os­ma­ni­ye­’de yüz­de 7’den yüz­de 10’a, Ki­li­s’­te yüz­de 10’dan yüz­de 15’e çık­tı. Her fa­tu­ra şi­şe­cek" de­di.

Ka­yıp ka­çak oranları yüksek

Tür­ki­ye­’de her şe­yin ver­gi üze­rin­den yü­rü­tül­dü­ğü­nü be­lir­ten Dal­ka­ra, böl­ge­de elek­trik da­ğı­tı­mı ya­pan To­ros­lar Elek­trik Da­ğı­tım'ın ka­yıp ka­çak be­de­lin­de­ki ar­tı­şı her fa­tu­ra­ya yüz­de 10 zam ha­lin­de yan­sı­ta­ca­ğı­nı id­di­a et­ti.

Suriyeliler etkili oldu

Ön­ce­ki gün ga­ze­te­ler­de yer alan bir ha­ber­de, EPDK'nın elek­trik da­ğı­tım sek­tö­rüy­le il­gi­li önem­li bir ‘müc­bir se­be­p’ ka­ra­rı al­dı­ğı be­lir­til­miş­ti. Ha­ber­de EPDK'nın, Ga­zi­an­tep, Ki­lis, Ha­tay, Mer­sin, Ada­na ve Os­ma­ni­ye­’de Su­ri­ye­li­ler ne­de­niy­le elek­trik­te ka­yıp-ka­çak oran­la­rı­nın art­tı­ğı­na hük­met­ti­ği vur­gu­la­dı.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.