Aykut Kocaman bırakıyor

Aykut Kocaman bırakıyor

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerium'da artık yorulduğunu söyleyerek istifa sinyali verdi

“3 Tem­muz sü­re­cin­de bi­le bu ka­dar yo­rul­ma­dım...” Bu söz­ler, F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Ay­kut Ko­ca­ma­n’­a ait. An­tal­yas­po­r’­a Ka­dı­kö­y’­de ye­ni­le­rek zir­ve­den 5 pu­an ge­ri­ye dü­şen sa­rı-la­ci­vert­li­ler­de su­lar bir tür­lü du­rul­mu­yor. Amk’dan İrfan Yirmibeş’in haberine göre; is­ti­fa rüz­gar­la­rı­nın es­ti­ği ca­mi­ada, eleş­ti­ri­le­rin odak nok­ta­sı ha­li­ne ge­len Ko­ca­man, Fut­bol Şu­be­si So­rum­lu­su Ali Yıl­dı­rım ile git­ti­ği Fe­ne­ri­um Ma­ğa­za­sı­‘n­da ade­ta gü­nah çı­kar­dı.
YETER ARTIK YORULDUM

Ken­di­siy­le fo­toğ­raf çek­ti­ren bir ta­raf­ta­rın ‘Ho­cam bi­zi bı­rak­ma. Sen bi­zim Ko­ca­man gu­ru­ru­muz­su­n’ söz­le­rin­den duy­gu­la­nan tec­rü­be­li tek­nik adam, ‘Ye­ter ar­tık, yo­rul­du­m’ di­ye­rek is­ti­fa sin­ya­li­ni bir kez da­ha ver­di.UE­FA Av­ru­pa Li­gi­‘n­de el­de et­ti­ği ba­şa­rı­lı so­nuç­la­ra kar­şın, Sü­per Li­g’­de bir tür­lü ar­zu­la­nan so­nuç­la­rı ala­ma­yan ta­kı­mı­nın or­ta­ya koy­du­ğu per­for­mans­tan mem­nun ol­ma­dı­ğı­na işa­ret eden Ko­ca­man, ayak üs­tü soh­bet­te, an­lam­lı cüm­le­ler kul­lan­dı.
HER ZAMAN ELEŞTİRİLER BUNALTTI

Alınan her olum­suz so­nuç üze­ri­ne mak­sat­lı yo­rum­lar ya­pıl­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Ko­ca­man, “Sa­ha için­de­ki fut­bo­lu­mu­za ya­pı­lan eleş­ti­ri­le­re her za­man say­gı­lı­yım. An­cak bu­nu sa­ha dı­şı­na ta­şı­yan­lar var. Mak­sat­lar fark­lı. Ben bu tip or­tam­la­rı se­ven bir in­san de­ği­lim. Ger­çek an­lam­da bu­nal­dı­m” yo­ru­mu­nu yap­tı.
PEKİ KOCAMAN BIRAKIRSA NE OLACAK

Kocaman’ın cümleleri veda niteliğindeydi. Peki dün Kocaman’la 4.5 saat görüşen F.Bahçe Yönetimi durumun farkında mı. Tabii ki de hocanın bırakmasından endişe duyuyorlar ve mecburen beyin jimnastiği yapıyorlar.

Biz de bazı bilgiler artık yönetimin kafasında kurduğu ‘mecburi yedek planlar’ hakkında. Ve Kocaman’ın görevi bırakması halinde yönetimin elindeki alternatiflere ulaştık. Yönetimin en çok istediği isim S.Donetsk’i çalıştırdan Lucescu. Fakat Rumen hocanın Şampiyonlar Ligi’nde yola devam etmesi işi zora zokuyor.
BENITEZ BOŞTA

Yönetim özellikle Wolfsburg’dan yeni kovulan ve boşta olan Felix Magath ve Kuyt’ın en sevdiği eski hocası, Liverpool’dan gönderilen Benitez’i (o da boşta) takımın başına getirebilir. Fakat şu an için Aykut Hoca’ya saygıdan hiçbir hocayla temasa geçmiyor sarı-lacivertliler.
EN SON HABER
 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.