AKŞEHİR BELEDİYESİ ARSA VE GAYRİMENKUL SATACAK

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Belediye Meclis Toplantı Salonunda 25.06.2024 Salı günü satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.

Tipi Mahallesi 4092 G.M. no’lu 822 ada 210 parsel 8.669,19 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 15.172.000,00 TL, geçici teminatı 455.160,00.TL’dir.

Tipi Mahallesi 4100 G.M. no’lu 822 ada 211 parsel 3.451,90 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 6.041.000,00 TL, geçici teminatı 181.230,00.TL’dir.

Adsız Mahallesi 3947 G.M. ve 4415 G.M. no’lu 136 ada 2 parsel 9.785,12 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:50‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 18.005.000,00 TL, geçici teminatı 540.150,00.TL’dir.

Seyran Mahallesi 4651 G.M. no’lu 734 ada 8 parsel 721,61 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 3.392.000,00 TL, geçici teminatı 101.760,00.TL’dir.

Seyran Mahallesi 4652 G.M. no’lu 734 ada 9 parsel 550,16 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 2.476.000,00 TL, geçici teminatı 74.280,00.TL’dir.

Doğrugöz Mahallesi 849 G.M. no’lu 200 ada 11 parselde bulunan 50.00 m² İşyerinin kira ihalesi saat 15:20‘de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 15.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 2.250,00 TL’dir.

Ortaköy Mahallesi 3699 G.M. no’lu 216 ada 52 parselde bulunan 5.773.09 m² İşyerinin (Park) kira ihalesi saat 15:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 10.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.500,00 TL’dir.

Gölçayır Mahallesi 918 G.M. no’lu 139 ada 2 parselde bulunan 197.54 m² İşyerinin (Kahvehane) kira ihalesi saat 15:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 25.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 3.750,00 TL’dir.

Gedil Mahallesi 1011 G.M. no’lu 80 parselde bulunan 40.00 m² İşyerinin kira ihalesi saat 15:50‘de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 6.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 975,00 TL’dir.

Gedil Mahallesi 1012 G.M. no’lu 80 parselde bulunan 40.00 m² İşyerinin kira ihalesi saat 16:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 6.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 975,00 TL’dir.

Gedil Mahallesi 1013 G.M. no’lu 80 parselde bulunan 40.00 m² İşyerinin kira ihalesi saat 16:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 6.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 975,00 TL’dir.

Adsız Mahallesi 680 G.M. no’lu 199 ada 9 parselde bulunan 60.00 m² İşyerinin kira ihalesi saat 16:20‘de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 5.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 750,00 TL’dir.

Adsız Mahallesi 681 G.M. no’lu 199 ada 9 parselde bulunan 60.00 m² İşyerinin kira ihalesi saat 16:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 5.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 750,00 TL’dir.

Katılımcıların 25.06.2024 Salı günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02048935