Akademik Sayfalar 10. yılında

Akademik Sayfalar 10. yılında

2011 yılı kültürel etkinliklerin ilkinde TYB, 10 yıldır Konya kültürüne hizmet eden Akademik Sayfalar ele alandı

Etkinlikte Akademik Sayfalar’ın Konya kültürüne, tarihine, sanatına büyük kattı sağladığı belirtildi.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi’nin 2011 yılı kültürel etkinliklerinin ilk programı “Akademik Sayfalar ve Konya Kültürüne Katkıları” oldu. Merhaba Gazetesi tarafından çıkartılan Akademik Sayfalar’ın 10. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Konya kültürüne, tarihine, sanatına kattı değer konuşuldu.  Konya Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa AKP Konya Milletvekilleri Mustafa Kabakçı, Hüsnü Tuna, Ali Öztürk, Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Mustafa Çıpan, İl Sosyal Hizmetler Müdürü İzzet Güneş, Merhaba Gazetesi Sahibi Mustafa Arslan, Aydınlar Ocağı Konya Şube Başkanı Mustafa Güçlü, Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Yaşar, Akademik Sayfa Yazarları ve çok sayıda dinleyici katıldı. TYB Konya Şubesi ve Merhaba Gazetesi’yle birlikte, bu yıl 10. yaşını idrak eden Akademik Sayfalar’ın Konya kültürüne hizmet ve katkılarını hayırla yâd etmek adına düzenlenen panelde Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Ahmet Sevgi, Doç. Dr. Caner Arabacı, Hasan Yaşar ve Av. M. Ali Uz’un konuşmacı olarak hazır bulundu.
ŞEHRİN KÖKLERİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR
Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren TYB Konya Şube Başkanı Bekir Şahin, ilk kez 11 yıl önce Av. Mehmet Ali Uz tarafından Konya Postası’nda yayımlanmaya başlayan Akademik Sayfalar kültür ekinin, Türkiye’nin bir gazete ilavesi olarak verilen en uzun soluklarından olduğunu söyledi. Şahin, “Sekiz yıldır da Merhaba Gazetesi sayfaları arasında okuyucusuyla buluşan Akademik Sayfalar, bu güne kadar Konya kültürüne önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bunların sonuncusu ve en önemlisi hiç şüphesiz Konya Ansiklopedisidir” dedi. Şehirlerin sadece taş, kum ve betondan ibaret olmadığını maneviyatının da olduğunu söyledi. Maneviyatı olmayan şehirleri mantara benzeten Şahin, şunları kaydetti: “Mantarın nasıl kökleri yoksa manevi ruhu olmayan şehrin de kökü yoktur. Yok olmaya mahkumdur. 10 yıldır yazılarıyla kültürümüze hizmet eden Akademik Sayfalar şehrin köklerini oluşturması bakımından önemli bir konumdadır.”
DÜNDEN ALINAN DEĞERLERİ BUGÜNE TAŞIYOR
Merhaba Gazetesi Sahibi Mustafa Arslan da, Mevlanaların, Şems-i Tebrizilerin, Konevilerin, Hacıveyiszadelerin Konya gelişlerinin iyi incelenmesi gerektiğini belirterek, Selçuklularla birlikte cihan devletini kuran çekirdeğin Konya olduğunu kaydetti. Bu çekirdeğin bu topraklarda yaşamaya devam ettiğini aktaran Arslan, “Türkiye tekrar cihan devleti olmak istiyorsa Konya görmezden gelinemez. Bu anlamda Akademik Sayfalarda dünden aldığımız değerleri bugünlere taşıyor. Bizlere umut veriyor. Şu anda Konya ansiklopedisini içinden çıkaracak bir hacme ulaştı” diye konuştu.
KONYA’NIN MİRASINI TEKRAR CANLANDIRDI
Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu da Konya’nın Türk kültür tarihi içinde önemli bir yeri olduğunu dile getirerek, Konya’nın sadece birkaç tekke, minare ve medreseden ibaret olmadığını söyledi. “Konya büyük bir miras ve kaynaktır” diyen Uğurlu, bu mirasın üzerine taş koymanın zor olduğunu fakat akademik sayfaların bunu büyük ölçüde başardığını bildirdi.
Eskiden sahip olunan birçok değerin bir odaya kilitlendiğini fakat o değerlerin bize devamlı göz kırptığını anlatan AKP Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, “Şu anda Akademik Sayfalarla bu odanın kapısını açtık. Ancak daha içeriye girmedik. İpekyolundaki hanların onarımının yapılması ve birçok hanın onarılması bunun göstergesi. Bizim medeniyetimiz bunları hak etmemişti ama şimdi yeniden hayat buluyor” dedi.
KONYA’NIN AKADEMİK SAYFALARA İHTİYACI VARDI
Akademik Sayfaların Editörü Av. M. Ali Uz,  akademik sayfaların yayın hayatına nasıl başladığı hakkında bilgi verdi. Akademik Sayfalar’ın Konya Postası’nda yazı yazarken 1998 yılında çıkmaya başladığını dile getiren Uz, o günleri şöyle anlattı: “Konya Postası’nın Sahibi Mustafa Alagöz Bey bir teklifte bulunda ve gazetede haftalık kültür eki çıkartmamızı arzu etti. Gerçekten Türk kültürü büyük bir erozyona uğramıştı. Türk dili tavsiyecilik ile son derece zayıflamıştı. Gençlerimiz değil 100 yıllık kitaplarımızı 30 yıl önce yazılan kitapları bile okumakta ve anlamada zorlanıyordu. Böyle bir kültür ekinin çıkarılmasını faydalı olacağını düşündüm. Ve akademik sayfalar bu şekilde çıkmaya başladı.”
İLK YILDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Özel sayılar çıkarttıklarını ve geleceğe dair notlar düştüklerini anlatan Uz, “7 Mayıs 1999 itibaren Konya Postasında neşredilmeye başlandı. 1 yıl gazete sayfaları arasında neşredildi. Büyük itibar gördü ve bunun üzerine akademik sayfaları ciltlenebilir ayrı bir muhafaza altında 8 sayfalık müstakil ekler halinde vermeye çalıştık. Ondan sonra ekonomik buhran oldu Mustafa Bey sahipliğinden ayrıldı. 1 Kasım 2001 tarihine kadar çıkmaya devam etti.  O tarihe kadar hiç ara vermeden yayın hayatın sürdürmüştür. Araştırmacı dostlarımızdan büyük destek gördük. Avrupa’da da takip ediliyor bize gelen mesajlardan bunu anlıyoruz. Kapanacak olması nedeniyle bir yazı yazmıştım ve yazımda içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla neşrine bir nokta koyduğumuzu üzülerek duyurdum. Sanat ve kültür ihmal edilemeyecek bir konu olduğunu ve kültür, sanat sayfaları için birilerinin bunlara kucak açacağını bildirdim.
Gerçekten de 2,5 yıl ara verdikten sonra Mustafa Arslan Bey kucak açtı. Benden Akademik Sayfaları yeniden çıkarmamı istediler. Biz bir ekibiz ben kendi kendime karar veremem dedim. Arkadaşlarımız da sen nerde olursan biz orda olmaya hazırız dediler. O kadrodan biri kişi dahi eksilmeden Merhaba Gazetesi’ne gittik 4. cildi orada neşrettik. 26 Mayıs 2004 yılında Merhaba Gazetesi’nde Akademik Sayfaları neşretmeye başladık” dedi.
50 YIL SONRA ÖNEMLİ BİR DEĞER OLACAK
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sevgi de 100–150 yıl önce Akademik Sayfalar çıkmaya başlasaydı bugün değerinin daha farklı olacağını kaydetti. Geleneklerimizi, göreneklerimizi, sanatımızı, tarihimizi, kültürümüzü yansıtması açısından akademik sayfaların büyük bir değerinin olduğunu aktaran Sevgi, 40–50 yıl sonra akademik sayfaların önemli bir değer unsuru olacağını bildirdi. Akademik Sayfalar’da herkesin kendini ifade etme imkânı bulduğunu anlatan Sevgi, şöyle konuştu: “Bu bakımdan Akademik Sayfalar herkese açıktır. Akademik Sayfalar neticesinde düşünceler, hatıralar ortaya çıkmaya başladı. Önemli bir geçmişe sahip Akademik Sayfalar takdir edilmeye layıktır. Özel sayılarla bilinmeleri ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır” diye konuştu.
ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ ÖZVERİYLE YERİNE GETİRDİ
SÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Arabacı da, Konya ile ilgili 1984-2010 yılları arasında bin 122 tez yazıldığını belirterek, Akademik Sayfalar’ın şimdiye kadar 2 bin 300 yazı yayınladığını kaydetti. Arabacı, “Burada herkesin emeği var. Eğer yaşadığın bölgeyi seviyorsan onun tarihini, kültürünü, coğrafyasını çok iyi bilenmesi gerekir. Bugün Akademik Sayfalar bunu başarmıştır. Konya’nın geçmişi hakkında önemli bilgiler vermiştir. Sabırlar, yüreklilikle ve sürekli olarak 10 yıla yakın bir zamandır üstüne düşen görevi yapmış durumdadır. Ayrıca Akademik Sayfalarımızın Editörü Mehmet Ali Uz veda eder gibi bir konuşma yaptı. Can bedende durdukça görevimizi yapmalıyız. Mehmet Ali Uz da bu noktada görevini yapmaya devam edecektir” diye konuştu.
ÖZEL SAYILARLA KÜLTÜRE IŞIK TUTTU
Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Yaşar, Akademik Sayfaların özel sayıları hakkında bilgi verdi. 40–50 yıl sonra Akademik Sayfaların çok değerli araştırma konuları olacağını belirten Yaşar, özel sayılar hakkında şu bilgileri verdi: “Akademik Sayfalarda, Necip Fazıl, Türk dili, Lütfi İkiz, Mehmet Emiroğlu, Selçuk Es, Mehmet Önder, İzzet Koyunoğlu, Faruk Nafiz Uzluk, Yahya Kemal, Safa Odabaşı, Arif Nihat Asya, Mehmet Akif, Hacıvesizade, Kutlu Doğum, Kamil Uğurlu gibi özel sayılar oluşturuldu. Bu sayılarda konular ayrıntılarıyla incelende ve okuyuculara farklı bilgiler verildi. Bu bakımdan akademik sayfalar araştırmacılar için önemli bir kaynaktır” dedi.
AKADEMİK SAYFALAR KONYA İÇİN BİR DEĞERDİR
Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim Sakaoğlu da Akademik Sayfalardaki yazıların yüzde 95’inin orijinal yazılardan oluştuğunu yazıların yüzde 5’nin ise müstear isimle yazıldığını kaydetti. Yazıların Yüzde 95’ini Konyalı yazarlardan oluştuğunu aktaran Sakaoğlu, şunları kaydetti: “İmzasız yazılarda vardır ve bu yazılarında büyük çoğunluğu Mehmet Ali Uz’a aittir. Bugün Akademik Sayfaların çıkış öyküsü dünyadaki birçok bilim dergisinden daha iyidir. Konya’da önemli bir açığı kapatmıştır. Akademik Sayfa öyle bir hale gelmiştir ki yazarlarının iki eli kanda olsa yazı yazmak zorunda bırakmaktadır. Çünkü akademik sayfalar bir değerdir ve yazarlar da bu değerin farkındadır.” Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Akademik Sayfaların ilk örneklerini de göstererek içerikleri hakkında bilgi de verdi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.